Post Reply 
Telugu srungara dengudu kama katha
04-05-2018, 11:54 AM
Post: #1
నా పేరు అశోక్, నా 17వ ఎట ఎల sex కి పరిచయం అయ్యనొ .. ఎల ఒక ఆంటి చేత రెప్ చెయించొకొబడ్డనొ .. ఆ తరువత జరిగిన కొన్ని సంఘటల మీద ఈ కధ సాగుతుంది.. హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ది స్టోరీ….. అవి నా college days, intermediate అయి engineering లొ చెరను, మా college ఒక city కి 20km దురం లొ ఒక పల్లెటూరి లొ వుంటుమ్ది. collge లొ చదివె వళు చాల మొంది city లొ వుంటరు. మాది వెరె వురు అందుకని నేను ఆ పల్లెటురి లొ రూం అదెకు తెసుకున్నను. నా తొ పాతొపటు 2 classmates వుంటరు. అది ఒక two portion house. రెందు వరుస గదులు ఇటి గల వల్లకి.. రెండు మాకు, వళా ఇంటి ముందు గది మా room ముందు గది కి ఒక common door వుంటుంది ఆది యెప్పుదు మూసి వుంటుంది. గొలెం వల్ల వైపు వుంటుంది. ఇంటి మెట్లు వల్ల ఇంటి పక్క వుంటై. పల్లె టురు కవటం వల్ల bathrooms & toilets బయట 10 అదుగుల దూరం లొ కటరు అదీ open top . బాత్రూమ్ కి వెల్లలి అంటె మా రూం దాటివెల్ల లి. ఇంటి వల్ల కి గెదెలు వున్నాయై. ఇల్లు గల వలా గురించిచెప్పలి అంతె ఓనర్ ఆంటీ & అంకల్, 2 అమ్మయి లు ఒకల్లకి 4 స0” చిన్నఅమయి,6 స0” పెద్ద అమ్మయి. uncle కి లారి వుంది, తనెయ్ నదుపుతడు. నేను పుట్టి పెరిగింది town కావతం వల్ల నాకు పల్లెట్రురి వతవరనం బాగ నచింది. మా college విషయం కి వసెత్యె పాష్ అనె చెప్పలి.అమ్మయి లు యెక్కడ తగ్గటం లెదు. టైట్ చుడీడర్స్ , jeens- t-shirts, loose hair .. యిల యెవరి talent వల్లు చుపించుకుంటున్నరు. అప్పటి వరకు వంట లొ మాత్రమె యెనొ రకాలు వుంటై అనుక్కున .. కాని అమ్మైయి లొ కూడ రకాలు చుసా.. పొడుగు అమ్మయి, పొట్టి అమ్మయి, తెలుపు, నలుపు,సంప్రదయ మయిన మనసుని కవించె అమ్మయి, సొగసులు పరిచి “మగతనన్ని” కవించె అమ్మయి, ఓర చుపులు.. మునిపంటి పెదవులతొ ముసి ముసి నవ్వు నవ్వి యెరలువెసె అమ్మయి.. ఇలా categories చెసుకుంట వెల్లితె ఇంకా కొత్త రకం పుట్టుకు వతునె వుంటయి… నిజం చెప్పలిఅంటె ఇన్ని రకాలు కంటి కి బగానే వుంటుంది కాని మనసు కి కొద్దిగ కషటమె.. ప్రతి రోజు తుట్లు పొడిచిన మనసు తొ రూమ్ కి వచి చెతికి పని చెప్పి సబ్బు అరగ తియటం తప్ప “కార్యప్రప్తమ్ “ అవటంలెదు.. collegeలొ రోజులు గడుస్తున్నయి.. ప్రతి ఆడదని సౌందర్యం యూనీక్.. చుసె మనసు వుండలె కాని ప్రతి వొంపు ఒక కావ్యం. సుజాత ఆంటి కావ్యమ్ చెప్పలి అంటె.. తన 18వ యెట పెళ్ళి అయిన్ది.. సొంత కష్టం నమ్మిన మగువ కాబట్టి ఛాయ గోధుమ మరియు నలుపు కలిపి బాగాకాల్చిన చపతి రంగు లొ కసియెక్కించె వదనం.. పాలు వెన్న కి అలవాటు పడ్డ శరీరం రంగు నిగ నిగ లాడుతు నాకెదం అనిపించె లా వుంటుంది.. యెప్పుడు నవ్వు తన అధరాల మీద అలంకరణయి వుంటుంది.. రెండు సమాంతర రేఖల ల యెముక కనపడని జబ్బలు.. చిత్తురు మామిడి కాయల అంచు ల వుండె జామ కాయ సైస్ లొ సళ్ళు.. ఏ సళ్ళు కి partiality చూపనట్టు తన పైట ఏప్పుడు తన రెండు సళ్ళ మధ్యనే పెడుతుంది.. జాకెట్టు కట్టు, కుట్టు తన సళ్ళ కింద భగం లొ ఒక్క అంగుళం కంటె ఏక్కువ వుంటె ఒట్టు.. నిటారు గా వుండె వీపు.. మన సినిమల లొ item songs కి వెసె జాకెట్టు అన్నమాట.. లంగా కట్టు కి జకెట్టు కి జాన బెతెడు దూరం.. బొడ్డు పైన కొవ్వు పాళ్ళు స్రుతి మించని వైనం.. నా ఒక్క చెతి తొ చుటెయెగాల నడుము.. వెడల్పు గా వుండి యెవరిది వారు అనుకునె లా అగాధం వుట్టిపడి ప్రతి అడుగు కి లబధం గా వూగె పిర్రలు.. చుస్తునే ఒంగొపెట్టి వెయలి అనిపించెలా వుంటయి.. కాని తనంటె నాకు భయం, తన మాటలొని అజమాయిషి అలా వుంట్టుందిమరీ.. పైగ మా ఇంటి ఓనర్.. ఇలంటి ఆడది తనే కోరి దెంగిచుకుంటె ఆ సుఖమే వేరు.. తన కు నాకు రాసలీల కి ఇన్డైరెక్ట్ బ్రిడ్జ్ మా పని అమ్మయి ప్రియంక.. ఆస్ యూషువల్ కాలేజ్ యెక్కొటె కోవలొ యెప్పుడునేను వుంటను.. ప్రియంక కొసం.. సుజాత ఆంటి యెప్పుడు మా రూం లొ కి వఛి ఇన్స్పెక్షన్ చెస్తూవుంటుంది క్లీన్ గా వుంచండి అని నసపెడుతు వుంటుంది.. ఇక భరించలేక మా ఫ్రెండ్ మీరే ఒక పని మనిషిని చుడండి అని సుజత ఆంటి కి పురమాయించాడు.. మేము కాలేజ్ కి వెళ్ళిన తరువత రొమ్ క్లీన్ చేసి బట్టలు వుతకటనీ కి మా సుజతఆంటి యే ప్రియంక ని పని లొ కి కుదిర్చింది
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-05-2018, 11:54 AM
Post: #2
ప్రియంక గురించి చెప్పలి అంటె..తన భర్త వదిలి వేరే ఆమెతొ వెల్లి పొయడు.. ఒక బాబు.. యెప్పుడు తన పేరెంట్స్ ఇంటి లొనె వుంటుంది.. పొట్ట కూటికి వాళ్ళు యెదొ పొలం పని చెసుకుటారు.. ప్రియంక తల్లితండ్రులు కూడా యెదొ కొద్దిగ డబ్బులు, కాలషెపం అవుతుంది అని ఒప్పుకున్నరు.. మరుసటి రోజు సాయంత్రం కాలేజ్ నుండి రాగానె సుజత ఆంటి మా ఫ్రెండ్ పిలిచి “ రేపు పని అమ్మయి వస్తుంది, రొం సుబ్రపరిచి,బట్టలు వుతికి వెల్తుంది.. మీరు వుతకలిసిన బట్టలు వేరు గ బకెట్ లొ పెట్టండి అని చెపింది” రోజు రొం కి రాగానె రొం క్లీన్ గా,బట్టలువుతికి వుండటం మాకు యెంతొ సంతొషం గా.. ఒ భాధ తప్పినట్టు వుండెది.. ఒరోజు ప్ర్యాక్టికల్ క్లాసస్ యెగొట్టి రుమ్ లొ ఒ కునుకు తిదాంఅని రుమ్ కి ఆఫ్టర్నూన్ వచేసా.. అరగంట కి బయట యెవరొ వచినట్టు సబ్దం అయినద్ది.. మా రుమ్ కీస్ సుజాత ఆంటి దగ్గర స్పరె వుంటయి. సుజ్జత ఆంటి మాటలు వినబడు తున్నయి “ రుమ్ తాళాలు తిసే వున్నయి.. లొపల అశొక్(నేను) వున్నడు.. వెళ్ళి వూడు..” తను కొద్దిగ బింకం గా, కొద్ది పాటి భయం గా లోపలికి తొంగి చూసింది.. నెను నా క్యూరీయాసిటీ తో యెదురు చూస్తున్న.. అప్పుడు చూస ప్రియంక ని.. మంచి వయసు.. పుష్టి తనం.. పొట్టిగ .. నిండు చీర కప్పుకొని.. పైకి యెగ పడె సళ్ళు.. తెల్లటి చాయ.. గుండ్రటి మొఖం.. చూడగనె చప్పరించలి అనిపించె పెదాలు.. బలిసిన పిర్రలు.. చూడగానె యెత్తుకోని ‘ దించాలి ’ అనిపిచింది.. తను వఛి చీపురు తిసుకోవటం, వూడవటం, నేను యెంజరుగుతుందో అర్ధంచెసుకునె లోపు అన్నిమొదలు అయ్యయి.. తను వుడుస్తు వఛి నా ముందు నుంచుంది నన్నే చూస్తు.. అప్పుడు అర్ధం అయింది.. తన పనికి నేను అడ్డంగా వున్ననుఅని.. వెంటనెతప్పుకొని పక్కకు జరిగాను.. తను వూడ్చి బట్టలు వుతకటనికి బయటకు వెళ్ళింది.. నేను కిటికి లొంచి తనను నా కళ్ళ తొ తినేస్తువున్న.. తన కొంగు బొడ్డు లొ తొపి, పని ప్రారంభించింది.. బట్టలను జాడిస్తు బకెట్ లొనుంచి చేతుల వొంగోని మళ్ళి చేతులు పయికి లేపుతు వున్న ప్రక్రియ లొ.. బిగుతు గా వున్న తన జాకెట్ లొ సళ్ళు రెండు విఛుకొవటం మళ్ళి దగ్గరవటం తొ యేర్పడిన ఆ సళ్ళ మధ్య గీతని చూసి.. పంట్ లోనె కారినంతపనిఅయింది……. ప్రియంక సళ్ళు పక్షి రెక్కలు కొట్టు కున్నట్టు దెగ్గరయి దూరం ఆవటం లొ తన యెద పొంగటమ్ నా మనసున కి,నా సుల్ల కి ప్రాసాంతత లేకుండ చేసినాయి.. ఇక లాభం లేదు అని.. హెల్త్ బాగోలేదు అని నా ఫ్రెండ్స్ తొ చెప్పి 3 రోజులు కాలేజ్ డుమ్మ కొట్ట.. ఆ రోజు మధ్యనం కి ప్రియంక వచింది.. యెలాగయిన మాట కలపాలి అని నిర్నయించుక్కున్న.. ఈ రోజు ప్రియంక నేరుగ రూమ్ లోకి వఛి, నా వంక ఒక చూపు చూసి.. తను తన పైటని బొడ్డు లొ తోపి చీపురు తీసుకోని వూడవటం మొదలు పెట్టింది.. నేను చైర్ లొ కూర్చొని వున్న..తన పిర్రలు, నడుం మడతలు మీద నా చూపులు పాకుతువున్నయి.. తన తొ ఎం మాట్లడలొ తోచటం లేదు.. తను నన్ను ఎమాత్రం పట్తించుకోకుండ ఇల్లు వూడ్చి,బట్టలు వుతకతానికి బయటకు వెళ్ళి పొయింది.. ఒక్కసారికి ఏదైన పండగ సన్డే రొజు వస్తె ఎంతగా ప్రానం వుసూరు అంటుందో అంత గా డల్ అయిపొయా.. నెను కిటికి నుంచి తను బట్టలువుతికి వెళ్ళిపోతుంటె చూస్తువుండిపోయ.. ఇక ఆ రోజంత ఏదో కోలిపొయినవాడిల అనిపించింది..రాత్రి భొజనం కూడా సరిగా యెక్కలేదు.. రాత్రి పడుకున్ననుఅనే కాని.. కళ్ళ ముందు ప్రియంక యెద పొంగులు విఛు కోవటం, వొంగోని వూడుస్తున్నప్పుడు నడుం మీద మడత వఛి మాయమవటం, తన బలిసినపిర్రలు నిద్ర లేకుండ చేసయి.. మరుసటి రోజు గట్టిగ నిర్నయించుకున్న ఎలాగయినప్రియంకతొ మాట్లాడాలి అని.. ఆ సమయంరానే వచింది.. ముందుగా వెసుకున్న ప్లన్ ప్రకారం.. చీపురు ముందు రూం లోనుంచి తీసీ బెడ్ రూం లొ టెబుల్ వెనుక పెటాను.. ప్రియంక కి అలవాటు అయినట్టు వుంది,తాళంచెవి కోసం సుజాత ఆంటి ని అదగకుండా.. నేరుగా రూం లోకి వచేసింది.. చీపురు కోసం వెతుకుతుంది, ప్రియంక ముఖం లొ కంగారు క్లియర్ గా కనుపడుతుంది.. ఇప్పుడు తను కఛితంగా నన్ను అడగాలి.. కాని తను గబ గబా బయటకి వెళ్ళబొతుంది.. సుజాత ఆంటి ని అదగాలిఅని.. ఒక్కసారిగా నేనె అదిగేస..” ఎం కావలి..??” అని. ప్రియాంక కళ్ళు చట్టుక్కున నా కళ్ళలో కి చూసాయి.. ”చీపురు..??” అని తన లేత పెదవుల నుంచి వచిన మొదటి మాట.. “ ఇదిగో .. టెబుల్ వెనుక వుంది.. తీసుకొండి..” అని టెబుల్ వైపు చుపించాను. “ ‘అండి’ ఎందుకు లేన్డి..” అని జవాబు ఇస్తూ చిపురు తీసుకుంది. ట్టక్కున “మరి ఏమని పిలవాలి” అనెసా. “పేరుపెట్టి పిలిస్తెచాలు” అని సమాధానం ఇచింది.. “మరి… పేరు..??” అని నసికాను.. “ ప్రి..ప్రియాంక..” తన జవాబుకి.. నేను “ప్రియాంకాఅఅఅ… “అని సాగదిసాను.. నా సాగదిసుడుకీ.. తన మునిపంటి తొ నవ్వుని ఆపుకోని. ప్రియాంకాఅఅఅ… “అని సాగదిసాను.. నా సాగదిసుడుకీ.. తన మునిపంటి తొ నవ్వుని ఆపుకోని.. వూడవటం మొదలు పెట్టింది.. ఆ నవ్వుతొ నా గుండె కొంచం ధర్ర్యం, వేగం పుంజుకుంది.. ‘మీరు….’ అని అడగబోత్తున్న నన్ను, ప్రియాంక మధ్యలో ఆపి..‘”మీరు” వొద్దులేమ్డి.. పేరు పెట్టి పిలవండి చాలు.. ‘ అని నమ్మదిగా అన్నది..‘వయసు లొ నేను మీ.. నీ కన్న చిన్నవాడిని కదా.. అందుకనీ.. పొనిలె ‘ప్రియాంక’ పేరు బాగుంది..’ అన్నను. తను ఏమి మాట్లాడలేదు. నేల వంక చూస్తు వూడుస్తుంది.. ‘నువ్వు వేరె ఇంక ఎక్కడన్న పని చెస్తావా..’ అని అడిగను ‘లేదు.. ఇక్కడ ఒక్క చోటే.. అదీ ఇంతకుముందు ఎక్కడ చేయలేదు.’ అన్న ప్రియాంక సమాధనం లో కొంత భాధ కనిపించింది.. ‘మీఆయన ఎమ్ చెస్తాడు.. ‘ అన్న నా ప్రస్నకు, ఇదు సెకనులు మౌనంగా వుండి.. ‘సర్ఫ్ అయిపోయింది.. రేపటికి సరిపోదు.. ప్యాకెట్ పట్టుకు రాండి’ అని ఆర్డర్ వేసి బట్టలు వుతకటానికి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. బట్టలు వుతుకుత్తున్న ప్రియాంకను కిటికి లోన్చి చూస్తు.. అలా రియాక్ట్ అయ్యింది ఎంటి అని నా మట్టి బుర్రను గొక్కుంటు ఆలొచనలొ పడ్డ.. ఇక ప్రియాంక బట్టలు దండెం మీద వేస్తూవుండగా.. నా ఆలొచనలను పూల్ల్స్తోప్ పెట్టినట్టు నా కంటికి కనపడ్డ అందాలు మల్లి ఈ లోకానికి తీసుకువచాయి.. తను ఒక పక్కగా వుండి బట్టలు ఆరవెస్తున్నదికాబట్టి పైట నిండుగా కప్పుకున్న.. సైడ్ వ్యూ లొ తన సళ్ళ వంపులు, తల్లటి పొత్తి కడుపు, దాగుడు మూతలు ఆడె లా తన బొడ్డు పైట చాటు నుంచి కనపడి కనపడనట్టు నా కళ్ళకి విందులు చేస్తూనాయి.. ఆ ద్రుశ్యం రాతి లోనయినా కవితా హ్రుదయం చిగురించక మానదు.. తనను చూస్తున్న నన్ను.. ఓరకంటితొ గమనించి ట్టక్కున కొంగు లాగీ నడుము లో తోపింది.. తన పని ముగించుకోని.. ఒక అడుగు ఇంటిలో వేసి.. ‘రేపు సర్ఫ్కొంటారు కదా??..’ అని అడిగింది..‘ఉమ్..కొంటాను..’ అని బదులిచాను. వెళ్ళబోతు, వేనక్కి తిరిగీ ‘ మీ పేరు ఎంటి?? ..’ అని అదిగింది. ‘అశోక్’ అని చెప్పి..’మీ ఆయన ఎంచేస్తాడు..’ అని మళ్లి అడిగాను. ప్రియాంక నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూసి.. తల దించుకోని ‘ఇక్కడ వుండడు’ అన్నది. నేను: మరి ఎక్కడ వుంటాడు?? ప్రియాంక: ఇక్కడ అంటె.. నాతొ వుండడు..నేను ఇక్కడ మా అమ్మనాన్న తో వుంట్టున్న.. నేను: అంటె.. వేరే.. ??? ప్రియాంక: సీటిలొ వేరే ఆమె తో వుంట్తున్నడు.. నేను: వేరే పెళ్ళి చేసుకున్నడా??? ప్రియాంక: మా తో చెప్పకుండా కట్నం కోసం ఇంకో పెళ్ళి చేసుకున్నడు.. వాడికి , డానికి నాతో పెళ్ళి కాక ముందునుంచే సంభంధం వుంది.. మెల్ల మెల్ల గా విషయం తెలిసీ నిలదీస్తే .. ఏమి చెస్తారో చెసుకొండి.. నేను నీతొ వుండను అని వెళ్ళి పూయాడు.. వాడు వెళ్ళి 2స0” అవుతుంది.. ప్రియాంక కి కనిళ్ళు వస్తున్నయి.. నాకు ఎం మట్లాడాలొ అర్ధం కాలేదు.. ఇంతలొ.. ప్రియాంక అని సుజాత ఆంటి కేక వినపడింది.. ప్రియాంక ఇక వెల్తాను అన్నట్టు గా నా కళ్ళలో కి చూసి వెళ్ళి పోయింది. ఇంతలొ.. ప్రియాంక అని సుజాత ఆంటి కేక వినపడింది.. ప్రియాంక ఇక వెల్తాను అన్నట్టు గా నా కళ్ళలో కి చూసి వెళ్ళి పోయింది……..తను వెళ్ళినతరువాత.. తను చెప్పినది విని నా మనసు కూడ బరువూ గా అనిపింఛింది.. ప్రియాంక కన్నిళ్ళు పెట్టుకోవటం చుసిన తరువాత తెలిసింది.. ఆడవారు భాధ లో కూడ సెక్సీ గా వుంటారు అని.. అలా ఆలోచించటం తప్పో ఒప్పో నా మనసుకుకి అర్ధం కావటం లేదు.. కాని నా మొడ్డ కి మాత్రం బాగానేఅర్ధం అయినట్టు వుంది, లేచి ప్రియాంక పెదవు ల పై తడిచి, తన చెక్కిళ మీద పిచికారి చేస్తానుఅంట్టునది.. ఇక చేసెది లేక చేతులకి పని చెప్పటనికి..( మా బాత్రూమ్ & టాయ్లెట్ రెండు అట్యాచ్డ్ గా, ఓపెన్తోప్ గా బయట కట్టరు అని చెప్పను కద) బాత్రూమ్ కి అని వచాను.. కాని బాత్రూమ్ డోర్ మీద బట్టలు వున్నయి ఆవి సుకాత ఆంటివి.. స్నానానికి వెళ్ళి వుంటుంది అని నేను టాయ్లెట్ లొ కి వెళ్ళి పని కానిఛుకోని వఛాను.. సాయంత్రం అయ్యీన్ది, ఫ్రెండ్స్ కాలేజ్ నుంచి వచేసారు.. అంతా బయట వాకిలి లొ కూర్చోని సొల్లు వేసుకుంట్తునం.. గేదలువున్నయి కాబట్టి ఇంటి ముందు ఖాళ్ళి స్తలం ఇంకో ఇల్లు కటే అంత వుంట్టుంది.. చుట్టు ప్రహరి కోడ.. అప్పుడు నేను గమనించిన విషయం .. సుజాత ఆంటి తన పని చేసుకుంటు నా కళ్ళలో కి సూటిగా 4..5 సార్లు చూసింది..( ఎందుకు అన్నది 10..15 రోజు ల తరువాత ప్రియాంక చెప్పినప్పుడు అర్ధం అయింది.. అది ఏమిటి అంటే.. బాత్రూమ్ లొ నా మొడ్డ కి నా చేత్తో పని చెప్పుతున్నప్పుడు క్లైమ్యాక్స్ లొ భారీగా వదులుతున్న నా స్వాస బయట డోర్ దగ్గరున్న ప్రియాంక కి వినపడినది అని..ఆలాంటి స్వాస సౌండ్, బాత్రూమ్ లొ వున్న సుజాత ఆంటికి వినపడిమ్ది అని అర్ధం అయింది) సుజాత ఆంటి అలా చూడటం అర్ధం కాక కొద్దిగ ఇబ్బంది పడ్డను..అవి కామం తో నిండిన చూపులు అని తరువాత తెలిసివచింది లెండి.. ఎంతయిన ఆడదానిలొ వయ్యారం మొగాడి తోనె మొదలు అవుతుంది.. నడక లొ మార్పు.. నేల మీద అడుగులు పడె విధానం.. అసలే జాకెట్టు కి లంగాకట్టు కి ఆమడ దూరం లా వుండె బొడ్డుచుట్టు స్థలం, ఎక్కడ చీర జారిపొతుందో అనిపించేలా వున్న సన్నని నున్నని నడుము తిప్పుడు.. సుతి మెత్తగా పడె అడుగులకి కూడా అదురుతున్న పిర్రలు.. అన్ని మారాయి.. ఇంత అందంకళ్ళ ముందు తిరుగుత్తున్న తనివితీర చూడలేని భయం సుజాత ఆంటి మాట కరుకుతనం.. ఇలా ఆ రోజు గడిచింది. ప్రియాంక తొ
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-05-2018, 11:54 AM
Post: #3
ఎక్కువ సేపు వుండాలి .. కాని ఎలా?? అని నా కంత్రి బుర్రకు పని పెట్టను.. ఆలోచన వక్చిన వెంటనే రూమ్మటెస్ ని పిలిచీ.. ‘మనకి ఫుడ్ బాగ ప్రాబ్లమ్ అవుత్తుంది కదా, మనమే ప్రెపరేషన్ పెట్టుకుంటె బాగుంట్టుంది’ అన్నను.. ‘మా వాడు మనకి వండతం రాదు కద రా’ అన్నడు.. ‘ప్రియాంక తొ చేపిద్దం’ అన్నను.. ‘ప్రియాంక ఏవరు రా??’ అన్నడుఇంకొకడు.. ‘మన పని అమ్మయి’ టక్కున చెపేస.. ‘దాని పేరు ప్రియాంక అని నీకు ఏలా తెలుసు’ అని అనుమానం గా అడిగి ఒక్కల ఫకె ఒక్కళ్ళు చూసుకోని నవ్వుకున్నరు వాలిద్దరు.. ‘సుజాత ఆంటి చెప్పింది లేరా’ అని నసికాను.. మా వళ్ళని కన్విన్స్ చేసి.. వాడినే సుజాత ఆంటి చేత ప్రియాంక ని అడగాలి అని ఒప్పించాను.. కాని వాడు కాలేజ్ నుంచి వఛిన తరువాత అడుగుతాను అని వెళ్ళి పోయాడు.. ఇది ఒక్కందుకు మంచిదే అయీంది.. ప్రియాంక తొ మాట కలపటానికి ముందు నేనె అడుదాం అని అనుకున్న. ఇది ఒక్కందుకు మంచిదే అయీంది.. ప్రియాంక తొ మాట కలపటానికి ముందు నేనె అడుదాం అని అనుకున్న.. ప్రియాంక రానెవఛింది.. నేను రూం లొ వుండటం పెద్దగ ఆస్చర్యం వేయలేదు అనుకుంట తన పని తాను మొదలు పెట్టింది.. ‘ఈ పల్లేట్టూరి లొ సర్రిగ్గ హొట్టళ్ళు వుండి చావవు.. తిండికి బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది ’ అన్నను.. తను ఒక్కసారి నావంక చూసి మళ్ళి పని లొ పడింది.. ‘ నీకు వంట వఛా??’ అని అడిగాను.. ‘ఆడవళ్ళకివంట రాకుండ ఎలా వుంట్టుంది’ పిక్చి ప్రస్న అన్నట్టు నా వంక చూసింది.. ‘అలా కాదు.. బయట తిండి రుచి వుండటం లేదు, ఆకలి తీరటం లేదు.. నా ఆకలితీరుస్త్తవా??..’ వొంగోని వూడుస్త్తున్న ప్రియాంక టక్కున సరిగా నుంచోని చీపిరి పట్టుకోని నా కళ్ళ లోకి సూటిగ చూస్త్తున్నది.. అయిపోయానురా దేవుడా ఈరోజు చీపిరి దెబ్బలు ఖాయం అనుకున్న.. ‘మాకు వంట వండుతావా..??’ అని సంజాయిషి ఇఛుకున్న.. తనకు ఏమి మట్లాడాలొ అర్ధం కాలేదు అనుకుంట, రాని నవ్వును నవ్వి రెండుచేతులతొ చీపిరి పట్టుకోని తల వంచుకోని నుంచుంది.. ‘పర్లేదు నీకు ఇస్ట్టం వుంటెనే’ అని అన్నను.. ‘మరి మీ దగ్గర వంట సామాను ఏమి లేదు గా’ సందేహం విసిరింది.. ‘దాందెముంది.. నువ్వు ఊ అను.. రేపటి లోపు అన్ని కొని తీసుకువస్తాను’ అని సంతొషం తొ కూడినఆవేసంతొ చెప్పను.. ప్రియాంక ఒక్కసారిగ గల గల నవ్వింది. తను ఎందుకు నవ్విందో నాకు అర్ధం కాక నేను ఓనవ్వు నవ్వి సహకరించీ.. ‘మరి మాకు వండుతావా..??’ కన్ఫర్మేషన్ కోసం మల్లి అదిగాను.. ‘ఊ.. వండుతాను’ అని నవ్వుతూ బదులుఇక్చింది. ‘ప్రియాంక.. నేను నిన్ను ముందే అడిగాను అని సుజాత ఆంటి తో అనకే..’ అని చనువుగా అన్నను.. తను అలాగె నావంక 5సెకనులు చూసి, ఎందుకూ అన్నట్టు మొహం పెట్టింది.. బహుసా అలా చూడటాని కి కారణం నేను తనను మొదటిసారి పేరు పెట్టి అంత చనువుగా మత్లాడటం వల్లనేమొ.. ‘ఎమ్ లేదు ఆంటి అదిగితె బాగుంత్తుంది కదా అని..’ అన్నను. తను సరె అన్నట్టు తల వూపింది.. ఇక బట్టలపని లో పదింది ప్రియాంక.. నాకు మాత్రం ప్రియాంక తొ మాట కలపటం, నవ్వుకోవటం నుంచి రహస్యాలు చెప్పుకునేఅంత వరకు వఛినందుకు తెగ సంతోషం లో మునిగిపూయా.. మావాడు సుజాత ఆంటి కి చెప్పటం, సుజాత ఆంటి ప్రియాంకని అదగటం.. తను మనసు లో నవ్వుకుంటు ఒప్పుకోవటం, మేము వంట సామాను అంత కొనటం అన్ని చక చక జరిగిపొయాయి.. మామూలు గా అయితె ప్రియాంక 11గం ల కు వఛి గంట్టన్నర లో పని ముగించుకోనివెల్లిపోయేది.. కాని ఇప్పుడు మా కాలేజ్ టైమ్ కి గంట ముందే వఛి మేము వెల్లినతరువాత పని అంత కానిఛి వెల్లుతుంది…….
ముందు గది ని వంట గది గా మార్చం.. రోజు కాలేజ్ కి వెళ్ళె ముందు ప్రియాంక తో సొల్లు వేయటం, తనూ చలాకి గా మట్లడెది.. తన తొ మట్లడు తు అవకాసం వచిన్నపుడల్ల తన సళ్ళ లోయ చూస్తు ఆనందపడటం.. నా చూపులు తనకు ఏక్కడెక్కడ తాకుతున్నయొ తనకు తెలిసినా పెద్దగా తన అందాలను దాచకపోవటం.. ఇక ఆదివారం వస్తె మావల్లని ఎదోఒక పని పెట్టి నేను తన తొ ఎక్కువ సమయం గడిపేవాడిని.. మేము తయారు అయ్యే లోపు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి తనే వడ్డించేది.. ఆ వడ్డన లో నాకు మాత్రం కొసరి కొసరి పెట్ట్టటం, మావళ్ళు నా మీద జోకులు వేసుకోని మేము అంత నవ్వుకోవటం, నేను మురిసిపోవటం.. నేను తప్ప అంత వున్నప్పుడు పైట నిండుగా కప్పుకోవటం, ప్రియాంక నా సొత్తు అని గర్వంపడెవాడిని. ఇలా 2 .. 3 వారాలు గడిచాయి.. కాని నా మనసు కి వంటికి ఇంకా ఏదో కావలి అని సహనం కోలుపొత్తున్నయి.. అవకాసం కోసం చుస్త్తున నాకు ఆ సమయం వఛింది.. రూమేట్ ఒకడికి వాళ్ళ ఇంటిలో ఏదో ఫంక్షన్ వుంటె వెళ్ళు తున్నడు పైగా 2 రోజులు కాలేజ్ కి హాలిడేస్ మొతం వాడు 5 రోజుల వరకు రాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రోజు సాయంత్రం.. ఇంకొక్కడు వాడి వూరు కి 8గంటలు ప్రయాణం.. వాడువెల్లి వారం వరకు రాడు.. ఇక నేను.. మా వూరు కి గంట ప్రయాణం.. ‘ఎ రా నువ్వు యెప్పుడు వెళ్ళుతున్నవ్???’ అదిగాడు ఫ్రెండ్. ‘ఇంటి లో అంతా వేరెవూరికి వెళ్లరా.. రేపు ఉదయం 10..11గం ల కి వస్తారు అంట.. నేను రేపు ఉదయం బయలుదేరుతను..’ అని చిన్న అభద్దం ఆడేసాను. ‘సరె రా.. నాకు ట్రేన్ టైమ్ అయ్యింది నేను వెళ్ళుతున్న.. బై అని చెప్పి వాడు కూడా వెళ్ళిపోయడు. నాకు స్వాతంత్రం వఛినట్టు.. ఏదో ‘కార్యం’ కి సిద్ధమవుతున్నట్టు ఉత్తేజం, కంగారు మొదలు అయ్యయి. నిజానికి ఒక్క రోజు వుండి నా అద్రుష్టం పరిక్షుంచుకోని వెళ్ళుదాం అని నా ప్లన్. ప్రియాంక ఉదయము,మళ్ళి సాయంత్రం 4గం ల కు వక్చి వంట చేసి వెళ్ళు తుంది. నేను, మా వాడు మట్లాడేది అంత వింటూనేవుంది. వాడు వెళ్ళి న తరువాత, ప్రియాంక దగ్గరకు వెళ్ళి ‘నేను వూరికి వెళ్లటం లేదు.. నువ్వు మాములు గానే రేపు వచేసెయ్’ అని చెప్పను.. తను ఏమి అడగక సరె అన్నట్టు తల వూపి వంట గది సద్దుతుంది. ‘ప్రియాంక.. నువ్వు వంట రుచిగా వండుతున్నవ్’ నిసబ్ధన్ని పక్కకు తోస్తు కితాబు ఇఛను. ‘సర్రిగా తినటం లేదు గా మీరు’ అన్నది.. ‘నువ్వు వడ్డించినవన్ని తింట్టున్నగా..’ అమాయకం గా చెప్పను. ‘పొనిలెండి ఇప్పటికన్న బాగుంది అని చెప్పరు’ అని అన్నది. ‘అయ్యొ అలా అని ఎం కాదు..’ అని తనకు ఒక్క అడుగు దూరం లొ దూకాను. ‘ఎం వండుత్తున్నవ్..??’ అని తన పక్కకు తాకి తాకనట్టు గిన్నే లోకి చూస్త్తు అదిగాను. ‘ మునక్కాడ’ అని జావబు ఇఛింది. ‘నాకు బాగ ఇస్టం’ అన్నను. ‘మున్నక్కడ వంటికి మంచిది అంటారు.. ఎందుకో తెలుసా??’ అని అడిగింది. ‘ఏమొ.. నీకు తెలుసా.??’ అని అడిగాను.. ప్రియాంక ఎమి మాట్లాడకుండ నవ్వుకుంటు తల అడ్డంగా ఊపి గరిటె తిప్పుత్తు వుంది.. తన పక్కనే నుంఛున్న నేను, ఈ మున్నక్కడ గోల నాకెందుకు లే అని.. తన జాకెట్టు లొ వున్న గీత లోతు అంచనా వెస్త్తున్న.. ప్రియాంక కుడి చెత్తో గరిటె తిప్పుతున్నప్పుడు తన కుడి సళ్ళు పాల పోమ్గులా యెగసి యెగసి పడుతున్నది.. వంట వేడికి చెమట బిందువులు మెరుస్త్తున్నయి.. ఆ బిందువులు అంత దరి చేరి ఒక పాయ లా రెండు సళ్ళ లోయలో దారి తిస్తున్నయి.. జీవితం లో మొదటిసారి చెమట ని కూడా చప్పరించాలి అని పిఛింది.. చెవిపక్కన వున్న వెంట్రుకలు చెమటకి తన భుజం పై అంటిపెట్టుకోని కసిగా కొరకాలి అన్నట్టు వున్నయి.. కాస్త పైకి ..తన పెదవులు పైన తడి లైటు కాంతి కి మెరుస్త్తువున్నయి.. ఇంక్కస్త పైకి వెళ్ళితె.. ట్టక్కున షాక్ కొట్టినట్టు అయింది నా పరీస్తితి.. ప్రియాంక తన కళ్ళు పెద్దవి చేసుకోని నన్నే చుస్త్తుంది.. ఒక్కసారిగా రెండు అడుగులు వెనక్కివేసి పట్టుపడినవాడిలా తల దించుకోని నుంచున్న.. 5 సెకెను ల తరువాత.. ‘ఎందుకు అలా ఉల్లిక్కి పడ్డరు??’ అని అడిగింది. నెమ్మదిగా తన ముఖం లొ కి చూసాను.. పెదవుల పైన నవ్వుని మునిపంటితో ఆపుతుంది.. మీలొ ఎవరు కోటిస్వరులు లో ఎక్స్ట్రా లైఫ్లైన్ దొరికినంత ఆనందం వేసింది. అదే ధైర్యం తొ ‘నిన్ను ఒకటి అడిగేనా??’ అని అన్నను.. ‘ఏమిటదీ..అడగండి’ అన్నది.. ‘నిన్ను.. నిన్ను..మరి..’ నాంచుడు మొదలుపెట్టను ధైర్యం సరిపోక.. ‘వద్దులె’ అనేస.. ‘ఎం .. ఎందుకు..??’ అని అడిగింది.. నా చేతుల లొ చెమటలు పుట్టుకొచయి.. ‘మళ్ళి నువ్వు ఎమన్న అనుకుంటావో అని..’ అన్నను.. ‘నేను ఏమి అనుకోను.. అడగండి’ అన్నది.. ‘మరి.. నిన్ను… సరెలె.. తరువాత .. నువ్వు వెళ్ళెటప్పుడు చెప్త్తలే’ అని దాటెస.. ప్రియాంక కూడ ఇక ఏమి మట్లాడ లేదు.. వంట అయిపోయింది.. నా కాళ్ళూ కంగారు కి ఒక్క చోట నిలవటం లేదు.. అంతా ముగించుకోని తను నా వంక చూసింది.. నా కళ్ళునాకు తెలియకుండానె నేల చూపులు చూసాయి.. తను మరు మాత్లాడకుండా వెనుతిరిగింది.. ‘ప్రి..’ అని పిలవపోతున్నగా.. సుజాత ఆంటి గుమ్మం లోకి అడుగు పెట్టి.. ‘ఏన్టి.. నువ్వు ఊరు వెళ్ళ లేదు అశొక్??’ అని అడిగింది.. అసలే కంగారు వణుకు లో వున్న నాకు సుజ్జత ఆంటి ఎంట్రీ తొ గుండె వట్టలో కి వచింది..’ఆంటి..ఆ.. రేపు.. రేపు ఉదయం వెళ్ళుదాం అని…’ ఎదో చెప్పెసా.. ‘పని అయిపోయిందా ప్రియాంక??’ అని ప్రియాంక ని అడిగింది.. ‘ఇప్పుడె అయ్యింది..బయలదేరుత్తున్న.. మీరు వఛరు.. సరె నేను వెళ్ళుత్తున్న’ అని తను వెళ్ళి పోయింది………
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-05-2018, 11:55 AM
Post: #4
ప్రియాంక వెళ్ళిన తరువాత, సుజాత ఆంటి ‘మీ బెడ్ రూం లో ఫ్యాను తిరగటం లేదు ఒక సారి చూపియండి అని రామ్(మా రూమేట్) చెప్పి వెళ్ళాడు .. ఎం అయ్యింది??’ అని బెడ్ రూమ్ లోకి నన్ను దాటుకుంటా అడుగులు వేసింది
. ‘ఆ అవును ఆంటి.. ఉదయం నుంచి తిరగటం లేదు’ అని తనను అనుసరించాను
. ‘ఇది కొత్త ఫ్యాను.. మీరు వచెముందె బిగించాము.. ఎమయ్యివుంటుంది’ అని ఫ్యాను కేసి దీషణం గా చుస్తుంది.
‘అంకుల్ చెన్నయి కి వెళ్ళారు.. వుంటె ఆయనె చూసేవారు’ అని చిన్నగా అన్నది
. ‘నేను 1..2.. సార్లు ఫ్యాన్ బిగించాను ఇంట్లో.. కాని పెద్ద బల్ల కావలి’ అని నోరు ఆగక అన్నను. ‘
మా ఇంటిలో పెద్ద మంచం వుంది.. తీసుకురానా??’ అని నా సమాధానం కోసం కూడా ఆగలేదు,వెళ్ళి మంచం పట్టుకోచింది. మంచాన్ని ఫ్యాను కింద అడ్డంగ నిలుచోపెట్టి నా వంక ఇక కాని అన్నట్టు చూసింది.
17సం ల వయసులో లుంగీ ల మీద కొత్త మోజు వుండి అప్పుడప్పుడె కట్టటం మొదలు పెట్టాను.. పైగా ప్రియాంకతొ మాట్లాడేటప్పుడు నా మొడ్డ లేచినా లుంగీ ఎత్తి కట్టటం తొ కవర్ చేయవఛు అని నేను లుంగీమీదనే వున్న.. ఇప్పుడు సుజాత ఆంటి మొంచం ఎక్కమంటే ఎమవుతుందో అని ఆంటి వైపు చూస్తు నిలుచుండిపొయా.. ‘
పొని నేనుఎక్కనా.. నువ్వు మంచం పట్టుకొ’ అని ఆంటి నాకు షాక్ ఇక్చింది. ఆంటి ని ఎక్కనివటం మంచి పద్దతి కాదు.
. సరె కోరి తెఛుకున్నది కదా అని.. ‘నేను చుస్తాను లెండి’ అన్నను
.. ‘సరె ఒక కాలు మంచం కోళ్ళ మీద,ఇంకొకటి మంచం దిమ్మ మీద పెట్టు.. నేను కదలకుండా మొంచం పట్టుకుంటాను’ అన్నది. ఆంటి మంచాన్ని గట్టిగ రెండు చేతుల తొ పట్టుకుంది.. నేను ఎక్కటాని కి ఆసర కొసం చిన్న స్టూలు మీద నుంచోని ఒక కాలు మంచంమీద పెట్టను.. ఆంటి కళ్ళు పెద్దవిగా చేసి నన్నె చుస్తుంది.. అప
్పుడు అర్ధం అయింది.. నా రెండు కాళ్ళ మధ్య గంట లొ గుండులా మెత్త బడిన నా సుల్ల అటు ఇటు వూగుతు ఆంటి కళ్ళ లొ పడింది అని.. ఒక్క వూటున మంచంపైకి ఎక్కి.. ఎత్తి కట్టిన లుంగీ దించేసాను.. జాగ్రత్త గా ఫ్యాను పట్టు కోని చూసాను.. ‘ప్లాస్టర్ వేసిన వైర్ వూడి వుంది’ అని వైర్ చుట్టుత్తున్నను కాని.. సుజాత ఆంటి నా సుల్లని చూసింది అన్న భావన.. కొద్దిగ సిగ్గు గా అనిపించినా తెలియని కరెంటు మనసు నుంచి సుల్ల కి తాకినట్టు వుంది.. ఇప్పుడు అలాంటి ఆలోచనలు అంత మంచివ్ కావు అసలే ఆంటి నా ఎదురు గా వుంది..నేను లుంగీ దించివున్నను అని ఆ ఆలోచనలను పక్కకు పెట్టి.. ‘ప్లాస్టర్ ఇవ్వండి’ అని కిందకి చూసాను సుజాత ఆంటి ని.. రెండు కాళ్ళు వెడల్పు గా చేసి నుంచోనివున్న నాకు.. కింద సుజాత ఆంటీ తన రెండు చేతులు ఎత్తి నా రెండు కాళ్ళ దగ్గర లొ మంచం పట్టు కోని.. తల ఎత్తి నోరు తెరిచి చుస్త్తుంది.. తన పైట ఏదొ వుండాలి అనట్టు తన భుజం మీద వుందికాని సళ్ళని పూర్తి గా మరిచి పొయినట్టు పక్కకు తొలిగింది.. నా మొడ్డ మీగడ కోసం తమకం లొ ఆకలి తొ ఎదురుచూస్త్తున్న రతి దేవిలా వుంది.. ఎంత అదుపు చెద్దం అనుకున్న నా మాట వినకుండా ఎదురు తిరుగుత్తున్నట్టు మొడ్డలొ చలనం వఛి లుంగీ లొ గుడారం లేపుతున్నది.. ఆంటి దగ్గర ప్లాస్టర్ తీసుకోని తల ఎత్తి నా పని నేను చేస్తూనే కింద ఆంటి వంక చూసాను.. తను నా లుంగీలొ గుడారాన్ని చుస్త్తున్నది.. త్వరగా నా పని కనిఛి కిందకి తిగుతుంటె.. ‘చేయి ఇటు ఇవ్వు’ అని దిగటాని కి సహయం చెస్తున్నట్టు తన చేయి చాచింది. దిగే వూపు లొ తన చేయికి బదులు ఆంటి భుజం మీద చేయి వేసి కిందకి దూకాను.. కావలి అని చేసిందో లేక అల జరిగిందో .. ఆంటి తన చేతి నా నడుం పై వేసి తన మీద కు లాక్కుంది.. ఇంక ఎంవుంది.. లేచిన నా మొడ్డ ఆంటి పొత్తి కదుపు ని రాసుకుంటు తన తొడలను గుఛుకుంట్టుంది.. నా రెండు చేతులు తన భుజాల పై వున్నయి..అంత దగ్గర గా సుజాత ఆంటి మొఖం చుస్సను.. మైకంలొ వున్న తన కళ్ళు.. తెరిచి తెరవనట్టు పెదవులు.. ఆ పెదవుల లోమ్చి వేది నిట్టుర్పులు నాకు తాకాయి.. ఏమి చేయాలొ తెలియని అయోమయం పరీస్తితి లొ ఉన్నం ఇద్దరం..ఇంత లొ ‘అమ్మ.. అమ్మమ్మ వచింది’ అని సుజాత ఆంటి కూతురు వచింది. ఇద్దరం ఈ లోకం లోకి వఛి విడిపోయాం.. సుజాత ఆంటి ‘ఫ్యాను వేసి చూడు.. నేను మంచం తీసుకెళ్ళుతున్న’ అని మంచం పట్టుకెళ్ళింది.. ఆ రాత్రి మొడ్డని ప్రియాంక ని, సుజాత ని తలుచుకోని 2..3.. సార్లు ఆడించిపడుకున్న……….
మరుసటి ఉదయం ప్రియాంక వచ్చి తన పని మొదలు పెట్టింది.. నేను తోక కాలిన పిల్లి ల అటు ఇటు తిరుగుతునేవున్న.. ఎందుకు అన్నది ప్రియాంక కి కూడ తెలుసు.. ప్రియాంక మొందారపు రంగు చీర కట్టింది.. తల స్నానం చేసింది, తన కురుల నుంచి సువాసనలు ఇంకా వస్తునేవున్నయి.. పొడుగు జడ, జడ మొదలు వదులుగా భుజాల కింద నుంచి వేసింది,పొడవు తన పిర్రలు దాటే వుంట్టుంది.. చీర కొంగు చుట్టి బొడ్డు లొ తోపింది.. అసలే తెల్లటి సరీరం.. ఆ పై ఎరుపు రంగు చీర.. ఆ పై మడత పడ్డ నడుం వంపు.. పిచేక్కిస్తున్నయి.. ప్రియాంక మౌనంగా తల వంచి స్టవ్ దగ్గర నుంచుంది.. తాను కూడ ఎదురు చుస్త్తుంది నేను ఎం అడుగు తానో అని.. నా గుండె దడ నాకు స్పసటం గా వినపడుతున్నది.. ‘ప్రియాంక.. నిన్ను ఒకటి అడగనా..’ అన్నను.. తనూ ఆసగా నా వంక చూసింది.. కాని నిజాని కి ఎం అడగా లొ తెలియటం లేదు.. నిన్ను దెంగాలి అని ఉంది అననా లేక.. నా తో పడుకుంటావా అని అదగనా.. ఇంతకంటె నా బుర్రలో వేరే ఆలోచన రావటం లేదు.. మరీ ఇంత పచ్చి గా అడిగితె బాగుంటుందా అని సందేహం.. ‘’ఎం లేదు లె.. తరువాత అడుగుతా అని బెడ్ రూం లొ కీ వెళ్ళి పోయ.. చ్చీ.. ఇంత భయం ఎందుకు అని నాకు నేనె తిట్టుకున్న.. 15నిమిషాల తరువాత ప్రియాంక దగ్గరకు వెళ్ళను ఎది అయితె అది అయింది అని.. సాటిన్ చీర కావటం తొ వెనక నుంచి ప్రియాంక పిర్రలు బలిసి స్పస్టం గా షేపులు కనపడుతూ కస్సిక్కిస్తున్నయి.. నేను రావటం వెనకనుంచే తనకు తెలిసినట్టువుంది.. తనను తాను సవరించుకుంట్టుంది.. ‘నిన్నుఒకటి అడగాలి..’ అన్నను.. ప్రియాంక ఈసారి నా వైపే చుడటం లేదు తల దించే.. ‘ఊ..’ అన్నది.. ‘నీకు కోపం వస్తె???’ అన్నను.. ‘రాదు’ అని తలని కించే అడ్డం గా ఉపింది.. ‘మరీ.. నిన్ను..ఒక్కసారి.. తాకొచా’ అన్నను..అంత కంటె వేరెదితొచ లేదు ఆ సమయం లొ నాకు.. నా వైపు చూసి ‘ఊ..’ అన్నది.. తన మొఖం లొ ఎటువంటి రియాక్షన్ కనపడ లేదు.. తన పక్కన నుంచున్న నేను.. నా కుడి చేయి కొద్దిగా జరిపి తన యెడం చేయి మని కట్టు దగ్గర పట్టుకున్నను.. తను వస్తున్న నవ్వు ను ఆపుకోని.. ఈ మాత్రానికా రెండు రోజుల నుంచి అడగాలి అడగాలి అంట్టున్నది.. ముట్టుకుంటాను అని అంటె ఇంకా “ఎక్కడో” అనుకున్న’ అన్నది.. నాలొ ఉక్రోషం తన్నుకొచింది.. ‘అంటె నిన్ను నా ఇష్టం వచిన “చోటు” తాకవచా..’ అని అన్నను.. తన దగ్గర నుంచి సమాధానం లేదు.. పక్కగా నుంచున్న నాకు తన మెరుస్త్తున్న సాటిన్ జాకెట్టు లో సళ్ళూ నిక్క పొడుచుకోని కంటికి కనపడింది.. మరు ఆలోచన లేకుండా.. వణుకుత్తున్న చేత్తొనే తన సళ్ళుని కట్టిగా పిసికాను.. ప్రియాంక తన కళ్ళు కట్టిగా మూసేసి.. నా వంక తిరిగి అమాంతం గా నన్ను గట్టిగ చుట్టుకుంది.. అప్పుడు అర్ధం అయింది.. ఆడవాళ్ళ కి మన కంటే కోరికలు ఎక్కువ వుంటాయి కాక పొతె వాళ్ళు దాచుకుంటారు, మనం చాటుకుంటాంఅని.. నా ఛతి పై వున్న ప్రియాంక ముఖము ను ప్రేమగా చేత్తులో తీసుకున్నను.. సిగ్గు తో నా చాతి పై ముఖమును దాచుకోవటానికి నా వీపు పై వున్న తన రెండు చేతులు తన వైపు నెట్టుతున్నయి.. తను సిగ్గుతొ కళ్ళు ఇంకా తెరవ లేదు.. అదురుతున్న తన పెదాలను గట్టిగా బిగేసి పట్టుకుంది.. ఆ క్షణం లో ఇన్నిరోజులు నేను కామించిన తన సరీరం నాకు గుర్తుకు రావటం లేదు.. బహుసా సిగ్గు ఆడదాని ఆభరణం అని అందుకనేనెమొ అంటారు.. నా ప్రమేయం లేకుండానే నా పెదాలు తన పెదాలను తాకాయి.. జీవితం లొ మొదటి ముద్దు.. ముద్దు కి ఎలాంటి పాఠం అవసరం లేదు, పెట్టుకునే మగువ పై ప్రేమ వుంటే చాలు అని అప్పుడె అర్ధం అయింది.. తన కింద పెదవిని నా పెదవుల తో అందుకున్నను.. మగువ పెదవులు పువ్వుల రెమ్మల తో కవుల వర్ణ న నిజమనిపిచింది.. తన ఎంగిలి లోని మాధుర్యాన్ని చవి చూడటాని కి అనుమతి ఇస్త్తునట్టు ప్రియాంక తన పెదవులను తెరిచింది.. తన నోట్లో వెతుకుతున్న నా నాలుకకు స్వాగతం పలుకుతున్నట్టు తన నాలుక అందించింది.. మా నాకులలు తమ సొంత పని తెలుసు అన్నట్టు రెండు పెనవేసుకోని ఎంగిలిని ఇచ్చి పుచ్చుకుంట్టునయి.. మా స్వాస లయ ఒకటినాయి.. ఒక్కసారిగా మా నాలుకలు యుధం ప్రకటించినట్టూ ఒకరి ఎంగిలి ఒకరు జుర్రుకుంట్టునయి.. గెలుపు ఎవరిదో ఓటమెవరిదో అంతు పట్టని విషయం.. అలసిపోయిన మా పెదవులు, బరువెక్కిన మా స్వాస ఇక చాలు అన్నట్టు విదిపోయయి.. కాని మా ఎంగిలి ఒకటయి.. మా లాలజలం తీగ లా సాగి తెగిపోయి తన పెదవుల మీద నుంచి తన చెక్కిలి మీద పడింది.. ప్రియాంక కళ్ళు చిన్నగా తెరిసింది.. తన తడి పెదవులు, చెక్కిలి మీద ఎంగిలి నాలొ రెట్టింపు ఉత్సాహం ఇచింది.. ఈసారి కసిగా తన పెదవుల పైన నా పంటి తొ దండయాత్ర చేసను.. ప్రియాంక కుడా తన రెండు చేతులు నా భుజాల పై వేసి తన అరికాళ్ళూ లేపి నన్ను హత్తుకు పోయింది.. నా రెండు చెతుల తో తన పిర్రలను నలుపుతూ నా నడుం కేసి వత్తను.. లుంగీ లొ వున్న నా మొడ్డ తన పొత్తి కడుపు ను పొడుస్తున్నది.. నా కుడి చేతి వెళ్ళ తో తన పిర్రల మధ్య తన గుద్ద మీద వత్తను.. ప్రియాంక ఇంకాస్త గట్టిగా హత్తుకుంది.. తన వొళ్ళు ఒక్కసారిగా జలతరించింది.. ఇక ఓటమిని అంగీకరిన్చాను అన్నట్టు నా చేతుల లో కరిగి మెత్తపడీపోయింది.. బహుసా ప్రియాంక లంగా లొని పూకు తేనెలుఉలికివుంటాయి………..
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-05-2018, 11:56 AM
Post: #5
శ్రృంగారం లో ఆడ మగ కు గల వెత్యాసం, ఆడవారికి భావప్రప్తి కోసం తమ ఏ శరీర అంగము ఎప్పుడు యల ఏ పాత్ర పొషిస్త్తుందో యెవ్వరికి తెలిగదు.. అది తనను అనుభవించపోయె మగాడి చేతి స్పర్సలా, మాటల కి తన ఏ అంగ ప్రేరణ అయినా తన పుకు లో ని తేనె చిలక గలదు.. అది ఆడవారికి వరం.. అదే మగాడి కి మొదలు అక్కడె ముగుగింపు అక్కడె..తన మొడ్డ.. ఇందులో పెద్దగా ఆప్షన్స్ లేవు మనకి.. అందుకనెనేమొ ప్రియాంక కి నా ముద్దు వల్ల తన పూకు తేనెలు ఒలికినా, నా మొడ్డ మాత్రం పిచ్చి మొడ్డలా మొండెం ఎత్తి నిలుచోటం తప్పితె ఎం చేయలేకపోయింది.. ప్రియాంక రెండు నిమిషాల తరువాత నా కౌగిలి విడిపించుకోని దూరం జరిగింది.. తను గ్లాసు అందుకోని నీళ్ళు తాగుతున్నది.. తన నుదిటిపై, కంఠం పై చిరు చెమటపట్టి.. తను తాగె నీటి గుటకలకి చెమట మెరుస్త్తు వుంటే నేను ‘ఆ దాహం’ తొ నూరు యెల్లపెట్టి నా సంగతి ఎంటి అన్నట్టు తనను చూసాను.. నీళ్ళు తాగి నా మొఖం వంక చూసి ముసి ముసి గా నవ్వుతూ ఇప్పుడె వస్తాను, నీ దాహం కూడా తిరుస్తాను అని నవ్వుకుంటు టాయ్లెట్ కి వెళ్ళింది.. ప్రియాంక పొట్టి గా వుంట్టుంది.. తనను ఎత్తుకోని దెంగాలి అని నాకు ముందు నుంచే ఒక కోరిక వుండేది.. తను వచ్చే లోపు బెడ్ రూం లో పక్క రెడి చేసి ఏ గోడ కేసి పట్టుకోని తనను దెంగుదామా అని చూసుకుంట్టున్న..ఇంత లొ బయట తలుపు చప్పుడు అయింది.. ప్రియాంక వచింది అని వెన్నకు తిరిగే సరికి సుజాత ఆంటి గుమ్మం లో ‘ ఫ్యాను బాగానె తిరుగుతుందా…ఊరికి ఎప్పుడు వెళ్ళుతున్నవ్..’ అని ప్రస్నలు వేస్తు లోపలికి వచేసింది.. హటత్తు పరిణానికి ప్రియాంక లోకంలోనుంచి బయటకు వచ్చాను.. ‘ఫ్యాను బాగానె తిరుగుతుంది’ అని ఒక్క సమాధనం తో సరిపెట్టాను.. ప్రియాంక టాయ్లెట్ నుంచి రావటం చూసి.. ‘వంట అయిపొయిందా’ అని తనని అడిగింది.. ‘చెపాతి చేసాను.. మధ్యానానికి కూర కూడా అవూతూవుంది.. మీ టిఫిన్ అయిందా’ అని ప్రియాంక సుజాత ఆంటి ని అదిగింది.. ‘ఎప్పుడో.. అమ్మ వచింది నిన్న.. అంత ఈ రోజు మధ్యానం భొజనం చేసి అమ్మ వళ్ళ ఊరికివెల్తున్నం’ అని సుజాత ఆంటి అన్న మాటలకి చేయి జారి జాకెట్ లొ పడినంత ఆనందం వేసింది.. ‘నువ్వెప్పుదువెల్లుతున్నవ్’ అని నన్ను అదిగింది ఆంటి.. ‘సాయంత్రం వెల్తాను’ అన్నను.. ఇక వళ్ళిద్దరు మాటల్లో పడ్డరు.. నాకు తెగ చికాకు వేసుతుంది.. ఆంటిఇప్పుడే రావాల అనుకుంట్టు మొడ్డ వరకు వచ్చిన పూకు జారిపోయినట్టు ప్రియాంక వంక మొహం చిట్లించి చుస్తున్న.. ప్రియాంక మాత్రం నా అవస్త చూసి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంట్టుంది.. ప్రియాంక వెళ్ళెవరకు ఆంటి కదలేదు.. వెల్లుతున్న ప్రియాంకను సాయంత్రం రమ్మనట్టు సయిగ చేసి రూం లోకి వచేసాను.. మధ్యానం ఎప్పుదుఅవుతుందా.. ఆంటి ఎప్పుదు ఊరు వెళ్ళుతుందా అని మొడ్డ చేత్తో పట్టుకోని చూస్తు నిద్ర లోకి జారుకున్న.. బాగానె నిద్ర పటింది లేచి చుస్తె సాయంత్రం 4 అయింది.. ఆంటి వళ్ళ ఇంటికి తాళం వేసి లేదు.. ఎంటి ఆంటి ఊరు వెళ్ళ లేదా?? ప్రియాంక కూడా రాలేదు?? అని ఆనుకుంటూ వుండగా.. సుజాత ఆంటి వచింది రూం కి.. ‘ఎంటి ఆంటి మీరు వెళ్ళ లేదా’ అని అడిగాను.. ‘వెళ్ళాలి అనిపియ లేదు..పిల్లల్ని పంపించాను’ అన్న మాటకి నాకు లేచిన మొడ్డ కార్చ కుండానే మెత్త పడినంతగా అనిపిచింది.. ‘నువ్వు వెల్లట్లేదా’ అని అడిగింది.. ‘లేదు ఆంటి.. అమ్మ వాళ్ళు చుట్టల ఇంటి కి వెళ్ళారు.. ఇంకా 4 రోజుల వరకు రారు అంట’ అని చికాకుగా అభదం ఆడెసాను.. ‘అవునా.. మనం ఇద్దరమే వున్నం ఐతే..’ అన్న ఆంటి మాటలో యక్కడొ తెడ పలికింది.. ‘నేను వెళ్ళుదాం అనే కొత్తచీర కూడా కట్టుకున్న..’ అని తన అందాల వైపు నా చూపు మళ్ళించటానికి అన్నది.. చీర కొత్తదే.. మాములు గానే ఆంటి పైట తన సళ్ళని ఎప్పుడు కప్పదు.. కాని తన సళ్ళ మధ్య గీత యెప్పుడు కనపడదు అతువంటిది.. ఇప్పుడు తూకం సరిగ్గ వుందా చుసుకో అన్నట్టు తన పైట ఒక సళ్ళుని పూర్తిగా చుపిస్తుంది.. ఆంటి జాకెట్ లో నుంచి సళ్ళ అంచు లో వున్న నిప్పుల్ నా వైపు ఎక్కు పెట్టినట్టు పొడుచుకు వస్తున్నది.. మాములుగానె బొడ్డుకు బెత్తెడు కింద కట్టె చీర తన నడుం ఎముకకు కింద కట్టింది.. ఆంటి అందాలు లెక్కెస్తున్న నా చూపులు లకి ‘ఎలాగ వుంది’ అన్న మాటకి అతి కష్టం మీద నా చూపులు తిప్పుతూ.. ‘చాల బాగు’న్నయి’.. అనేసి నోరుకరుచుకున్న.. ‘బాగున్నా’యా..’ అంటూ దీర్గంతీస్తూ అడిగింది.. ‘అదె..చీర బాగుంది.. మీకు ఇద్దరు పిల్లలు అంటె నమ్మరు’ అని మల్లి నోరు జారా.. ‘అవును.. నాకు 17 వ ఏటే పెళ్ళీ చేసారు.. నాకు ఇప్పుడు 24సం తెలుసా’ అని సిగ్గు పడింది.. నిన్న ఆంటి తోడలకి నా మొడ్డ పోటుని.. ఈ రోజు తను చనువుగా మాట్లాడె పధతికి, ఆంటి అంటె కొద్దిగ భయం పోయింది.. ‘అవును ఆంటి మీ స్కిన్ చాల యంగ్ గా వుంటుంది’ అని కాంప్లిమెంట్ వదిలాను.. ఆంటి మురిసి పోయింది.. ఇంత లో ప్రియాంక వచ్చెసింది.. ఆంటి తన అందాలు నాకు ఆరబొయటం, నేను తనను పొగడటం చూసింది.. ప్రియాంక రావటం చూసి సుజాత ఆంటి ‘రా ప్రియంక.. అశొక్ ఇప్పుడప్పుడె ఊరికి వెల్లడు.. నీకు పని తప్పదు’ అని ఆంటి వేసిన జోకుకి ప్రియాంక రాని నవ్వును నవ్వి వంట గది లోకి వెళ్ళింది……….
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Kotta pukunu dengutunna lanja telugu kama kathallu ISS.club 0 41,855 27-11-2018 02:49 PM
Last Post: ISS.club
  unna pukunu ninnḍuga kappina puku - Telugu illegal kama kathallu ISS.club 0 58,176 26-11-2018 03:51 PM
Last Post: ISS.club
  హాట్ అండ్ సెక్సీడాక్టర్ పూకుతో మజా - doctor lo kama kalasina kama kathallu ISS.club 1 70,033 17-11-2018 10:24 PM
Last Post: ISS.club
  nee pukulo naa sulli - telugu bosudi kama kathallu ISS.club 9 286,230 18-07-2018 03:24 PM
Last Post: ISS.club
  Latest telugu kama sexstories ISS.club 0 298,891 04-05-2018 11:48 PM
Last Post: ISS.club
  akka puku dengudu -- Telugu buthukathalu ISS.club 12 1,629,425 04-05-2018 11:02 PM
Last Post: ISS.club
  telugu incest puku dengudu kathalu ISS.club 2 554,812 04-05-2018 10:37 PM
Last Post: ISS.club
  Virgin puku dengudu telugu sex kathalu ISS.club 4 618,463 04-05-2018 11:44 AM
Last Post: ISS.club
  Ṭrain lo sexy aunty ni denguchina kama katha ISS.club 0 182,253 04-05-2018 11:29 AM
Last Post: ISS.club
  Pookulo Chesina Raccha -- Telugu kama kathalu ISS.club 0 214,212 24-04-2018 10:33 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | nr.tzarevich.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


kannada talking sextamil kama kathaigal sexSsx hindisexx comsex story filmmulaigalsex story bhabhi devarஓழ்கதைnew telugu sexstoriesmaa ko choda kichan mebaap beti hindi sex storynan andiyum story tamilடீச்சா.romance.கதைlanja pukukannada aunty romancedidi ki gaand maarisex குஞ்சிtelugu amma koduku buthu kathalugirl sex story in hindihindi randi sex storysuhagrat pronkakka tunne tulludidi ki chut kahanithangachi sextamil hot rapeold hindi sexy storieswww.newchudaikahani.com/gangbabg-maasex story filmthreesome sex storiesTelugu chelli kadupu ammasex storiestamil sex magazineancient indian sex storiesstories of aunty sexchudai ka shaukmalayalam sex eroticaimages hindi xxxmalayalam sex malayalamjija sali ki chutzabardasti choda storyromantic sex story hindibehan ki gand mari sote huexxx khaniya hindidownload indian sex stories pdffree download indian sex storyrathi vignana stories in kannadaஅம்மா தொடைMalayalam sex kathaകാൽ കുണ്ണയില്‍நல்லா ஓழுடாಅಮ್ಮನ ತುಲ್xexy hindi storyhindi sex book downloadtamil nadigai pundaiഎന്റെ വായിൽ കുണ്ണindian hot massage sexodia hot storytamil dirty stories 2000chut ki tadaperotic sex massage storieskama pundai tamilhindi sexi hothindi sex story 2016free xxx tamil sexkamapisachi telugu kathalubanda gapadidi ki chut mekaki barobar sexsali ki chut storymarathi sexi bhabiSex chat kama kathegaluindian tamil kama kathaigaltamil comics sexsexy vartahindi sex story in hindi pdfindian bangla 3xurdu ki chudai kahanimaharastrian sexआईची झवाझवी सेक्सी स्टोरीwidow sex storiestamil seru kathaikalchudai baaphindi sex story jabardastiindian bhabhi sex storiessexstoriesteluguxxx com tamilbengali sex kahani