Post Reply 
Telugu bdsm ranku kathalu
20-04-2018, 11:33 PM
Post: #6
రమ్యకృష్ణ (నాకు, త్రిషకు పైన రవికా మాత్రమే ఉంది, క్రిందా పాంటి మోకాలు దేగ్గరుంది, ఇవి రెండు తప్ప ఇంకా మాకూ బట్టలేమీ లెవు మా దిశ మొలలు అప్పడికే కొవ్వుబట్టి ఉబ్బి రాసాలు కారీ మెరుస్తూ అంత కనబడుతున్నాయి . మేం ఈ రకంగా చాలా వరకు నగ్నంగా ఉన్నాము. ఇప్పుడు మా రవికలు, పాంటిలు విప్పి, మమ్మల్ని కూడా సరోజ మరియు ఉష లంజాలాగా అలంకరిస్తారు. మమ్మల్ని లంజాలంకరం చెయ్యడానికి కావలసినినవి ఆ పోట్లలాలో ఉంటాయి. అలంకరలాన్ని మాకు కసేక్కిన్చేవిగాని, అవమానపరిచేవిగాని ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాటితో మా పై పేదలకి, సండ్లకి, గోల్లికి, నిలువూ పేదలకి, గుద్ద కాన్ననికి ఏదో చేస్తారు, నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు చేయించుకోవలని తహతహాగా ఉంది.)
సరోజ: రమ్య, ఇంకా నిన్ను తాయారు చెయ్యాలి రా, చేతులూ పైకెత్తు నీ రవికా విప్పుతా.
రమ్యకృష్ణనేను చేతులూ పైకెత్తి, పాంటి సాగెంత వరకూ కాళ్ళు వెడం చేసీ సరోజ ముందున్నాను, త్రిష కూడా నా లాగే నిల్చొంది, సరోజ నా వెనిక్కి వచ్చినా బాయిలాల కింద అరచేయి నుంచి బొటన వేలు, చూపుడు వేలులతో నా ముచ్చికను చిన్నగా నులుపుతూ నా చెవిలో)
సరోజ: లంజ ఎప్పుడు పూకులోకి దింపుకోవడానికి అరాటమెనా, పంగ విప్పమని చెప్పలేదే ముండ, తలుపులు ముయి, (ఇంతలోనే నా చనుమోనలకున్న పెట్టుకొన్న ఉంగరం సంగతి తెలిసి) సండ్లకు ఎం పెట్టుకొని వోచ్చావె?
రమ్యకృష్ణ: మా అయన, నావి కొంచం పెరగాలని, వాటికి ఉంగరం తొడిగి పంపడండి.
సరోజ: ఇలా ఏమి పెట్టుకు రావొద్దని తెలుసుకదా? నీకు శిక్షా తప్పదు, లంజ. (అంటూ సండ్లను పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతోంటే, నాకు సండ్లు ఇంకా గట్టిగై, నేను కామంతో ఇంకా ఎదురురిస్తున్నాను). అబ్బ ఎం గొల్లమ్మవే నువ్వు, ఎం చేసినా ఇంకా చేయించు కోవడానికి రెడీగా ఉన్నావు. నీకు ఏమో శిక్ష వెయ్యలే పూకమ్మ. (ఆలా పిసుకుతూ ). ఈ ఉంగరాల వల్ల ఒక ఉపయోగం వుందే, నీకు తెలుసుకదనే (అదేంటో నాతోనే చెప్పించాలని అడింగింది, ఇప్పుడు సిగ్గు విడిచి నా లంజతనం గురించి చెప్పాలి, నాకు ఎంతో గులా అందంగా వుంది, ఇక్కడ మా లాంటి ముండలకి ఎం చేస్తే గులేక్కుందో బాగా తెలుసు).
రమ్యకృష్ణ: ఉంగరం ఎంత వెడల్పు వుంటే అంత పెద్దగా అవుతాయి, అది గట్టిగా లంజకు వెయ్యడం వలనా, లంజ పాలపొంగు లోంచి పాలు రావు, ముందే పాలు పిండకుండా (నా సండ్లలో పాలున్నాయి, దెంగుడు మధ్యలో పాలు బయటికి వచ్చి చిరాకు పెట్టకుండా ఉండడానికి, నా లాంటి దాన్నికుమ్మే ముందు పాలన్నీ పిండుతారు, మామ్ముల్ని తాయారు చెయ్యడంలో పాలూ పిండడం ఒక పెద్ద కార్యక్రమం, ఈ పని కూడా, మాకు కోరిక రెపెటట్లు అందరి ముందు పితికి రేచ్చాగోడుతారు. మా ఇంట్లో నా పని మనిషి, సాయంత్రం నా పాలూ పితికి, నన్నూ తాయారు చేసి మా ఆయన పక్కలోకి పంపిస్తుంది.) సండ్లను ఎంత సేపైన పితుక వచ్చు.
నేను చెప్పేది వింటుంటే, ముగ్గురి లంజలకు తిక్క ఎక్కువై,
సరోజ: (నా గొబ్బెమ్మలను ఇంకేక్కువాగా పిసుకుతూ తన మీదకు లాక్కొని నా వీపూకి దాని సండ్లు గట్టిగా తగులుత్తూన్నాయి) ఆహా అ ఆ (వేడి నిట్టురుపులు నా మేడా మీద వదులుతుంది)
రమ్యకృష్ణ: (సరోజ నా బండ బొండాలను ఇంకా బలంగా పిసింది, అ దెబ్బకి నేను)అమ్మ, ఉహు (అంటూ ఇంకా వెనుకకు జరగడంతో దాని సండ్లను నా వీపు మధ్యలో నలిగిపోతున్నాయి)
ఉష: త్రిషను రవిక విప్పడం ఆపి మమ్ముల్ని చూస్తూ దాని బత్తాయిలను నా బొండలాను నలిపినట్లునలపడం మొదలెట్టి, తన మీదకు లాక్కోసాగింది
త్రిష: మూమ్న, అబ్బ(ఇంత వాటంగా పిసకడం అలవాటు లేకపోయినా, బత్తాయి మర్దనం ఆస్వాదిస్తుంది), కొంచెం మెల్లిగా మేడం.
రమ్యకృష్ణ: (ముచ్చికా ఉంగరం గురించి) లంజకి (నన్ను నేను వేరే మనిషిగా చెప్పుకోవాలి) పాలు మొదట వచ్చినట్లుండి సమ్మగుండి బయటకి రాకపోవడం వలన మల్లి పిసికించుకోవాలని అది కూడా మంచిగా పిసికిన్చుకొంటుంది. దానికి కుడా సమ్మగా వుంది ఇంకా ఎదురిస్తది. ఇప్పుడు నేను పిసికిన్చుకోన్నట్లుగా.
(నేను చెప్పడం అపడంతో లంజలు అప్పుడే అయిపోయిందా, ఇంకొంచం చెపుతే బాగుండు అన్నట్లు, వు, వూ అంటూ మూలుగుతూ, సరోజ నా కొబ్బరి బొండలాను వొదిలి కొంచం దూరం జరిగి, ఉష మాత్రం త్రిష బత్తాయిలను వదలలేదు).
సరోజ: అందుకేనానే, నువ్వు సమ్మగా నోక్కించుకొంటున్నావూ, ఉష ఇంకా త్రిష బత్తాయిలని వదిలి, లంజను తాయారు చేయి. (అంటూ చాలా కష్టంతో (సరోజ నొక్కుడుకి నా బలిసిన బోండాలు బరువెక్కి రావికలో సరిపోక హుక్కులు బాగా సాగినాయి), దెగ్గరకు నొక్కిపెట్టేసరికి,
రమ్యకృష్ణ: (గులానందంతో మెల్లిగా) ఊ, ఇంకా నొక్కండి ఈ లంజ బొండాలని.
సరోజ: నోరు ముయ్యవే, జాకెట్ రాక నేను కష్టపడుతుంటే నీ గోలేంటే బలిసిన బండ బొండాల లంజ, నీ తీట తొందరలోనే తీస్తారులే అంటూ ఒక్కోక్క బొత్తం విప్పుతూ నా బయిలలకు ఉన్న ఆకరి వస్త్రం అడ్డుకూడా తీయడంతో చల్లటి సాయంత్రం గాలికి నా ముచ్చికాలకి తగిలి అవి ఇంకొంచం గట్టిగాయినాయి, ఉంగరం లోంచి పొడుచుకు బయటికి వచ్చాయి. సరోజ తరువాత మోకాలు వద్దున్న పాంటిని కూడా తీసింది దాంతో వంటి మీదా ఒక్క గుడ్డ ముక్క లేకుండా పూర్తి నగ్నంగా (త్రిష పరిస్తితి కూడా ఇంతే) సింగారానికి సిద్ధం చేసారు
సరోజపొట్లంలోంచి ఒక సీసా బయటికి తీసి నాకూ చూపిస్తూ) రంకు లంజ ఇది ఎక్కడ పూయ్యాలే (అంటూ నా ముక్కు దెగ్గర వాసన చూసి చెప్పడం కోసం పెట్టింది, ఉష త్రిషకు కూడా ఒక సేసా ముక్కు దెగ్గర పెట్టింది, సేసాలోంచి కమ్మటి మడ్డ రసం వాసనాతో మా ముక్కుపుటాలు అదిరిపోయాయి, అప్పుడు అర్ధం అయింది మాకు అది ఎక్కడా రాస్తారో).
రమ్యకృష్ణ, త్రిష(ఒకే సారి, లజ్జతో, పరవశంతో, ఎప్పుడెప్పుడు రాయిన్చుకొందామని ఆతృతతో) మా లాంటి మదం ఎక్కినా ముండల పై పెదాలకు రాయాలి.
సరోజ: వాసన నచ్చినదానే, గుర్తుపట్టావా?
రమ్యకృష్ణ: ఈ లంజ గుర్తుపట్టింది, ఇది ఈ ముండ రోజు తాగే మా అయన మడ్డామృతం.
సరోజ (తన పెదాలతో నా పెదలను ముసి ముద్దు పెట్టి, సోల్లుతో నింపింది, అలా చేస్తున్నపుడు మేడం పెదాలు నా ముక్కు కిందకు రావడంతో, తన పెదాలకు రాసినా మదాంమృతం గుప్పున వచ్చింది) బాగానే గుర్తు పట్టావే పెదాలకు లింగం సొల్లు రాసుకుబోయే లంజ, ఈ రంకు ముండ కూడా తాన పెదలకి దాని మొగుడి వీర్యం రాయిన్చుకోంది.
ఉష: ఈ సొల్లు ముండ తాన పెదలకి దాని మొగుడి వీర్యం రాయిన్చుకోంది, త్రిష నీకు రాసేదేవరిదో తెలుసానే లంజ? నీకు ప్రాత్యేకముగా నీ అబిమాని, తరువాత మనలాంటి లంజ ముండల్నితనికి చేసే అయ్యగారు, దానం చేసారు. నిన్ను కుమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, ఆయనను ఎ బొక్కలో దూర్చుకొంటావే ?
త్రిష: అయ్యగారికి నచ్చినా, ఈ మదంమేక్కిన గుర్రంలో ఈ పాటికే తెరిచినా, ఏ బొక్కలోకి తోస్తే ఆ రంద్రంలో తోయించుకొంటది.
సరోజ, ఉష(సిసాలోంచి ద్రావం నా పెదలామీద పోసి, ఒక వేలుతో కొంచం నా నోట్లోకి పెట్టి నాచేత నాకించి, పెధలాకి పూలిమింది).
సరోజ (నా పెదాలు మా ఆయన రసంలో ముంచి తీసినట్లు ఒత్తుగా రాసింది) లంజ ఇప్పుడు నీ పెదాలు మంచిగా మెరుస్తున్నాయి. ఇంకా ఈ ముండల ముందు ఎత్తుల సంగతి చూడాలి. ఉష వీళ్ళను త్వరాగా తయ్యారు చేసి మనం ముందుకి కెళ్ళి ఇంకా తిక్కరేగించుకోవాలి .
రమ్యకృష్ణ, త్రిష( మేం మాముతులకు మడ్డ రసం రాసుకొని, మాలాగే మూతులకు మడ్డ రసం రాసుకున్న ఇంకో ఇద్దరు లంజలా ముందు నిల్చొని ఇంకా సండ్లకు ఎం తగిలిస్తారో అని ఎదురుచుస్తాన్నమంటే , మేం ఏంత బరితెగించి లంజ ముండలమో అందరికి తెలుస్తుంది).
సరోజ (గోతంలోంచి ఒక పొట్టి రవిక తీసింది, అది ఈ రంకు ముండ బొండాలకు సగమే కప్పుతుంది, ఆ పొట్టి రావికకు ముచ్చికలు తగిలే దెగ్గర ఒక ఇంచు మందం బర బర గుడ్డ (velcro) ఉంది. లంజ ముండ నడుస్తున్నపుడు సండ్లు పైకి కిందికి ఊగి దాని ముచ్చికలకి గిరుకిపోయి, ప్రతి అడుక్కి మా శరీరాలు మా అధినంలో లేవని గుర్తు చేస్తుంటాయి.) ఒసే లంబిడికి ఈ రవికె వేస్త్తేగాని మన గుల తగ్గదు, మాకు ఇది వేసిన తరువాతే గుల దిగింది. (అంటూ మా ఇద్దరికీ ఈ పొట్టి రవిక అమర్చారు. ఇప్పుడు ప్రతి కదలికా మా ముచ్చికలకు శిక్షే ).
సరోజ: ముందు గుత్తులకు ఉంగరం తోడిగించుకొన్న లంజ, ఐదు గుంజిళ్ళు తీయ్యి, ఉంగరం వేసుకొని ఇక్కడి వచ్చిందుకు ఈ లంజ వేస్తున్న శిక్ష.
రమ్యకృష్ణ(ఉంగరాలను ఈ ముండ తియ్యగూడదు, అందుకే అది తియ్యకుండానే బర బర రవికె తొడిగింది ఈ బొంగు ముండకు, ఇప్పుడు గుంజిళ్ళు తీస్తే ఈ లంజ గుత్తిల్లుకి ఎంత రాపిడి తగులుతోందో, ఇది ఈ బోగం ముండకు సరియైన శిక్షే అనుకొంటూ గుంజిళ్ళు మొదలు పెట్టాను కిందకి కూర్చొని పైకి లేచి) అబ్బ ఒకటి, ఈ లంజ పిందే మూతులకు ఉంగరం తొడిగించుకొని తియ్యకుండా వచ్చినందుకు, ఈ లంజ అనుబవిస్తున్న శిక్ష . (రెండో గుంజిలి తీసి) రెండు, ఈ లంజ పిందే మూతులకు ఉంగరం తొడిగించుకొని తియ్యకుండా వచ్చినందుకు, ఈ లంజ అనుబవిస్తున్న శిక్ష . (అంటూ ఐదు గుంజిళ్ళు తీసి ఈ లంజను తానే అవమానపరచుకోంది, దీని మొనలు అప్పడికే ఎర్రగై కొంచం గుల తగ్గి చిన్నగా అయినాయి).
ఉష: ఒసే త్రిష, బత్తాయి సండ్ల లంజ, నీకు కూడా, తరువాతిది గుద్ద కన్ననికి పెడితే నువ్వే ఎగిరి నీ గూలతగ్గించుకొంటవులె, అప్పడివరకు అనుబవించు. ఈ రంగసానులకి కూడా గుద్ద కన్నకి గొడ్డు కారం నూనే అంటించినా తరువాత అవి ఎగిన ఎగురుల్లక్కి వాటి గుల సగం తీరింది.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష (అంటే తరువాతిది మా గుద్ద చీలిక మీదన్నమాట, వీళ్ళకి గొడ్డు కారం నునె రాస్తే, మాకేంటిదో).
సరోజ, ఉష: ఇవి సినిమా లంజలు కాదా, ఇప్పడికే చాలా సార్లు గొడ్డు కారం పెట్టి వుంటారు, ఇక్కడ ఒక్క చోటే కాదు కదా సినిమా లంజలు ప్రతి సినిమాషూటింగ్లో , అప్పుడప్పుడు ఆ సినిమాకు పని చేసినోల్లందరికి ఒకే సారి ప్రొడ్యూసర్ విల్లు వొళ్ళు అప్పగిస్తారు, అప్పుడు మొదట ఇలాంటిదే చేసి దెంగుతారు కధే, గొడ్డు కారం ఏమి సరిపోతుంది? (అంటూ సంచిలోంచి ఇంకొక సీసా తీసారు, ఆ సిసకు ముందు పిస్టన్ ఉంది, దాన్ని నొక్కితే, చాలా బలంగా గాలి బయటికి వస్తుంది (computer keyboard duster spray లాంటిది, దాని కన్నా ఇంకా బలమైనది), దానితో, నా లాంటి సినిమా లంజల వెనుక బొక్క ముందు ఉంచి బొడిపె నొక్కితే, వేగంగా వచ్చే గాలి, నూనే దెబ్బకి ఎంత బిగుతైన (కన్నె) చిల్లి అయిన తెరచుకోవలసిందే, తెరచుకొని లోపలి నూనంత పడుతోంది.)
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: అవునండి (మంట మండే నూనే, మా లాంటి ఎవడికి బడితే వాడికి పక్క బరిచే ముండల వెనుక బెజ్జలలో కూరిస్తే, మొదట తట్టుకోలేనంత మండుద్ది, కాని గుద్ద కన్నంలో ఏదైనా తోపితే మంట తగ్గి తాపెం పెరుగుద్ది, రంకులంజలు ఏదైనా తోపుకోవాడికి సిద్దం అవుతాయి. అందుకే ఇక్కడి వచ్చే ప్రతి లంజకు ఇది చేస్తారు, మాకు గొడ్డు కారం నూనే సరిపోదు ఈ రంకులంజల గుద్ద కన్నాలకి అలవాటై పోయింది, మాకు ఎం తాయిలం ఎక్కిస్తారో, ఇక్కడ మాకు సరిపోయేదే పెడతారు అందుకే ఇక్కడి వస్తాం, ఈ దొమ్మరి లంజలు ఇంత సమ్మ ఉన్నారంటే, వీటికి ఏదో ద్వార కాపరి ఏదో దోపి కెలికే ఉంటాడు)
సరోజ (సీస మీద కాగితం చదివుతోంది):
ఉష (గుద్ద బొక్కకి మండే నూనే రాసుకోవడానికి తయారుగున్న లంజలను చూసి లంజలకు వచ్చిన అనుమానం పసిగట్టి, ముండా గుడ్డ మంట ఎలా తగ్గిందో గుర్తుకు వచ్చి నవ్వుతు): ఈ గొడ్డు ముండలు కాళ్ళకి వేసిన ఎత్తు చెప్పులు చూసారుగా (అప్పుడే ఈ లంజలు ఆ ముండల కాళ్ళు చూసి ఈర్షతో కులుకున్నాయి, ముండలకు వేసిన ఎత్తు చెప్పులకి ఐదు, ఆరు అంగుళాలున్న సన్నగానున్న కడ్డి (shoe heel ) అరపదం కింద ఉంది, కడ్డి చివర ఒక అంగుళం బొడిపె నేలకు అనుకొంది, అప్పుడు అర్ధమైంది), అ కడ్డి బోడిపనూ దింపి, గుద్దంతా కెలికి ఈ బర్రె ముండల గుల తగ్గించారు.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష(మా లాంటి సినిమా లంజలకేమోస్తాదో, ఎట్లా మంట తీరుస్తారో).

సరోజ: ఈ లంజ ముండలకు సరియైన తైలంమే ఇందులో పెట్టారు, ఇది లగంగాలు, ఏలకుల నుండి తీసిన నూనే. చేతికి అంటినా మండి చస్తాం.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (లంజల ముడ్డి బొక్కలను ఎనిమతో (గుద్ద ద్వారా ఎక్కించే ఔషధం, enema) శుబ్రం చేయకముందే, ఎవరు తాకరు అందుకే ఈ పిస్టన్తో పిచుకారి చేస్తారు)
సరోజ: ఒసే పంది గుద్ద లంజలారా ఈ తైలం ఎక్కించుకోవడానికి ఎ స్థితిలో ఉండాలో అలా పోజుపెట్టు.
రమ్యకృష, త్రిష: (ఇక్కడి వచ్చే అందరు లంజలకి ఆ భంగిమ తెలుసూ, ఈ ముడ్డి బలిసిన లంజలు పంగా మూడు అడుగులు చాపి వంగోని, ముడ్డి పైకి లేపి, తలకాయ పాలిండ్ల కన్నా కింద ఉండేటట్లు, కాళ్ళ సందులోంచి కనబడెటట్టు భంగిమ పెట్టి, చేతులతో పిర్రాలను వెడం చేసి గుద్ద బొక్క తెరిచాయి ఈ బోగం ముండలు).
సరోజ: ఎం పెట్టారే, రమ్య లంజ గుడ్డ బొక్క బాగా విప్పదిసావే, త్రిష ముండ ముయ్యాకు, తెరువు.
ఉష: (త్రిష గుద్ద బొక్కకు సీసా కోన అంటిచి కొంచం నిమిరింది దాంతో త్రిష కూడా గుద్ద ద్వారం బారుగా తెరచుకోంది.)
రమ్యకృష్ణ: (అంటూ నా ముడ్డి వెనుకకు వచ్చి సీసాను గుద్ద బొక్కకు ఎదురుగా పెట్టి మీట నిక్కింది, ఒక్క సారిగా ఏదో నా కన్ననికి తగిలింది, ఏంటో తెలిసే సరకే, లంజకు తెలియకుండానే రంధ్రం తెరచింది, దాంతో తైలం అంత చాలా లోపలి వెళ్లి దాని ప్రభావం చూపసాగింది, అ మంటకు) ఆమ్మ, అయ్యా (అంటూ లంజలిద్దరు నలుగు, ఐదు గెంతులు ఎగిరేసరకి పాల పిందెలు రవికాకు ఓరుసుకుపొయి, అవి కూడా మంట మండడం మొదలెట్టాయి, కొంచం సమయం తరువాత, పైన, కింద నొప్పితో, నిల్చొని చేతులు మెడ మీద పెట్టి నిల్చోన్నాము, సరోజ ముండ నా చేతులకు సంకెళ్ళు వేసింది).
సరోజ: ఈ దొమ్మరి లంజ ముండలకు సంకెళ్ళు వెయ్యకపోతే, వెళ్ళు గుద్దలోకి దోపుకొని మంట చల్లర్చుకొంటాయి, ఈ లంజకు, ఉష లంజకు కూడా సంకెళ్ళు వేసే ద్వారం దెగ్గరికి మిమ్ముల్ని తీసుకురావడానికి పంపిచారు.(అంటూ ఒక జానెడు పొడవుండే పొట్టి లంగా మా ఇద్దరికీ తొడిగారు).
రమ్యకృష్ణ (మేం పితుకు రవికె, చాలీ చాలని లంగాతో అంత కనబడేట్టు తయరయ్యము).
సరోజ: ఇంకోకటే మిగిలిందే కంచర గాడిద లంజలారా, ఎత్తు చెప్పులేసుకొని, మీరు ద్వారం దెగ్గరకు వేల్లుతే, ఈ లంజలు, తరువాతి పరీక్షకు వెళ్లుతారు (అంటూ, సంచిలోంచి రమ్య లంజకు తొడిగే ఎత్తు చెప్పులు తీసి, ఆ ముండకు చూపించింది)
రమ్యకృష్ణ (అవి ఆరు అడుగుల ఎత్తుతో, కడ్డికి (shoe heel ) వేరు వేరు కొలతలతో మూడు బొడిపెలు, అర అంగుళం ఒకటి కింద నేలకూ అనేది, మిగితా రెండు అంగుళం వెడల్పు, అంగుళం ఎత్తు మధ్య మధ్యలో అంగుళం వేడంగా ఉన్నాయి, ఈ లంజకు అవి తెగ నచ్చాయి, అవన్ని ఈ ముండ గుద్దలోకి ఎప్పుడు దింపి ఈ మంట చల్లార్చి దూల పెంచుతారో).
సరోజ:చాలా బాగున్నాయే పూకమ్మ, ఇవి వేసుకొని వెళ్లి గుద్దలొ దూర్చుకోపోవే. (అంటూ ఈ లంజ కాళ్ళకు తొడిగింది).
త్రిష(ఈ లంజకు ఐదు అడుగుల ఎత్తు చెప్పులు, పైన ఒక అంగుళం వెడల్పు, కింద అరంగుళం వెడల్పుగా ఉంది).
ఉష: త్రిష లంజకు గుద్ద బిరడా వచ్చింది, గోద్దలోకి ఎక్కించి అలాగే వదులుతరమో (అంటూ తొడిగింది)
త్రిష: (నిజంగానే ఈ బర్రె లంజ గుడ్డలో వదిలి నడిపిస్తే బాగుండు).
సరోజ: బొక్కలు తోమించుకొనే లంజలరా, వీర్య రసం పేదలకు పూసింది లంజలకు దాని ప్రాతి శ్వాసకి అది లంజ అని చెప్పడానికి, బాయిలలకు బర బర పొట్టి రవికె వేసింది ప్రతి అడుగు వేసేటప్పుడు గొబ్బమ్మెలను ఒరుసుకు పోయి లంజల అయ్యగారులు చెప్పింది వినడానికి కాని, దాని సుఖం కోసం కాదు అని చెప్పడానికి, గుద్ద కన్ననికి మండే తైలం పట్టించింది దాన్ని అవమనకరముగా వేరే వాళ్ళను అడుక్కొని గుద్ధలోకి ఏదైనా దూర్పించుకోవడానికి, తెలిసిందా? ఇంకా ద్వారం వైపు పొండె, ఈ లంజలు లోపలి వేల్లుతాయి.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:33 PM
Post: #7
రమ్యకృష్ణ (అంటూ ఆ లంజలు వెళ్ళాయి, గుడ్డలన్నీ విప్పుకొని, చేతులకి సంకెళ్ళతో మెడ వద్ద ఉంచడంతో మా బాయిలాలు ముందుకు కొచ్చాయి, ముచ్చికలు బర బర (velcro) రావికకి గిరుకొకుండా ఉండడానికి సండ్లు ఎక్కువ కదలకుండా) స్తిరంగా ఉండేటట్లు ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం వలనా కొంచం వొంగడంతో వేనుకేత్తులను వెనిక్కి పోయి అ పోజులో అజంత ఎల్లోరా శిల్పాలులా వొంకలు వొంకలుగా తిరిగి ఎంతటి మొగడికైన పిచ్చి ఎక్కించెటట్ట్లు ఉన్నాము.మేం మెల్లిగా ద్వారం వైపు నడుస్తున్నాము.)

త్రిష (అబ్బ గుద్ద ఉపింత వరకు కన్నానికి పుయించుకొన్న లేపనం ప్రాతాపం కొంచం తగ్గి సమ్మగుండి మా ప్రతి అవయవంకు జరిగిన అకృత్యాలు ఒక్క క్షణం మరచి ఊపడం అపంగానే, మంట పెరిగి మా గుద్ద బొక్కకు ఎం జరిగిందో గుర్తుకు వచ్చి లజ్జతో మల్లి గుద్దాడిస్త్తున్నాను), అమ్మ, (ద్వారం ఎప్పుడుస్తుందో, ఈ కొంచం దూరమే చాలా దూరం అనిపిస్తుంది, అయినా నా లాంటి లంజ ముండకి ఇలాంటివన్నీ యమ మత్తేకిస్తాయి, అందుకే కొంచెం నొప్పి, బాదున్న ఇవన్ని బరిస్తాము, రమ్యకృష్ణ ఎలా ఒర్చుకొంటుందో అసలు చప్పుడు చేయకుండా పోతుంది, బర్రె ముండకి ఇవన్నీ అలవాటు అయి నా లాగా ముల్గటం మానింది, నినేప్పుడు నోరుమూసుకొని నడుస్తానో, పోయినసారి వచ్చినప్పుడు గుద్దలోకి ఎక్కించిన అల్లం రసం మంట కంటే యిది చాలా నయం, అది గుద్దను ఏట్లూపినా మంట తగ్గలేదు, ఊపి ఊపి నడుం పడిపోయింది. అ మంటకి రెండ్రోజులు ఎక్కడి వెళ్ళకుండా మంచు దూర్చుకోవలసి వచ్చింది, ఎవరికీ చెప్పుకోలేను, అప్పుడు రమ్యే వాళ్ళింటికి పిలిచి దాని పని మనిషితో నా మలద్వారం శుద్ధి చేసించి (నాతో పాటు దాని కన్నంనుగుడా శుద్ధి చేయించుకొంది) , ఎదో లేపనం పూయించింది, దాంతో నా బాధ తగ్గింది, దాని ఋణం గుద్ద నాకితిర్చు కొన్న. రెండు మూడు సార్లు దానికి వాళ్లాయన శిక్ష కింద అల్లం రసం పూసి ఇరగ దెంగాడట, అలా పూకులో పోడుస్తే అల్లం రసం మంట నుండి ఉపశమనం కలుగుతుందట, అందుకే వాళ్లాయన ఆపినా, ఇది ఎదురు ఎగురుతూ పూకులో లింగాన్ని అడియించుకొంటదంట, దానికి కూడా ఇలా కుమ్మించుకోవడం చాలా ఇష్టమట. కుల్లబోడిసిన తరువాత ఉపశమన లేహ్యం గుద్ద కన్నంలోకి కూర్చి మంట తగ్గిస్తారట. దానింట్లో అందుకే అలేహ్యం ఉంది.)

రమ్యకృష్ణ: (ఈ త్రిష లంజ ముండకు ఇంకా రసం బాధ ఓర్చుకునే శేక్తి రాలేదు, ఇంకా గునుగుతోంది, నాకైతే ఇప్పడికి నొప్పి పరువాలేదు గుద్దనాడిస్తే. ఎత్తు చెప్పులకున్న, నా ముడ్డి బొక్కలోకి ఎక్కించే దాన్ని చూసుకొని మురిసిపోధమనుకొంటే, కిందకి చూస్తె నా సండ్ల తొడిమలు రవిక బర బర గుడ్డకు (velcro) రాసుకొని బరించ లేనంత నొప్పి వస్తుంది, అసలే నా బొండాం పిచ్చుకి వేసిన ఉంగరాల వల్ల త్రిష కన్నా నాకు ఎక్కువ నొప్పి ఉంది. యిందు కోసమే నాకు వెడల్పు ఉంగారాలు మా అయన ముచ్చికలకి తొడిగి పంపిచాడు.)
త్రిష (ఇక్కడ మమ్ముల్ని చేయిస్తున్న పనులన్ని ఏదోఒక విదంగా మమ్ముల్ని రేచ్చాగోడుతాయి అవన్నీ మాకు చాలా ఇష్టం, ఎంత అవమానాలతో బాదపెట్టితే అంత గులేక్కిపోతుంది, పైన కన్నీళ్ళు వస్తుంటే కిందా అంతకు రెట్టింపు పూకు రసం ఊరుతుంది, రమ్యకైతే గుద్దలో కుడా కారుద్దాట. నేను ఎప్పుడైతానో దానిలాగా.)
రమ్యకృష్ణ,త్రిష (ఇలాంటి ఉహల్లో ఉగిపోయి, కామంతో వేర్రిత్తి ద్వారం చేరుకున్నాం, వచ్చినపుడు సరిగా చూడలేదు, అక్కడ ద్వారంను అనుకోని ఒక పెద్ద గది ఉంది, మా వైపునుండి ద్వారం ముసి ఉంది, అందులో ద్వార కాపరులు ఉంటారు, ఈ ద్వారం తెరచుకోవడానికి మేం ఎం చెయ్యాలో అని ఆలోచిస్తుండగానే మాకార్దమైంది మమ్మల్ని ఇక్కడ ఎలా పరాభావిస్తారో. ద్వారంకి ఇరువైపులా ఒకే రకమైన రాతి శిల్పాలున్నాయి, లేచిన లింగంతో నిలబడివున్న పురుషుడి ముఖం మేడం కింది పువ్వు మీద నాలుక బార్ల చాపి నాకుతున్నాడు (బానిస లంజ పూకులు ఎవ్వరు నాకరు), అతడి చేతులు మెడం పిరుధాలను నొక్కుతూ వేడంగా చాపాడు దాన్తో మేడం చీలిక విప్పుకొని, మేడం రెండు బొక్కలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మేం ఇద్దరం నిల్చున్న లింగాన్ని మా పూకుల్లోకి దూర్చుకొని కిందకు నొక్కుతూ పైన మేడం కామంగాలాలను మా నలికలతో రుద్దాలి.)
త్రిష: ఏది నాకలి అక్క?
రమ్యకృష్ణ (నవ్వుతు): నాకు మాత్రం ఎం తెలుసు? నేనైతే వెనుకదానితో మొదలు పెడుతా. (అంటూ రాసాలు ఉరిన పూకులోకి లింగాన్ని సులభంగా దింపుకొని, నాలికను మేడం పిరుదల మధ్యనున్న బావిలోకి జోప్పిపించి నలువైపులా మీట కోసం వెతికింది, మీట దొరక పోవడంతో నాలిక తీసి, త్రిష వైపు చూస్తూ, అప్పడికే త్రిష కూడా తన పూకులోకి లింగాన్ని గుచ్చుకొని వెనుక బావిని నాకుదామా వద్దా అని ఆలోచిస్తోంది) ఒసే వెనుకా బావిలో మీట లేదు. మేడం మధ కీలకం మీట అనుకొంటా, అది చప్పరిద్దాం.
(మేడం బావి లోంచి వచ్చే కమ్మటి మదం వాసన ఆస్వాదిస్తూ పూ శికార్గ్రాని పిప్పరమెంటు లాగా చప్పరించింది, గాలిని బావిలోకి వోదిలినప్పుడు గుచ్చి బయటకి వస్తుంది, ఒక సారి చాలా గాలి పిల్చి నిమ్మదిగా వదులుతూ గుచ్చిని కొంచం ఎక్కువ సేపు చప్పరించాగానే, ఒక ద్వారం తెరాచుకోంది, ఇంతలో రెండవ తలుపు కూడా తెరాచుకోంది. త్రిష కూడా నాలాగే మంచిగా మేడం వాసన పిల్చినట్లుంది,) చెల్లి త్వరలోనే నా అంత వేలయలివి అవుతావే. (మేం లింగం మీద నుంచి లేచి లోపలి వెళ్ళి మేం వచ్చినపుడు మమ్మల్ని హినపరచినా ద్వార పాలకుల వద్దకు వెళ్ళాము.)
ద్వార కాపరులు: (ప్రతి తలుపులకు అమర్చిన ద్రుష్యగ్రహకం (వీడియో రికార్డర్స్) ప్రసారం చేస్తున్న బొమ్మలో రమ్యకృష్ణ, త్రిష తెలుపులు తెరిచినా విధానం చూసి మాడ్డలు పితుకొంటు, తెరా నుంచి వాళ్ళు వచ్చే ద్వారం వైపు తిరిగారు.)
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (కాపరులు తమ వైపు తిరగడంతో వాళ్ళ బారెడు మడ్డలను చూసి, అబ్బ ఎంత గట్టిగా గునపం లాగున్నాయి, ఆ ఆనందంతో మాలో అప్పడికే నిద్ర లేచిన లంజతనం ఇంకా ఉబికి పైకొస్తుంది, కనీసం ఒక్క సారియినా చేతులతో పట్టుకోనిస్తారో లేదో. వీళ్ళను ఇంకా మదోన్నతునలును చెయ్యాలని, వయ్యరముగా కావాలని కాళ్ళను అవసరమున్న దానికంటే ఎక్కువగా లేపి ఉబ్బిన పూరేకులను చూపిస్తూ, గుద్దను గుండ్రంగా ఊపుతూ, నొప్పి పెడుతున్నా మా వక్షోజాలను పైకి కిందకి ఊపుతూ, మైకంతో కళ్ళు మూసుకొని, మూతి తెరిచి నాలికను మోడ్డను నాకుతున్నట్లు తిప్పుతూ, వేడి నిట్టూర్పులు వదులుతూ వారి వైపుకు నడుస్తున్నాము. ఈట్లాంటి చేష్టలతో మేం ఎంత బరితేగించినమో, పచ్చి వేశ్యలు కూడా మాముందు దిగదిడుపే, వాళ్ళు కూడా ఇంత దిగాజరరు. కాపరుల వద్దకు చేరి, మోకాళ్ళ నేలను ఆనించి, చేతులు కిందకి దింపకుండా, వంగి మా మొఖాన్ని కాపరుల పదాల మీద ఉంచి, బూటుని ముద్దడాము. దిన్ని బానిస సాలాం అంటారు, ఇక్కడ ప్రతి బానిస మొగాల్లందరినీ ఇలా ఆశీర్వాదం తీసికోవలసిందే. ఇలా మేం పరాదినులమని ప్రతి చర్యలో గుర్తు చేస్తారు.)
ద్వార కాపరులు: (ఆహా ఎం వగలు పోతున్నారో, ఒకల్ని మించి మరోకాలు, ఇట్లా వీళ్ళను వెనుకనుంచి గుద్ద ఎట్లా ఉపుతరో చూడాలి అని అనుకొంటూ) ఇంకా లేవండే గొడ్డు ముండల్లారా. మీ బాగోతం అంతా చూసాం, బాగా కవ్విస్తున్నారే. బయట పూకు రాసాల్ని ఎవడు తుడుస్తారు? వెళ్ళి తుడిచి రండే దద్దమ్మలారా.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (మమ్ముల్ని ముట్టుకోకుండానే, మా గుద్దను చూడలనె వీళ్ళు మమ్మల్ని బయటి పంపుతున్నారు, బయట లింగాలు, మేం రాకముందే తడి తడిగా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మేం ముందరి లంజల పూజలం రుచి చూడాలి. మేం వచ్చేటప్పుడు ఎలా టింగు టింగుమంటూ కామాగ్నితో కాలిపోతున్న మద గజల్లాగా వొల్లంత ఊపుతూ బయటికి నడిచి లింగాలను చేరుకొన్నాము)
ద్వార కాపరి: (ఎం ఉండే త్రిష ని గుద్ద, దాన్ని ఇక్కడే కూర్చోబెట్టుకొని వెనుక బొక్కలోకి నాదాన్ని ఎక్కించుకొని దెంగాలని ఉంది, కాని ఇప్పుడు వీళ్ళను దేంగాకూడదు, ఇంకా కోరిక ఎక్కించి తరువాత దెంగాలి. హిరోలందరి చేతుల్లో పిర్రలు నలిగి నలిగి, రోజు రోజుకి కొవ్వేకి పోతున్నాయి). ఒసే రమ్య లంజ నువ్వు త్రిష పూజలం రుచి చూడు.
రమ్యకృష్ణ: (ఈ రోజు ఇంత వరకు త్రిష రాసం తాగలేదు, ఇప్పుడు అది తిరుతోంది, ఈ లంజంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం. దానికి కూడా నా పూసోల్లు చాలా ఇష్టం, అనుమతినిస్తే, గంటలు గంటలు ఒకరిది మరొకరు నాక్కుంటం. లింగం మీది పూజలంను తృప్తిగా పిల్చి, శుబ్రపరచి, గుద్ద మంటతో ఈ లోకంలోకి వచ్చి మళ్ళి తిరిగి ద్వార పాలకుల వద్దకు చేరుకొని, కాళ్ళు వెడం చేసి, గుడ్డ వెనిక్కి పెట్టి, ఆర దండలు వేసిన చేతులు వెనెక్కి మెడ దెగ్గర ఉంచి, సండ్ల ముందుకి బొడిచి, బానిసలను పరీక్షించే ఆసనంలో నిల్చోన్నాము.).
కాపరి 1: రమ్య దొంగముండ సండ్లకేమేసుకోచ్చావె లంజ? ఈ క్లబ్ పద్దతుల ప్రకారం నీ లాంటి లంజ ముండల కామాంగాలకు ఏమి తొడుక్కు రావద్దని తెలిసి, ఉంగరాలు పెట్టుకోచ్చావంటే నీకు బలిసిందే లంబిడికి.
రమ్యకృష్ణ: ఈ దొంగముండకి ప్రతిచోట దండించాలని దీని మొగుడు తొడిగి పంపాడు, ఈ బత్తాయి తోనలకు ఉంగరం పెట్టించుకొన్న లంజ ముండని దండించండి.
కాపరి 2: ఇంత చక్కగా అడిగితే ఎందుకు దండించం, పితుకు గుద్ద త్రిష లంజ, దాన్ని ఐదు పరదీన గుంజిళ్ళు తీయించు.
త్రిష: అనగెండి (ఇప్పడినుండి అక్కతనంతటతాను కదలకుడదు, నీను లేచి అక్క నల్లని ముచ్చిలను అంత నొక్కిపట్టి బలంగా పైకిలాగితే అక్కకుడా నిల్చొంది. ఎట్లా నొక్కినా అక్కకి, మా సినిమా లంజలందరికి, ఎంతో ఇష్టం కొంచం నొప్పెటినా . అక్కకి నొప్పివున్న ఈ లేపడం అక్క సండ్ల మదమనిగి కొంచం గట్టిగై తపం బుసలుగోడుతుంది .)
రమ్యకృష్ణ: చెల్లి, లేపవే ఈ బర్రె సండ్ల ముండని, బారా బారా పైకి కిందకి ఇడ్చు.
త్రిషఇంకా వత్తులను ఉంగరాల కింద నలుపుతూ, రెండు చేతులతో రెండు సండ్లను పట్టుకొని కిందకి లాగుతూ) పాల బింద మొనాలకు ఉంగరాలేయించుకొన్న లంజ ముండకి వేసిన పరాధీన గుంజిళ్ళ దండనలో మొదటి గుంజిళి.
రమ్యకృష్ణ: నా పై కామ ద్వయలకు ఉంగరాలు తొడుక్కొని వచ్చినందుకు, ఈ లంజ అనుబవిస్తున్న పరాధీన గుంజిళ్ళ దండనలో మొదటి గుంజిళి.
త్రిష: (ఇట్లా నేను చెపుతూ, అక్క కూడా మల్ల చెపుతూ , సండ్లను తొలుస్తూ కింది నుండి పైకి లేపాను. ఈలాగే అక్కకి పడ్డ ఐదు పరాధీన గుంజిళ్ళు తీయించా. ఇదే పరాధీన గుంజిళ్ళు .)
రమ్యకృష్ణ: (అబ్బ ఇంత పరువు తీసినా, బాదున్న నా బయిలాలు బరువెక్కాయి, చనుమొనలు కడ్డిలా రాటుతేలి ఎంతనోక్కుతావే ఇంకా నొక్కు అన్నట్లు నిక్కబొడుచుకొన్నాయి. పూగుహ చిత్తడి చిత్తడి అయింది. ఇంకొన్ని గుంజిళ్ళు తీయిస్తే బాగుండు.)
ద్వార కాపరి: (మాకు తెలిసి కూడా, ఈ లంజ ముండలు ఎలా కులుకుతారో చూద్దామని) గుడ్డలు ఉడతియించుకొన్న సాని ముండల్లరా, ఇక్కడికి ఎందుకొచ్చారు?

రమ్యకృష్ణ, త్రిష (ఒకే సారి): అయ్యా ఈ గుద్ద కొవ్వెక్కి లంజలా మలద్వారంలో మంట పెట్టించుకోన్నాయి, అ మంటను మీరే వీటి మీద దయ ఉంచి తగ్గిస్తే. మా తరువాత వచ్చే రంకు లంజలను తెసికేల్లుతాయి.
ద్వార కాపరులు: నిజంగానే మీకు కొవ్వువేక్కిందే రంకు ముండల్లారా, మంట వకటేనా, ఇంకా ఎం పెరగలేదా?
రమ్యకృష్ణ, త్రిష (ఒకే సారి): ఈ రంకు ముండలకు, తాపెం కూడా తలకేక్కిందయ్య.
ద్వార కాపరులు: సరే, మంట ఎలా తగ్గుదే గుద్ద పోడిపించుకొనే లంజలారా?
రమ్యకృష్ణ, త్రిష (ఒకే సారి): (ఈ ముండకోడుకులాకు తెలిసి కూడా అన్ని మాతోనే చెప్పిస్తునారు, ఎలా మేం ఎంతటి గొడ్డు లంజలమో మాకు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అన్ని వదిలి) అయ్యా గుద్ద బొక్కలోకి ఏదైనా చొప్పించి కలియ తిప్పుతే, ఈ గుద్ద పోడిపించుకొనే లంజలా మంట కొంచం తగ్గి ఎ చింత లేకుండా వచ్చే రంకు లంజలను తెసికేల్లుతాయి.
ద్వార కాపరులు: మా దెగ్గర గుద్దల్లోకి దోపేది ఏది లేదు? బోకు ముండలు ఏమైనా తెచ్చాయా?
రమ్యకృష్ణ, త్రిష (ఒకే సారి): (సిగ్గుతో తలదించుకొని) తెచ్చుకున్నాండి, ఈ గుద్ద దెంగించుకొనే లంజలా ఎత్తు చెప్పుల మడమల కిందనున్న హీల్స్ పెట్టుకొంటానికి అనుమతినివ్వండి.
ద్వార కాపరులు: సరే, మేం మేచ్చుకోనేటట్లు పెట్టుకొని తిప్పువే గానిగా గుద్దమ్మలు, మాకు నచ్చకపోతే ఎం జరుగుతోందో తెలుసు కాదా?
రమ్యకృష్ణ, త్రిష (ఒకే సారి): (ఈ పచ్చి బూతులు మా చేవికినసొంపుగా ఉన్నాయి, ప్రతి తిట్టు మా కామ దాహం పై పైకి పెంచుతోంది, ఇంకెంత సేపో ఆగాలో, ఎవరన్న మమ్ముల్ని ఎక్కి తోక్కి మా మదం అణచడానికి ) తెలుసండి, మాకు చాలా పెద్ద శిక్ష వేస్తారు.
ద్వార కాపరులు: (రమ్యకృష్ణ, త్రిష చేతులకున్న సంకెళ్ళు తీసి), ఎక్కిన్చుకొండే బోసిడికేరాల్లరా.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:34 PM
Post: #8
రమ్యకృష్ణ: (ఇంత సేపు మేం వేసుకొన్న చెప్పునే, గుద్దలోకి మరో ఇద్దరి మొగాళ్ళ ముందాల దోపుకుంటున్నమంటే మేం ఏంత పెద్ద రంగాసానులమో మీ ఇప్పదికే తెలిసుంటుంది. మాకు ఇట్లా చేస్తేనే మేం అణిగి మణిగి చెప్పు తేత్తుల్లో ఉంటాం లేకపోతే మా హెచ్చులకు అంతే ఉండదు. ఇట్లా చేసే మా పొగరు అనిగి మా స్థానం ఏంటో మాకు తెలిసొస్తుంది. వీళ్ళకు నచ్చేటట్లంటే, మేం ఇంకా బరితేగించాలి. అనుకొంటూ నేను ఒక కాపరి ఎదురుగా, త్రిష ఇంకొక కాపరి ఎదురుగా నిలబడి, ముడ్డి కాపరుల వైపు తిరిగి పంగా బార్ల చాపి, వంగితే మా పాల బిందెలు రావికలోంచి బయటికి జారి, నావి మరి పెద్దవి నా మొఖాన్ని కప్పివేసాయి, కాళ్ళ మధ్యలోంచి వాళ్లకు కనిపిస్తున్నాయి, నాకైతే సండ్లు అడ్డమొచ్చి మాకు కావలిసిన కాపరి గూటం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. వాళ్ళ లేచిన గుడారాలు మా గుండల్లో గుచ్చుకున్నట్లు అనిపించి తమకంతో వొళ్ళంతా తుళ్ళిపడి మనసు ఆనందసాగరంలో మునిగి చిన్నగా ములుగాసాగింది)
కాపరి 1: అబ్బ చూడు మమా, ఎట్లా పంగా చాపి లంగా ఎత్తి గుద్దలని, వంగి బాయిలాలను చూపిస్తున్నారో. నా ముందున్న రమ్య లంజ ఎత్తులు చూడు మమా, రెండు కండ్లు సరిపోవు, పైవి, కిందివి కుడా రెండు చేతుల్లో సరిపోవు.
కాపరి 2: త్రిష లంజవి ఎం చిన్నవి కావు, ఇది బాగానే పెంచింది.
త్రిష (అసలే వాళ్ళ లేచిన ధడ్డు కర్రలు చుసేసరికే కోరికల్లో మునిగి, వనుకుతు చెప్పులు విప్పడానికి చేతులు తడబడుత్తున్నాయి, పూ కుంపటి మంట ఎగదోసినట్లుయి వరదా ప్రవాహంలా కారేటట్లుంది కాదని పూకు బిగిస్తే, గుద్ద మంట ఇంకా పెరిగింది, తట్టుకోలేకపోతున్నాను, కండ్లలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. ఉపశమనం కోసం నడుం పైకి కిందకి ఊపుతూ రమ్య పరిస్తితేందో అని దాన్ని చుస్తే, అదికూడా నడుం ఊపుతూ నన్నే చూస్తు, ఇద్దరిది ఒకటే పరిస్తితి అని కళ్ళతోనే తెలుసుకోన్నం. ఇంతలో కాపరుల మాటలకి లజ్జతో మా ఎత్తులు ఎరుపెక్కినవి).
కాపరి 2: చూడు మాము మన మాటలకి గుద్దలేట్ల ఎరుపెక్కయో, ఈ ముండలో అణువణున లంజతనం ఉట్టిపడుతుంది. ఇవి పెద్ద దూలిస్టులు, ఈ సినిమా ముండలను మించిన లంజలేవ్వరు ఉండరు.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (వాళ్ళ మాటలు, కాపరుల చూపులు లంగా నడుం మీదకు పోయి శ్వాస్టంగా కనిపిస్తున్న గుద్దను చూస్తుంటే, ఆ చూపులు మా గుబోక్కకి తగిలినట్లు అనిపించి పూ రెమ్మల పట్టుతప్పి బొళ్లున రసం కట్ట తెంచిన ప్రవాహంలా పూ కీలకం నుంచి బొడ్డు నిండి, అసలే మా బొడ్లు ఎంత లోతు ఉంటాయో మీరందరూ చూసి ఉంటారుగా, సండ్ల పరువతాలను దాటుకొని నోటిని చేరింది. వీళ్ళ మాటల దెంగుడికి, పూకు వదులు చేయడంతో గుద్వారం మంట తగ్గి, ఇద్దరం బిడియంతో కళ్ళు మూసుకొని అలాగే కొన్ని క్షణాలు వొళ్ళంతా వాళ్ళ చూపులకి అప్పగి, వాళ్ళు ఇంకెంత దుర్భాషలడితే ఇంకా కార్చి మాది మీమే పిల్చడానికి ఎదురుచుస్తున్నాము.)
కాపరి 1: మీ పేరు నిలబెట్టుకున్నారే రంకు లంజల్లారా, ఏంత ఎక్కించుకోవడానికి సిద్డంగానున్న ముండలైన, మీలాగా పూకు కేలుకాకముందే సొల్లు పూకులోంచి కార్చరే, రంగాసాని ముండల్లరా. ఒక్క చుక్క కింద పడ్డ మాగుద్ద నాకుతారు.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (అలా అనేసరికి, ఇంకొంచం కార్చి పిల్చి, ఇంకేం మాటల బానాలేస్తారో).
కాపరి 2: కళ్ళు ఎందుకు ముసుకున్నారే, మీ రంకు బాగోతం అందరికి తెలిసిందే, ఎన్ని సినిమాల్లో ఇట్లా పంగ చాపలేదు? ఆంధ్ర దేశమంతా సినిమాల్లో ఈ పోజులు యిచ్చినప్పుడే గుడ్డలు ఉడదిసేసారు. తెరవందే రంకు ముండల్లరా.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (యీ ఉహకే, మాలోని లంజతనం ఎగిసిపడి మా లంజ బిలం ఇంకా పొంగిపోయి, మద జాలం జారిపడుతుంది. మాలోని ఆడతనం సిగ్గుతో కుంచించుకొని, మాకు ఏడుపు వచ్చి, కన్నీళ్ళతో కుండల మధ్యలోంచి గుద్ద కిందుగా వాళ్ళను చూసాము).
రమ్యకృష్ణ (నేను ఎదబండరల్లను పక్కకు జరిపి, నా కాపరి కండ్లలోకి చూసాను. వాటి అణగతోక్కేటప్పుడు అవి తొక్కే వారిని చూస్తూ అణగతోక్కించు కోవాలి. ఇది లంజ బానిసల పద్ధతి).
కాపరి 1 (కళ్ళలోకి చూస్తూ): మాటలతో పొడిచినా చాలు ఈ మదమేక్కినా ముండలకి, గునపం దించినట్లే రసాలు చిమ్మిస్తున్నాయి. పైన చూడు ఏడుపు కింద ప్రావాహం కిందిదే. త్రిష అంత ఏడుపు ఎందుకె నీ అందాలన్నీ తెర మీద ఎన్ని సార్లు ప్రదర్శించ లేదు. అది సరిపోలేదని నీ గుడ్డలులేని తానం చిత్రం తియించుకొని తెలుగు దేశమంతా మడ్డున్న ప్రతోడికి చూపించలేదా?ఇక్కడే తిసాం మామ అ నగ్న తానం చిత్రాన్ని, యీ లంజ గోరోజం తియ్యటానికి, శిక్ష కింద ఒక తెలుగు నిర్మాత ఆ తానం వీడియో తీయించి బయటికి వదిలాడు, అప్పడికి గాని యీ ముండకి బుద్ది రాలేదుకదే?
త్రిష: అ చిత్రం శిక్షకి యీ లంజకి బుద్ది వచ్చి మీరందరి చెప్పు చేతుల్లో అని మణిగి ఉండి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎవడితో పక్కెక్కమంటే, వారికి పక్క పరీచి సంతృప్తి పరుస్తుంది యీ సానిముండ (అని ఏడుస్తూ, పూరసం కారుస్తూ నా గురించి నేనే చేప్పుకున్ననాను).
రమ్యకృష్ణ: (యీ రంకు ముండాకొడుకులు త్రిషని కుల్ల బోడుస్తున్నారు, నన్ను కూడా కుల్లబోదిస్తే కొంచం కార్చి, నా మదాంమృతం నినే తాగాలనుంది, నన్నూ మాటలతో దెంగండిరా.)
కాపరి 2: ఒసే రమ్య నీవెంత దూల లంజవో అందరికి తెలుసే, దీన్ని బండారం చెప్పలేదని తెగ బాద పడుతుంది (రమ్యకృష్ణ: వీడు నా ఆలోచనలను పసిగట్టినట్లున్నాడు, తిట్టరా, నేనెట్లా కారుస్త చూడు, త్రిష కన్నా పది రెట్లు వస్తాయి నా పూకుండ నుండి) నిన్ను దెంగిన బూతు చిత్రాలు ఇప్పడికి ప్రతి పల్లెలోని వీడియో దుకాణాల్లో ఇంకా అద్దెకు దొరుకుతున్నాయి. వాటిల్లో నువ్వెంత కుతిగా మాగాళ్ళను దెంగావో. అందరు లంజల్లని మొగాళ్ళు దెంగుతే, ఈదే మొగాళ్ళ మీదెక్కి దెంగుది. అంత కూతి లంజ మామ ఇది.
రమ్యకృష్ణ: (నా లావా పొంగి పొర్లింది, నేను గుటా గూటా నా మదామృతం కన్నిలతో మింగాను. )
కాపరి 1: ఒసే సొల్లు లంజ, ఇంత దిగజార్చినా ఇంకా కైపు ఎత్తిందానే. చూడు మామ ఇవి ఎట్లా కారుస్తున్నాయో. గుద్ద మంట తగ్గిందానే, ఇంకా ఎప్పుడు చెప్పులు విప్పుతారే?
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: మీ అధినురాలి మంట తగ్గింది, చెప్పుల విప్పుకోవడంలో జరిగిన ఆలస్యానికి యీ సొల్లు లంజలను మన్నిచండి (యీ కన్నీళ్ళు, వాళ్ళ వైపు చూడడంతో మేం చెప్పు విప్పుకోవడమే మరిచాము, కండ్లు తుడుచుకొని, మతి స్టిమితం చేసుకొని, చెప్పులకున్న పట్టిలు విప్పి,కావాలని వీలైనంతగా కాలెత్తి విచ్చుకొన్న పూపువ్వు లోంచి బయటికి వచ్చినా గొల్లిని చూపించి, ఎత్తు చెప్పులకున్న హీల్స్ తీసాం).
కాపరులు: ఆహా ఆకరికి గోల్లినికూడా కూడా చూపించారు, తరువాత వచ్చే లంజాలతో ముడ్డకుడిపించు కుందమనుకున్న అంతవారకి అగలెం మామ యీ సానుల శకలకి. ఎం కాసేకిస్తున్నారే.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (మా చిలిపి చేష్టలకి, వాళ్ళ మద్దలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి. వీళ్ళను ఇంకా ఉద్రేక పరచి, వచ్చే లంజలకన్న ముందే మేమే వీరి మడ్డకుడవాలి అని అనుకోని. రెండో చెప్పును కూడా విప్పి, మా గుద్దలోకి పోయే హీల్ చూసుకొనే సరికి నా వొళ్ళు వేడెక్కి పోయింది.)
రమ్యకృష్ణ: (ఆది ఆరు అంగుళాలు పొడవుతో, మూడు బంతులు ఒకదానికి ఒకటి అనుకోని ఉన్నాయి, ఒకటి అర అంగుళం, రెండవది ఒక అంగుళం, మూడవది రెండు అంగుళాలు మందంతో నా గుద్ద గూల తీర్చడానికి సరిపోయేతట్లుంది. స్టీల్ కావడం వలనా తెల్లగా మెరిసిపోతుంది.)
త్రిష: (నాది కూడా ఆరంగుళాల పొడవుతో అంత ఒకటే కడ్డిలా ఒక వైపు ముప్పావు అంగుళం మందంతో క్రమంగా తగ్గుతూ, రెండో చివరా పావంగుళం మందముంది. మా ఇద్దరివి స్టీల్ తో చేసినవే, వాటికి ఒక వైపు పట్టుకోవడానికి వీలుగా రబ్బరు గుత్తి ఉంది. ఈలాగే గోద్దలోకి దోపుకోలేను, దీనికేదైనా పూయ్యాలి. రమ్య ఎం పూస్తుందో.)
రమ్యకృష్ణ: (నా గుద్ద గునపంను మాములుగైతే పూజలం పూసి ఎక్కిస్తారు మా బానిస లంజ తర్పిదులో నేర్పించినవిదంగా. త్రిష చెల్లి మరిచిపోయినట్లుంది దానికి గుర్తు చెయ్యాలి.) చెల్లి నావైపు తిరుగు నా గునపంను నువ్వు తీసికొని, నీది నాకిచ్చి, దాసి ముండల గుద్దకేక్కించే విదానంలో నాకేక్కించు(అంటూ త్రిష వైపుకు తిరిగి, కాళ్ళు వేడంగా చాపి, దాని కడ్డి నాకు ఇచ్చి, నాది తీసికొని చేతులు పైకెత్తింది. ఇ విధంగా దాని కామంగాలన్ని నాకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.)
త్రిష: (నేనుకూడా దాని వైపు తిరిగి నాది దానికిచ్చాను. అక్క లంగాని మోకాళ్ళ వరకు లాగి, దాని ముదురు దిమ్మ కన్నంలోకి మొదటి గోళంను తోసాను, ఇంతసేపు కసేక్కివున్నం కదా, అది వెన్నలోకి వేడి కడ్డి దిగినట్లు జమ్మున దూరింది, నాదాంట్లోకి కూడా ఇలానే ఎప్పుడు దూరున్తుందనే ఆత్రుతతో దాని లంజాంగంలోకి గిర్రున తిప్పినా.)
రమ్యకృష్ణ: అ అమ్మ అయ్యా తిప్పవే, ఇంకొంచం గోల్లిమీద రాయవే, బొళ్లున నా మదరసం జారుస్తా.
త్రిష: (అక్క అలా అడిగే సరికి, కడ్డిని గుత్తి మీద పొడిచా)
రమ్యకృష్ణ: (అమ్మో నేనింక ఆగలేను, లంజ ప్రాప్తి పడితే నాకు బయంకరమైన శిక్ష వేస్తారు, త్రిషకు తెలుసు)
త్రిష: (చూడబోతే అక్క అగాలేనట్లుంది, కడ్డిని బయకి తీసి ఒక క్షణం ఆపి మల్లి పూర్తిగా పూకులోకి నెట్టింది, నెమ్మదిగా ఊపింది)
రమ్యకృష్ణ: చెల్లి ఎం దొబ్బవే, ఆహా (అంటూ లంజ ప్రాప్తి అవ్వలేక, కామ జలం మాత్రం వచ్చింది)
త్రిష:కడ్డి తడిసింది, ఈ మాత్రం చాలు (కడ్డి తీసి, అక్కకి దాని కామ జలం వాసనా చూపించి, మల్ల దాని బలిసిన దిమ్మమిద కడ్డితో కొట్టాను, దాసీ గూహకి దాని వెనుక గుహంలోకి వెళ్ళేది నువ్విపుడు చూసావు అని చెప్పడానికి అలా వెయ్యాలి, అంతే కాదు దాసీదానికి దాని గుద్దలోకి పోయేది ఎంత గట్టిగా ఉందోనని ప్రతి కామంగానికి ఎలా దూర్చి తరువాత వాయించి చెప్పాలి. అలాగే గోత్తిని కూడా రెండు పెట్టాను).
రమ్యకృష్ణ: (నాకు అ తరువాత జరుగాబోయేవి గుర్తొచ్చి ఇంకొంచెం తేనే కార్చాను).
త్రిష: (మాలాంటి దాసీ ముండలకి ఈ పద్దతులు చాలా ఇష్టం చూడు అవి గుర్తుకు వస్తేనే కారుస్తాం మేం. అక్క తీనే పట్టుపై కొడితే తేనే చిల్లినట్లు దాని పట్టు కొడితే పూ జలం చిమ్ముతుంది, నేను కూడా ఇట్లా చిమ్మలి, అక్క పక్క దాసీ ముండలా వదిగిపోయింది. అట్లా కడ్డిని గోత్తి నుంచి మొదలు పెట్టి, వంగినపుడు దాని రసం కారిన బాటలోనే నెమ్మదిగా రాస్తూ, బోడ్లోకి మొదటి బంతిని దింపి చుట్టూ తిప్పా.)
రమ్యకృష్ణ: (నేను ఈ తాపెంతో వొల్లంత వేడెక్కి, చేతులు పైకెత్తి అటు ఇటు ఊగుతుంటే, నా సండ్లు ఉయ్యలాట లాడుతున్నాయి .)
త్రిష: (అక్క లోతైన బోడ్లోంచి అక్క మొఖంలోకి చూస్తూ కడ్డిని అడ్డంగా ఒక్కటిచ్చా, మాలాంటి లంజలు మడ్డతో కొట్టినట్లే ఫీలు అవ్వాలి, అక్క అట్లే ఫీలు అయ్యింది. నాబినుంచి రాస్తూ దానితోనే సగం రవిక మూడివిప్పి అక్క కొండల మధ్య వారకూ తెచ్చే సరికి, అక్క ఊపడం ఆపి, కొండలకి తాకించు కోవడానికి సిద్దపండింది. ఇప్పుడు అక్క బొండంకి, ఉంగరం తోదిగించుకొన్న బొండం బోచ్చుకి తెలియజెప్పాలి, సల్ల మీదా కిందునుంచి మొదలుపెట్టి ఆణువణువూ రాస్తూ, ముచ్చికలకు కూడా రాసి, కొండ కింద, పైన ఇరువైపులా కడ్డిని తట్టాను.)
రమ్యకృష్ణ: చెల్లి, ఈ సాని ముండ బొండలని ఇంకొంచం గట్టిగా పీకు, (నా ఎదపొంగులనుండి గత రెండు రోజులుగా పాలు పితకలేదు, అసలే జిల జిలగా ఉంటే ఈ కడ్డి తాకడంతో పిచ్చేక్కింది, ఎంత గట్టిగా కొట్టినా ఉంగారాలవల్ల పాలు బయటికి రావు. ఉంగరాలు వేసిందే అందుకు).
త్రిష: (అక్క బోండాలకి ఈ సారి బలంగా కడ్డితో నలువైపులా పీకా. దెబ్బకి అక్కకు దెబ్బ తగిలి కండ్లు మూసుకొని బాద బరించాసాగింది , నాకు తెలుసు దెబ్బ బాదేకాని కుతి తిరుద్ది, నాకు వేస్తదో వెయ్యదో, నేనైతే అడిగి వేయించుకోలేను ఈ ముండాకొడుకుల ముందు. నేను కొంచం సమయం ఇచ్చేసరికి.)
కాపరులు: గోడ్డుముండా ముచ్చికలు కూడా గాట్టిగా వెయ్యి.
త్రిష: (వెంటనే, రెండో కొండకు నలువైపులా గట్టిగా పికి, రెండు ముచ్చికలకి అపాకుండా నాలుగు నాలుగు పెట్టా .)
రమ్యకృష్ణ: (ఒక వైపు సమ్మగుండి సాల్లు గట్టిగై చివరి దేబ్బాలు శబ్డంకుడా వచ్చాయి, మరోవైపు నొప్పితో చిన్నగా ఎడువసాగాను. )
త్రిష: అక్క నోరుతెరువు, నోట్లో కుక్కుతా, నీ నోటికి తెలియాలి కాదా (అని అక్కతో నోరు తెరిపించి నోట్లో కుక్కాను, అక్క చక్కగా నాలికతో దాని రాసం మల్లకోక్కసారి రుచి చూసింది. నోట్లోంచి తీసి) వెనుక గుహద్వారం తెరువక్క.
రమ్యకృష్ణ: (ఇప్పుడు నా సర్వాంగాలకు తెసింది నా ముడ్లోకి ఏమి ఎక్కుతుందో, తొందరగా మంట తగ్గించుకోవాలి , చేల్లిది కూడా తగ్గించాలి త్వరగా అనుకొంటూ చేతులు పిర్రలు మిద పెట్టి వెడం చేసాను.)
త్రిష: (ఇద్దరం ఎదురేదుగానే ఉండి, దాని కడ్డిని నిమ్మగా పిర్రాల మధ్యనున్నబొక్కలోకి రెండు గుళ్ళు ఎక్కించా అక్క కళ్ళలోకి చూస్తూ. అక్క ఇంకా అపమన్నట్లు కనురేప్పులుపింది.)
రమ్యకృష్ణఇది తొందరలో కొన్ని మరిచిపోయింది, మళ్ళి తీసి చేయ్యమేంటే నేను చచ్చాను.) చెల్లి నువ్వు రెడినా?
త్రిష: (దాని కడ్డి గుద్దలోంచి వేలాడుతూ, అక్కది బిగితు బొక్కే నేను రెండవది కొంచం గట్టిగానే తోశాను, అదేం కింద పడదు అక్క బలవంతంగా తోస్తేతప్పుతే. దాని లంగా, రవిక విప్పి, నా లంగా రవిక కూడా మొత్తం విప్పింది.)
రమ్యకృష్ణ: చెల్లి, మనం బరిగోత్తే లంజాలం, మన వంటి మీద నులుపోగైన ఉండొద్దు.
త్రిష: (అక్క కిందకు వంగి నా బిరడాను, నా కాలు లేపి, అరికాలు మీద, నా చుట్టూ తిరుగుతూ తరువాత పాదాలమీద, పిక్కల మీద, తొడల మీద, ముందు, పక్కల, వెనుక, రెండు కొట్టె సరికి, నాలో వేడి పొగలు మొదలైయ్యాయి, నా కామ గుహం కూడా వెనుక గుహంలోకి వేల్లెదేంటో తెలుసుకోవాలని ఉవ్విళ్ళురుతుంది. అక్క అక్కడితో ఆగకుండా, నా పిర్రల మీదుగా చాలా బలంగా దద్దుర్లు వచ్చే తట్టు, నేను ఏడుస్తున్న ఆగకుండా సందు లేకుండా కిందనుంచి పైవరకు పచ్చడి చేసింది).
రమ్యకృష్ణ: కొండ లోయలోకి వెళ్ళే ముందు కొండలు ఏంత గట్టివో తేసుకోవలిగా, నీకు కొంచం గాట్టిగా కావాలనే దండించా, నువ్వు నాకు ఇలా చెయ్యడం మరిచావే, నాకు మన సాని ముండల మనస్తాత్వం తెలుసు, నీ పూకు ఈ పచ్చడికి నాకన్నా ఎక్కువ కార్చావు.
త్రిష: (నిజమే, నేను కక్కిన రసం తొడల మీదుగా పారుతోంది. సిగ్గుతో మొఖం, దెబ్బలతో పిర్రలు ఎర్రగా కందిపోయినవి, ఇప్పుడు మొదలు, ఇంకెన్ని సార్లు కొడతారో ఇవ్వాళా.)
రమ్యకృష్ణత్రిష పూకు రసంను చేయ్యంత తడుపుకొని పిర్రలమీద రాసింది.) చుడందయ్యా, ఈ త్రిష లంజ పిర్రలు ఎట్లా చిన్ని దెబ్బలకే ఎర్రగా కందినవో, తిరిగు చెల్లి, కందినా ముడ్డి చూపించు.
త్రిష: (నా చనుమోనలను పట్టుకొని తిప్పి వాళ్లకు చూపించి నన్ను నా మొనలను వదలకుండా తన వైపుకు తిప్పుకోంది.)
కాపరులు: మంచి శిక్ష వేసావే రమ్య లంజ.
త్రిష: (అక్క నాకు సరియైన శిక్శే వేసింది. ఇప్పుడు నా బిరడాను ఆసాంతం పూకులోకి తోసి తిప్పుతూ నన్ను దెంగింది. నాకు అయిపోకుండా నా దిమ్మలోనే కుమ్ముతు గొల్లిని కూడా రాప్పడించింది. చేసింది కొంచెం సేపైనా నాకైతే గుద్ద మంట తగ్గి గంటసేపు చేసినట్లుంది, మమ్ముల్ని ఇట్లా కలియబెట్టాలి, నేను సరిగా చెయ్యలేదు అక్కకి. )
రమ్యకృష్ణ: ఇట్లా చెయ్యాలే చెల్లి లంజ (ఇప్పుడు దీన్ని తిట్టాలి, ఎన్ని సార్లు ఇక్కడికి వచ్చింది, మరొక లంజకు ప్రాప్తి కాకుండా దిమ్మను కుమ్మడం రాకపోతే ఎలా.)
త్రిష: (పెనంలోంచి కడ్డి తీసి, పెనంపై రెండేసింది, ఆహా ఏమి హాయి, నా ముందు గుహకి వెనుక గుహలోకి వెళ్ళే సరకు కొలతలు తెలిసినవి, రెండు దెబ్బలు, తడి గుడ్డ మీద కర్రతో కొడితే నీళ్ళు పైకోచ్సినట్లు నా పూ రసాలు బయటి ఎగచిమ్మాయి.)
కాపరులు: రమ్య లంజకి తెలుసు మరో లంజముండ తీర్ధం ఎలా పిండలో.
త్రిష: (అక్క నా లోతు బొడ్లో తిప్పి, పొట్టమీద మూడు, నలుగు వేసి, నా బయిలాలను నా బిరదతో నాకు సరిపోయేటట్లు, నా పాలు రాకుండా రెండు కొండలను కొంచం వదలకుండా, కందిపోకుండా సమ్మగా కొట్టి గట్టిగా చేసింది, చివరగా నిక్కబోదిచిన నా శికరగ్రాలకి నా రసం అంటించి, కొంచం గట్టిగా ఒక్కక్కటిచ్చింది. నాకు మధ్యాహానమే నా పాలు పిండారు అందుకే నాకు అంత త్వరగా పాలు రావు.)
రమ్యకృష్ణ: చెల్లి నీ బొండలకి చెప్పాను, ఇంకా పేదలకి చెపుతా తెరువు నీ నాలిక.
త్రిష: (పేదలకి నా బిరడకున్ననా పూ ద్రవాలు రాసి, నా రుచి నాకే చూపించి, నాలికకి రాసి దేబ్బేసి, నా చెంపలని కూడా వదలకుండా బిరదతో కొట్టింది.)
రమ్యకృష్ణ: రెడినా చెల్లి, గుహద్వారం తెరువు.
త్రిషనేను అక్కలాగే చేతులతో పిర్రలు చాపాను, అక్క బిరడాను నా గుహలోకి పెట్టడానికి తోసింది, కాని నాది అక్కంత శిక్షణ తీసికొన్న బొక్కకాడుగా, ఎక్కించడం కష్టంగా ఉంది. నాకు ప్రతిసారి జరిగేదే.)
రమ్యకృష్ణ: (దీనికి ఎన్ని సార్లు పెట్టిన, ఎక్కదు, దీని ద్రుష్టి మరల్చచాలి.)
త్రిష: (అక్క, తన కడ్డి గుద్దలోనే ఉంచుకొని, నా చేతులు తాన కడ్డి దెగ్గరకు లాక్కొని)
రమ్యకృష్ణ: ఈ గొడ్డు లంజ ముండ పిర్రలు పిండి పిసికినట్లు పిసుకుతూ మూడో గోళం నాలో ఎక్కించు.
త్రిష: (నా జుట్టు పట్టుకొని తన వైపుకు లాక్కొని నా పై పేదలను జుర్రుకోసాగింది, నేను మైకంలో అక్క పిర్రలు పిసుకుతూ నెమ్మదిగా దాని కడ్డిని తొయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్న. అక్క ఏమో చేస్తుందో నాకయితే సోయి లేదు.)
రమ్యకృష్ణ: (త్రిష పెదాలు చికుతూ, ఒక చేయి దాని ముచ్చికను గాట్టిగా నొక్కిపట్టి సండ్లను నొక్కాను, హరేన్ నొక్కినట్లు. దాసీ లంజను మరో దాసీ లంజ దేంగే తప్పుడు పాలు కారాకుడదు అందుకే ముచ్చికలను వత్తి పట్టి నొక్కాలి. అందుకే త్రిషవి అట్లా పిసికా, దీనికి కైపెత్తినట్లుంది నా పిర్రాలను హూనం చేస్తుంది కాని నాకూడా బాగుంది. నేను నెమ్మదిగా రెండవ చేయితో దాని బిరడాను ఎక్కుస్తున్న.)
త్రిష: (అబ్బ ఎదో నొప్పిగుంది, ఇప్పుడు సోయిలోకి వచ్చా, అక్క నా బిరడాను నాలో పూర్తిగా దింపింది. నాకు తెలియుండానే అక్కలోకి అక్క కడ్డికున్న ఆకరి గోళంను డింప.) అక్క కొంచం చిన్నగా.
రమ్యకృష్ణ: అలాగేనే, నాకు మాత్రం త్వరత్వరగా విసురుగా కొట్టు. నా బర్రె సండ్లను కూడా మోటుగా నొక్కు, నా ఉంగరాల వల్ల నా పాలు బయటిరావు.
త్రిష: (ఇట్లా ఒకరి గుద్దను ఇంకొకరు వాళ్ళ కడ్డిలతో ఆదరగోట్టుకుంటూ సండ్లు పితుకొంటు ఉగిపోతున్నాం. ఇట్లా గుద్ద మంట తగ్గించుకొన్నం, నా గుద్ద ఎరుపు కూడా పోయింది. మొత్తం మీద ఇట్లా కొన్ని పోట్లు పొడుచుకునే సరికి, మా తరువాతి లంజలు గుమ్మంవద్దకి వచ్చారు.)
కారులు: ఇంకా నోట మాట రాకుండా ఆపకుండా తోపుకొండే లంజ ముండలారా. మీ తరువాతి లంజల తాట తీస్తాం.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:34 PM
Post: #9
కాపరులు: (కేవలం బానిస లంజలకే రహస్య పదం ఉంటుంది, యజమానులకి ఎలక్ట్రానిక్ తాళంచెవి ఉంటుంది, దాన్ని గీస్తే మాకు వాళ్లకు అనుమతి ఉన్నదో లేదో తెలుస్తుంది. వచ్చిన వారికి అనుమతి ఉంది, దూరవాణిలో (speaker phone) ) నమస్కారం, స్వాగతం, మీతో ఎవరైనా ఉన్నారా? (బానిస లంజలకి యజమానులతో వచ్చినా దానికి బానిస స్వాగతమే ఇవ్వాలి, వాటిని ఇక్కడి నుండి నడిపించుకొనే వెళ్ళాలి.)
వాహన చోదకుడు : (అన్ని అద్దాలు తీసి పై కప్పు కూడా తీసి, దూరవాణిలో ) మాతో రెండు దాసిలున్నాయి (ఇద్దరు అనకుండా రెండు అని దాసిలకి అవి ఏంత తక్కువో తెలియజేప్పుతారు.)
కాపరులు, త్రిష, రమ్యకృష్ణ: (మా అందరికి, వాహనం లోపల అంత కనిపిస్తుంది, లోపల రెండు దాసీలు అయ్యవారి మడ్డగుడుస్తున్నారు. జుట్టుంత కిందికి జారడంతో అ గుడిసేముండలెవరో తెలియటంలేదు. )
వాహన చోదకుడు: (తన మడ్డగుడుస్తున్నా దాని జుట్టు పట్టుకొని లేపి) నేను ఈ గోర్రేముండను తీసికొచ్చ.
త్రిష, రమ్యకృష్ణ: (అది నయనతార, గొంతులో దెంగిచుకొంటు , అ దెంగుడుకి బోలెడంత సొల్లు కారి గొంతు మీదుగా సండ్లకు తొడిగిన రావికంత తడిసి దాని గట్టిబడిన నల్లని మొనలు, చామన చాయ చనులు కనిపిస్తున్నాయి. అది సిగ్గుతో తలొంచుకొని నేలచూపులు చూస్తుంది.)
కాపరి: గోర్రేముండా పెరెంటే?
నయనతార: ఈ గోర్రేముండని నయనతార అని పిలుస్తారండి.
(నయనతార చప్పుడు చేయకొండ ఉండే సరికి)
వాహన చోదకుడు: ఒసై నువ్వు బానిస ముండ ఆచారాలు మరచినట్టునన్నావు, ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలియదా?
నయనతార: (ఆహ, మొదలైయింది నన్ను దెంగడం, త్వరగా నా వీలైనన్ని బొక్కల్లో చింపించు కోవాలి. పేరు మాత్రమే చెప్పకుండా నేను బానిస ముండా అని నిరుపించుకోవడానికి, అవతల ఎవడు చూస్తున్నాడో తెలియకుండానే ఏదైనా నా కామంగాన్ని అడుక్కొని చూపించాలి.) ఈ మడ్డగుడిసే లంజ ముండా చనుగుబ్బలు చూపించండి.
వాహన చోదకుడు: దేగ్గరకి రావే చనుగుబ్బలు పొంగించుకున్నలంజ ముండా .
నయనతార: (ఆ తిట్లకు ఇంకా పెరిగిన నా సళ్ళను, పూ రసం కార్చుకొంటు వాడి దెగ్గరికి జరిగినాను. వాడు నా రవిక వోలుస్తున్నపుడు అడ్డు రాకుండా చేతులు పైకెత్తి. పారదర్శకంగానున్న నా చీరా కొంగు తీసి, వాహనం నడుపుతూనే ఇప్పడివరకూ వీలున్నప్పుడల్లా పిసికారు, అయినా కుతితిరక మల్లోకసారి నా బత్తయిలనిరావికమీదే పిండుతుంటే మదానందంను కన్నులు మూసుకొని అనుబవిస్తూన్నను. నా పొంగిన బత్తాయిలు చూస్తె ఎవ్వరికైనా పిండి నుగ్గునుగ్గు చేయ్యలపిస్తుంది.)
వాహన చోదకుడు: కొలతలు రెట్టింపు అయ్యయే బరితెగించిన సాని ముండ , ఉబ్బినా సండ్లను చూపించి, ఎట్లా ఉబ్బించామో చెప్పు.
నయనతార: (నా రవిక హుక్కులూ అదివరకే విడిపోయినా బిగుతుగా అంటుకొని, రెండు చేతులతో మొదళ్ళు పట్టుకొని వోలిచాడు. నా చనుమొనలు పట్టుకొని నన్ను కిటికీ వైపు తిప్పాడు. నేను కిటికీ వైపు తిరిగి గత వారంలో జరిగినా సంగతులు గుర్తుకొచ్చి నా పండు పండిన బత్తాయిలు కచ్చ కాయలు అయినవి. నా అరచేతులు కింద ఉంచి బత్తయిలను పైకెత్తి) సాములరా, ఈ రంగసాని ముండ తనంతటతానే అర్పించుకొంటున్న పల ద్వయం. (అంటూ బోండాలు భవనం లోపనున్న వారందరికీ చూపింస్తు, నా బత్తాయిలని బొండలుగా ఎట్లా పెంచారో చెప్పడం మొదలుపెట్టాను.) ఈ దొమ్మరి ముండకు పొట్టి జాకెట్టు, పొట్టి పరికిణి మాత్రమే తొడిగించి, చీరాలో ఎత్తులు, లోయలన్ని తెరమీద ప్రదర్శించే పాటను చిత్రీకరించారు. ఆ పాటలో బోగం ముండ బత్తాయిలు మంచి ఏపుగా కనిపించడానికి, పాలు పిండకుండా, నేనేవరితోనైనా పిండించుకోకుండా, మొనలకు పాల పీక వారం క్రితం తోడిగింఛి 'C' సైజుని 'DD' సైజుకు పొంగించారు.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (ఎం ఉన్నాయి ఇంకా జారిపోకుండా మంచి ఆకృతిలోనే ఉన్నాయి. బాగానే అదుపులోనే ఉంచుకున్నట్లు ఉంది. అయ్యో పాపం, మాకు ఇట్లా ఎన్నోసార్లు చేసారు. అ పాల పీక బంకలాగా అతుక్కుపోయి ముచ్చిలను వత్తిపత్తి వాటి ఆకారం బట్టలేసుకున్న బయటికి కనిపిస్తాయి. కస్సేక్కకున్న మా నిపుల్స్ కొండ మీద చెట్టులా అందరికి కనులవిందులు చేస్తాయి. నిక్కబోడిచిన ముచ్చికలతో కామంతో కొవ్వేక్కిన లంజలాగా పాటల్లో మేం ఇచ్చే హావభావాలు మీరు ఈపాటికే మా సినిమాల్లో చూసే ఉంటారు. సండ్ల సరపరం ఎట్లా తట్టుకొంటుందో. ఈ పాటల కోసం మేం ఎంత కష్టపడాలో.)
కాపరి: చాలా ఉబ్బినయే, లంజాలంకారంలో పిండి పచ్చడి చేస్తా రా. ఇంకా పాలేందుకు పితికించుకోలేదు? పాట చిత్రీకరణ అయిపోలేదా?
నయనతార: పాట ఈ సాయంత్రానికే పూర్తి అయింది. ఈ రంగసాని ముండకి పలుపితికించుకునేందుకు అనుమతినివ్వలేదు. (ఇక్కడైనా పితకండిరా, ఈ జిల తగ్గించండి, పితికించుకొనే వరకు నాకు వేరే ద్యసేలేదు.)
వాహన చోదకుడు: నేనే ఆ సినిమాకి నిర్మాతను, పాట చిత్రీకరణలో పాల్గొన్న సాంకేతిక నిపుణులకు, ఈ రంగనాయకి పాల పితుకుడు కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేక్ష ప్రసారంలో చూసే ఏర్పాటు చేశాను. ఈ షోతోబాటు పాటలో పాల్గొన్న చిన్న కళాకారినిలను కూడా వాళ్లకు ఏర్పాటు చేసాం. ఈ కార్యక్రమం చూస్తూ దెంగుకుంటారు. దీని పాల కుండలు చూసి చూసి లేబర్ నా కొడుకులు పిచ్చెక్కి ఉంటారు. వచ్చే వారం దిని మీద ఇంకొన్ని దృశ్యాలు చిత్రీకరించాలి ఈ వగలాడి వాల్లకప్పగిస్తే వారం వరకు లేవదు. ఈ పద్ధతిలో దీని గూల తీరుద్ది, వాళ్ళ సంతోష పాడుతారు. ఇక్కడయితే ఈ రంగాసాని ముండకి తగ్గట్టు అన్ని రకాలుగా తాట తీసి సలపరం తగ్గిస్తారు, కదే?
నయనతార: (నేనెంత మందిని సంతోషబెడుతున్నానోనని నాలోని లంజ పోగిపోయింది. పూకులో వరదా పారుతున్నాయి, ఇప్పుడు చేస్తార్రా.) అవునండి, యీ రంగసాని ముండ తిత్తి తీయండి.
కాపరి: రమ్య, బర్రె సండ్ల ముండ, నీకుకూడా అందరి ముందు పాలు నయనతారతో కలిపి పిండే తతంగం ప్రత్యేక్ష ప్రసారం చేయించుకుంటావా?
రమ్యకృష్ణ: (నాకు కావలసింది అదే) మీ ఇష్టం అయ్యా. (ఇట్లా అందరిముందు దంచుతే, నాలోని లంజ కొంచమైనా అనుగుద్ది) నా పిండుడు కార్యక్రమం ప్రసారం చెసి, ఈ బర్రె ముండ జిమ్మడి తియ్యండి.
కాపరి: బాగా గులేక్కుదానే నీకు?
రమ్యకృష్ణ: (నాకే కాదురా ముండ కొడకా, ఇట్లా చేస్తే ఇక్కడికోచ్చినా ప్రతి దానికి పెరుగుద్ది) అవునయ్యా, తీటేక్కుద్ది . మీరే దీని తీటా తియించాలి.
నిర్మాత: (ఎవ్వరు ఏమి మాట్లాడపోయే సరికి.) గుద్ద గుల లంజే, సండ్లకు పాల పీక ఒక్కేటేనానే, మొత్తం పొల్లు పోకుండా చెప్పు, లేకపోతే కొర్రు కాల్చి గుద్దలో దోపుతాం గుద్దమ్మ.
నయనతార కజోలుకి చేసినపుడు చూసా, చాలా ఏడ్చింది కాని పూ కుల్లాయిలోంచి కామరసాలు ఇరగ చిమ్మింది. ఆ తరువాత ఇద్దరు ఒకే సారి పూకులో, గుద్దలో దెంగుతుంటే, గుద్ద పోటు తప్పించుకోవడానికి పూకులో పెద్ద పెద్ద పోటు వేయించుకుంది, పూకు తిరుగు పోటుకోసం లింగం బయటికి రాగానే పోటుకోసం అల్లాడిపోతు, గుద్ద నొప్పి మరచి లోతుగా దిమ్పుకొంటు, స్వర్గం, నరకం ఒకే సారి అనుబవిస్తూ త్రిశంకు స్వర్గంలో తేలిపోయింది. ఇక్కడి శిక్షలన్నీ ఇంతే, ముందు మహా నొప్పితో మొదలైతాయి కాని, మొహం పెంచుతూ, దెంగించుకొంటే సమ్మగుంటూ చివరికి సుఖమో దుఖమో తెలియకుండా ఇరగా కుమ్మించుకొంటం. మా లాంటి మహా ముదురు దిమ్మలకు అప్పుడప్పుడు ఈ దెంగుడే సరిపోద్ది. అందుకే ఎవరైనా ఈలాంటి శిక్ష వేస్తానంటే బయంతో గుద్ద దేగ్గరపెట్టుకొని చెప్పింది చేస్తాం కాని చాలారోజులు ఈ శిక్ష వెయ్యకపోతే కావాలని మాట తప్పి ఇక్కడికి వచ్చేటట్లు శిక్ష వేయించుకొంటాం. పై స్థాయి కథనాయకల్లో (top range heroins) అందరికి యిది ఒక్కసారన్న జరుగుద్ది. నాకు ఎప్పుడు ఆ శిక్షా పడలేదు, నా రోజులు దెగ్గర పడ్డాయి, నాకు కాల్చిన కొర్రు గోద్దలోకి ఎక్కించు కోవాలనుంది. కాజోల్ కన్నా ముందే సిని పరిశ్రమలోకి నేను వచ్చా, నాకే ముందు జరగాలి. కనీసం జి-బీల విస్తారణ కార్యం అయినా ముందు చేయించుకోవాలి.)
(జి-బీల విస్తారణ కార్యం: క్లుప్తంగా గుద్దబోక్కలోకి ఒక ప్రత్యేకమైన పనిముట్టు తొపి, గుద్ద బొక్కను చాలా వెడల్పుచేస్తారు, త్రిషని ఇందు కోసమే రమ్య ఈ రోజు తిసికోచ్చింది, అ ముండకి ఇంకా తెలియదు, దీని గురించి త్రిషకు చేసేటప్పుడు వివరంగా మీకే తెలుస్తుంది.)
నయనతార: పోయిన వారంలో నా మీద శృంగార రసబరితమైన దృశ్యాలు తీసారు. అందులో నేను జీవించడానికి, మనసా, వాచా నన్ను సిద్దం చెయ్యడానికి నా ముందు పిందలకి పాల పీక వేసి పాలు రెండు రోజులు పిండకుండా వాటిని పెంచారు. నా నడుముకి బిగిపట్టిని (coroset) నా సాండ్ల కిందునుంచి పిర్రల పైవరకు కొవ్వంత సల్లలోకి, పిర్రలలోకి పోయేట్టట్లు గట్టిగా వత్తిపట్టి. వెనుక, ముందు ఎత్తులను ఇంకా పెంచారు. పైకి, కిందికి పోయిన కొవ్వు అక్కడే ఉండేందుకు జాకేట్టుకి లంగాకి పెద్ద పట్టి వేసి, నడుం బిగిపట్టిని తీసారు. నాకు ప్రతి రోజు ప్రొద్దున్నే షూటింగుకి రాగానే నన్ను పూర్తి వివస్త్రను చేయించి సండ్ల పాల పీక తియ్యలేదని నిర్ధారణ చేసుకొని కొవ్వును ఎత్తులోకి పంపించే వారు. ఎవ్వరితో బడితే వారితో ఎపుడు పడితే అప్పుడు కుతి తీర్చుకునే ఈ సాని ముండ పూకు త్రిప్తి పడితే సాని లంజ హావభావాలు పలికించదని, ఈ వేడెక్కిన కుక్క లంజకి కింది రెండు బొక్కలను తోలు కచ్చడంతో (chastity belt)మూసివేసారు.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష, మూడో లంజ: (మా జానతానమంతా చూపిస్తుంది, మాకే గులానందమేస్తుంది, ఈ మొగ బడకావులకేలా ఉందొ. దీంతో ఇప్పుడైనా తిరగి, కలిసి గుంపు మదనాందలహరిలో మునిగితేలాలి. ఇంత చేసాక ఆ పాటలో జీవించి ఉంటుంది మేం కూడా ఆ పాట చొసి మా బొక్కలు నింపుకోవాలి.)
నయనతార: అసలే పాలు పోక, గుహల గుల తిరకా గులేక్కి ఉంటే, ప్రతి మగ స్పర్శా నాలో కోరికలు రేకెత్తించాయి. అయినా కూడా ప్రతి షాట్ ముందు, నన్ను హీరో, దర్శకుడు ఇద్దరు నొక్కిన చోట నొక్కకుండా వత్తి, పూకుంపటిలో నిప్పేసి, కోరికలతో గిలగిలాడుతున్న నన్నుతీసికెళ్ళి చిత్రీకరించారు. షాటులో ప్రతి పిసికుడు సళ్ళు పిండినట్లు, ప్రతి స్పర్శ పూదిమ్మను పామినట్లు, ప్రతి కెలుకుడు గుద్ద కేలికినట్లు అనిపించి పచ్చిగా వోయలు వోలకబోసా. పాటలు చూసి మీరే చెప్పండి.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష, నయనతార, ఇంకో లంజ: (మా సినిలంజలందరికి ఇది సహజమే, ప్రతిదానికి పాట చిత్రీకరణ ముందునుంచే ఇది జరుగుద్ది. నాకయితే, ఒక సారి, ఈ నొక్కుల్లు చాలనట్టు, ప్రతి విశ్రాంతి సమయంలో, హీరో గదికి తీసికెళ్ళి చేతులు, కాళ్ళు మంచం రెండు కోళ్ళకు కట్టేసి, జూనియర్ కళాకారిణిని పక్కోలో ఒకడు కూతిగా వాయిస్తూ, ఇంకొకడు నన్ను దాన్ని దెంగాడానికి వాళ్ళా లింగాలు నిలబిట్టే రసిక లంజలా వాడుకున్నారు. కొన్ని సార్లు నాతో లింగం గుడిపించుకొని, ఇంక్కొన్ని సార్లు లింగంను మొఖం మీదగాని, పాలిండ్ల మీదాగాని కొట్టి లేపుకున్నారు. అప్పుడప్పుడు, లింగం పాలిండ్ల మధ్య పెట్టి గాని, కమామందిరం దేగ్గరాగా కాళ్ళ మధ్య దెంగి, మమ్ముల్ని పిచ్చపిచ్చగా వేడెక్కించి పాట చిత్రీకరిస్తారు. కొంతమంది దర్శకులు కావాలని మా బొక్కలో కంపన బంతులు తోసి, పాట చిత్రీకరణలో అకస్మాత్తుగా వాటిని రిమోట్ కంట్రోలుతో ప్రారంభించి గుడ్డలుంచే చాయచిత్రగ్రహకం ముందే దెంగి, వారికి కావలిన హవబవాలు రాబట్టుకొంటారు. మా లాంటి పెద్ద హీరోయినులందరికి ఇట్లాంటివి చేయించుకునేందుకు తహతహతహాలడుతుంటాం, అందుకే వాళ్ళు చేయకపోతే మేమే అడిగి చేయించుకొంటాం.)
త్రిష: (నాకు గుడ్డలుంచే వాయించుకోవడం తెగ ఇష్టం, నా దర్శకులకు అ విషయం తెలుసు అందుకే నాకు మిగితావి ఏమో చేసినా యిది మాత్రం తప్పనిసరిగా చేసే పాటగాని, దృశ్యంగాని తీస్తారు.)
నయనతార: (మామూలుగానైతే ఉదయమే కచ్చడం తీసి, సాయంత్రం మా గదికి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళి వేస్తారు, కాని అనుమానపు హీరోలు, దర్శకులు మాలాంటి చిత్త కార్తె లంజలు కొంచం సందు దొరికితే ఎవడి పాక్కలోకైన దూరి కుతి తిర్చుకొంతాయని, పాటంత పూర్తి అయ్యేంత వరకు మా మీద నమ్మకం లేక కచ్చడం తియ్యరు. వీళ్ళు మాత్రం నన్ను కొంచం నమ్మారు. షూటింగులో పెట్టకుండా, షూటింగ్ అయిపోగానే ఎవరిదైనా ఒక గదిలోకి తీసికెళ్ళి, నేను అడ్డు చెప్పకున్న, ఒకడు నా చేతులు పైకెత్తి పట్టుకొని, రెండో వాడు కింది గుడ్డలు విప్పి తోలు కచ్చడం తొడిగి నా గదికి పంపేవారు. వాళ్ళు మరచిపోయిన నేనే వెళ్ళి లంజ కచ్చడం తోడిగించుకోవాలి. అది విప్పరాకుండా దానికి ఎలాక్ట్రానిక్ తాళం ఉంటుంది. నాకు ఉచ్చ వస్తే, వాళ్ళ అనుమతి పొందితే, వాళ్ళు కచ్చడం విడిపోడానికి గాలి సందేశం పంపి దాని తాళం తీసేవారు (ఉచ్చాపోసుకునేందుకు చిన్న బొక్క ఉన్న కచ్చడాలు కూడా ఉంటాయి కాని, మా లాంటి భోగం ముండలను పరబావిస్తానికి కావాలని బొక్కలు లేని కచ్చడం తోడిగినారు). నా చరవాణిలో (cell phone) వాళ్ళకు చూపిస్తూ ఉచ్చోసుకున్న. ఉచ్చోసుకున్న తరువాత నేనే కచ్చడం ధరించేదాన్ని, అదంతల అదే తాళం పడేది. నా పరువు తియ్యడానికి, జూనియర్ కళాకారిణినికి తాళంచేవిచ్చి పంపి, దానిముందే ఉచ్చ పోయించేవారు, అదే మల్లి అమర్చి వెళ్ళేది. దానికి కూడా ముందు ముందు ఎం జరుగుంతుందో తెలుస్తుంది. ఇంకోసారి, కావాలని తాళం తీయకుండా బాత్ రూములో స్నానం కుండలో (టబ్) చరవాణిలో చూపిస్తూ నామీద నేనే ఉచ్చోకుకున్న తరువాత జూనియర్ కళాకారిణితో ఇంకోటి పంపి తోడిగించారు. ఇప్పడికిగాని తీస్తున్నారు, ఈ వారందంతా ఒకే సారి ఇక్కడ నా బొక్కలు నింపుకొని తృప్తి పడాలి.)
కాపరి: అబ్బ ఎం చెప్పవే పక్కలేక్కే వెలయాలి లంజ. మా మడ్డలు ఎత్తి కొట్టుకుంటున్నాయి. ఇంకా అగాలేము , రెండో గుంట ముండ పనిపడదాం, గుడిసింది చాలులేవె (వాహనంలో వెనుక సీటు మీద కూర్చొని అదికూడా జుట్టీరాపోసుకొని మొఖం కనిపించ కుండా మడ్డగుడుస్తుంది), నీ బానిస లంజ స్వాగతం చేయించుకో.
వెనుక పీటమీదనున్న ప్రయాణికుడు: (కొప్పు పట్టుకొని లేపి, రెండో చెయ్యి సాల్లు మొత్తం నొక్కుతూ, వెళ్ళ మధ్య ముచ్చికను నలుపుతూ కిటికీ వైపు తిప్పుతూ) ఈ బొంకమ్మకు ఎట్లా స్వాగత సత్కారాలు చెయ్యాలే? (నేను ప్రస్తుతం ఇది నటిస్తున్న సినిమాకి దర్శకుణ్ణి).
కాపరులు: (ఇది తమన్నా, ఈ రోజు మా పండుగా పండింది, తమన్నా, నయనతారలు మాకు సేవ చేస్తారు. ఈది బాగా చప్పరిస్తున్నట్లుంది, సొల్లుతో బొడ్డు వరకు తడిసింది, మేం కుడా వీళ్ళతో నాకించుకోవాలి.)
నిర్మాత: ఏమయ్యా దర్శకరత్న, ఇప్పదిదాక నాయనతార లంజ చెప్పింది వింటూ తమన్నాను బాగానే పొడిచి కార్చవు, ఇంకా దాన్ని వోదలవయ్య బాబు. నువ్వు ఇటు తిరగవే నా రసిక లంజ నయనతార, నాకు ఇప్పుడు అయిపోయేటట్లు కుడువు, నీ నోట్లో కుమ్మి చిమ్మిస్తా. (అంటూ చేతితో ఎ అచ్చదనం లేని నాయన పండ్లను నొక్కుతూ , ఇంకో చేతితో నాయన జుట్టు పట్టుకొని తన మీదకి లాక్కున్నాడు. నయనతార ఆనందంతో సొల్లు కారుస్తూ గొంతు దెంగించుకొవటానికి సిద్దమైంది.)
తమన్నా: ఈ తమన్నా బొంకుముండా మీ అందరికి నాబికింద బిలాలతో స్వాగతం పలకాలడానికి అనుమతినివ్వండి.
దర్శకుడు: నా మొడ్డ జిమ్మడింత తాగావు, ఇంకా వస్తూంది, ఒక్క చుక్క కింద పడకుండా నీ దుకాణం తెరువు.
తమన్నా: (పీట మీద వేలికిల్ల పడుకొని, లింగాన్ని పేదల మధ్యలోకోచ్చేటట్లు దర్శకుని కాళ్ళ మధ్యలో తలను పెట్టి పులుసు కారితే తాగడానికి సిద్దంగా ఉండి, కాళ్ళు పైకెత్తి పంగచాపి కిటికీకి ఇరు వైపులా పాదాలుంచి, లంగాను నడుం దాకా ఎత్తి. లో దుస్తులు లేకపోవడంతో తన రెండు లంజ బిలాలు ప్రదర్శించింది.)
త్రిష: (ఈ ఉత్తర దిక్కు లంజ ముండలకు అసలేమాత్రం సిగ్గు లేదు, చూడు ఎలా సిగ్గు లేకుండా ఆనందంగా చూపిస్తుందో, దీనికి అప్పుడే మలద్వారంలో ఎదో పెట్టి తిసికోచ్చారు.)
రమ్యకృష్ణ: (బాగా వేడేక్కినట్లుంది, పూకుఅతులు కూడా తడి తడిగా ఉన్నాయి. పూకు అతులేందుకు తియ్యలేదో, ప్రత్యేకంగా మా సినిమా లంజలు తప్పని సరిగా సంకలు, పూ దిమ్మ నున్నగా ఉంచుకోవాలి, ఎప్పుడు ఎవడు చిత్రం తిస్తాడో తెలియదు. మమ్ముల్ని సినిమా షూటింగులో చంక లేపి నున్నగా ఉంది లేదో తనికి చేస్తారు. నున్నగా లేకపోతే, అక్కడికి అక్కడే సంక గోరుగుతారు (చాలా వరకు, దర్శకుడు, హీరో చేస్తారు). ఒక్కసారి అలా చేస్తే ఇంకెప్పుడు సంక గియకుండా షూటింగుకి పోము. మా అందరికి అది అనుభవమే, నేనైతే ఇప్పడికి కావాలని చాలా సార్లు పెంచుకొని వెళ్తే నాకు సంక ముండనం చేస్తారు. ఇది నాకన్నా మించింది, నేనే వెనుక బొక్కలో ఎం పెట్టుకు రాలేదు. ఇది ఇక్కడికి వచ్చే ముందే దోపుకొని వచ్చింది.)
దర్శకుడు: గుద్ద బొక్క కుక్కించుకొన్న లంజ, నీ గుద్ద కొండల మధ్య ఎదో పెట్టుకోచ్చావనుకొంటారు, బొక్కలోనిది ముందుకు తోసి, పెట్టించుకొన్న బిరడా గుద్ద కొండలా మధ్యే కాదు, గుబిలం లోపలిదాకా దూరిందని చూపించు.
తమన్నా: (ఎంత గుద్దలోకి తోపిచుకొన్న లంజనైన, అందరిముందు కొంచం బయటికి తోసి చూపించాలంటే సిగ్గు పడి, బిరడా దూర్చే ముందు నాకు జరిగిన గుబిల బలాత్కారం గుర్తుకు వచ్చి నాలోని పడుపుకత్తె కురులు విప్పి ఆనందంతో గంతులేస్తుంది. యీ బిరడా శంకంలా ఒక వైపు సన్నగా ఉండి మద్యలో లావుగా ఉంది, రెండో చివరా సన్నని కడ్డికి బిళ్ళ అతికించారు. ఈ బిల్లే గుద్ద కొండలా మధ్య వాళ్లకు కనిపించేది. నాకే ఎక్కించేటప్పుడు సన్నగానే ఉండి, లోపలి పోయిన తరువాత, కడ్డి ద్వారా గాలి కొట్టి మధ్యలోనున్న లావు గోళంను ఉబ్బించి నేను అ గోళంను బయటికి తోయ్యలేకుండా నాకు గుబిల బలాత్కారం చేసారు. కారు ఆగే ముందే బయటికి వచ్చినా కడ్డిని లోపలి తోసుకున్నాను. కడ్డి బయటికి వస్తుంది కాని ఉబ్బిన గోళం నేనెంత తోసినా బయటికి రాదు కాని, నా బొక్కలోకి దూరిన బంతి కొంచం కొంచం కనబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను కడ్డిని తోసి గుకందకంలో దాగున్న బంతిని చూపించాలి. నయనతారకి నాలాగే గుకందకం బలాత్కారం (పెట్టేటప్పుడు బలాత్కారంలాగే అనుభవిస్తాం కాని, అ తరువాత ఇవి మాకు పిచ్చాపిచ్చాగా గులేక్కిస్తాయి, అందుకే మాకు ఇవన్ని చేయించుకోవడం చాలా సరదా) జరిగిందో లేదో. కండ్లు మూసుకొని, మూతి బిగబట్టి, పొట్ట లోపలి పోయి, బలంగా తోసి, గుద్వారంను విప్పి, దాంట్లోనుంచి బయటికి వచ్చినా కడ్డిని చూపిస్తూ, గుకందకంలో చిక్కుకుపోయిన బంతి వారికి ధర్శనం అయ్యింది.)
రమ్యకృష్ణ: (ఆహా ఎం చేయిస్తున్నారు దీంతో, త్రిష చెవిలో ) చెల్లి నువ్వు నీదంట్లోది బయటికితొయ్, నేను కూడా నాది తోస్తా, వెంటనే నువ్వు నా దాట్లోదాన్ని వేగంగా అడించేయి.
త్రిష: అలాగే అక్క నాకు మాత్రం నెమ్మదిగానే ఆడించు (అంటూ అక్కది చాలా వేగంగా ఆడించా).
రమ్యకృష్ణ: చెల్లి నా పాలబిందేల మర్దనం చెయ్యవే, నివి చేస్తా. (అంటూ ఒక దాని పూకు ఇంకొకటి వత్తుకుంటూ, ఒక చేత్తో బిరడాను బలంగా తోసుకుంటూ ఒకళ్ళ మీదకి ఇంకొకలు తోసుకుంటూ, రెండో చేతితో సండ్లు పితుకుంటున్నారు.)
నయనతార: (ఓహో బాగా తాట తీసారు, నాకన్నా దీన్ని బాగా ఆడుకుంటున్నారు, నాకు వేసిన తోలు పట్టి పూ సముద్రంలో మునిగేలా ఉంది. ఇట్లా ఆడుకుంటే, అదేకాదు, దాని పక్కనున్న మేం కూడా దానికి జరిగిన అవమానం అనుబవిస్తూ, పూ బావిలో ఊటలు ఉరించుకొంటు మన్మధ సామ్రాజ్యంలో విహరిస్తాము. నా జుట్టు పట్టుకొని ఆడిస్తున్న, దానితో చేయించిన పనికి, నేను చూడకపోయినా, అది ఎట్లాంటి కామానుభుతి పొందిందో, నేను అలాగే కామానుభుతితో, నాను నేనే ఇంకా జోరుగా మడ్డకుడుస్తున్నా.)
కాపరులు: ఒసే లంజ, నీ పనికి, మేమేకాడు, ఇక్కడున్న రెండు నీలాంటి లంజలు కూడా కసేక్కి గుబిలాలను బిరదతో అడించుకొంటున్నాయి. రమ్య, త్రిష లంజ, దూరంగా జరుగే, మా అనుమతి లేకుండా గుబ్బలు పిండుకోన్నదుకు, ఒక దాని జుట్టుని పట్టుకొని గుద్ద వైపుకు లాగి బిరడలు అడించుకో.
రమ్యకృష్ణ: (త్రిష జుట్టు పట్టుకొని కిందికి లాగి దాని గుద్దోలోకి తోసా. అది దెబ్బకి కన్నీళ్ళతో నన్ను జుట్టు పట్టుకు లాగి కసి కసిగా నా గుద్దలోకేక్కిస్తుంది.)
నిర్మాత: లోపలున్న లంజలె కాదు, నయనతార ముండకూడా బాగా నా మడ్డకుడుస్తుంది. నీ పండ్ల రసం పిండలే (అంటూ నయనతార, రెండు సండ్లను మొదళ్ళ నుంచి పట్టి పిండ సాగాడు).
దర్శకుడు: తెల్ల తోలు లంజ ముండకి మడ్డ సుఖం కోసం ఎలా పైన నొక్కితే కింద రసం కారుస్తుందో చూడండి (అంటూ తమన్నా నిపుల్సుని వెళ్ళ మధ్య వత్తిపట్టి సండ్లను పాలు రాకుండా నొక్కి నొక్కి వదిలాడు,)
తమన్న: (మూలుగుతూ మూతలు పడుతున్న కన్నులు బలవంతముగా తెరచి నలిగిపోతున్న తన బయిలాలను చూసుకొంటూ, పిసక రా పిసుకు అనుకొంటూ, నా కోరికను నోట చెప్పకపోయిన, నా సండ్లు కామోద్రికమై నేను ఎదురిస్తు, పూకు కుల్లాయి లోంచి ఊట కార్చుకుంటూ, అయ్యవారికి కారిన ఇంకో బొట్టు కూడా అమృతంలా చప్పరించా.)
కాపరులు: నీ పూతడితో అతులు బలే మెరుస్తున్నాయే (దాని దిమ్మమీద సాయంత్రం ఎండా పడి)? సుఖ ప్రాప్తి అయిందా అంత కార్చవు? ఎన్ని రోజులనుండి అతులు కోరగలేదు?
దర్శకుడు: (లంజ గుబ్బ మర్దనం ఆపి) సుఖప్రాప్తి అయితే చస్తావ్, చెప్పవే నీ అతుల పురాణం, పూకు తడి ముండ.
తమన్నా: (నా పండ్ల రసం తియ్యడం ఆపాడు లేఖపోతే నాకు మెదడు దిమ్మబారి, నోటమాట రాదూ) ఈ సినిమా ముండకి సుఖప్రాప్తికి అనుమతి లేదు ఇంకా అవ్వలేదు, అవ్వలేకనె తడుపుతున్నాను. ఈ రంగాసాని పండ్ల రసం పిండుడుకి, మీ మాటలతో ఈ ముండకి జరుగుతున్న కామంగా ఆక్రమణను మనస్పూర్తిగా ఫిల్ అయి, మడ్డకోసం తపిస్తూ, దాని పూకు వర్షం కురుస్తుంది. (నేనే కాదు, నాయనతార, అందరు సినిమా లంజలకి అసలు కన్న ఈ దెంగుడే మక్కువ ఎక్కువ. కుల్లబోడవండిరా నీ అమ్మ. ఒక్క దాన్ని అన్న అందరు లంజల కుంపట్లు రాచుకొని, పుకులు జలధరిస్తాయి. ఇట్లా గుంపుగా చేర్చి అంటే ఒక దానికి ఒకటి పోటిపడి కుమ్మరిస్తాయి. పరీక్షించండి మిగితా వాటిని, ఒక్కొక్కటి కుండలు కుండలు కర్చుంటాయి ఈపాటికి.) దీనికి ఈ సమితి రంగస్థలం మీద, సామిలోరందరి ముందు బహిరంగ పూకు ముండన కార్యం (పూకు అతులు కోరిగే పెద్ద కార్యక్రమం, ఆ తతంగమంతా ముందు ముందు మీకే తెలుస్తుంది) చేయిస్తున్నారు. పూకు ముండనం చేయించడానికి, ఈ లంజ ముండ పూఅతులు పెంచిపించారు.
కాపరులు: ఎట్లా ఈ శిక్ష పడిందే?
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:34 PM
Post: #10
రమ్యకృష్ణ: (ఈ నా కొడుకులు తెలిసి కూడా మా పరువు తియ్యడానికి, తమన్నాను అనచాడంకోసం దానితో చెప్పిస్తున్నారు. మా సినిమా గుంటలకి ఇవ్వంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ సమితి ఇట్లా మా తాట తెయ్యడానికి ప్రసిద్ధిగాంచింది. అందుకే త్రిష, నేను దూల ధులిపించుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. )
తమన్నా: సినిమా పాటల విడుదల పండుగ ప్రచారం పెంచడానికి తొడలు చాపినపుడు లో దుస్తులు కనిపించేటట్టు పొట్టి పరికిణి వేసుకురామ్మని ఈ అంగాంగ ప్రదర్శన చేసే ముండను అజ్ఞాపించారు. ఈ గోర్రేముండా ఆ పండుగకి చీరాలో వచ్చి బానిస లంజ కట్టుబాట్లు తప్పింది. (నేను కావాలనే శిక్ష పడేందుకే ఆజ్ఞను దిక్కరించా) నిర్మాత తన గదిలో తీసికెళ్ళి, అక్కదికక్కడికే ఈ పాదాక్రాంత లంజకు పుకుముండన శిక్ష (ఈ కార్యం జరిగే వరకు నేను అతులు కోరగారాదు) వేసి, చీరా విప్పించి పొట్టి పరికిణి తొడిగించి, పొట్టి అంగవస్త్రం వేసి, కనీసం ఒక్క చిత్రంలోనైనా అంగవస్త్రం కనబటట్టు పోజు ఇవ్వాలని లేకపోయే దీని సర్వకామంగాలకు బలాత్కారం చేయిస్తానని హెచ్చరించి సభాస్థలికి పంపారు. నేను కాళ్ళు దేగ్గరపెట్టుకొని తొడలు కనిపించకుండా సంచి (hand bag) పెట్టుకొని చాలా కష్టంగా కూర్చున్న. మీరందరికీ అ పండుగ చిత్రాలు చుస్తే తెలుస్తుంది. కాని ఒక్క సారి కావాలని, పంగ విప్పి నా పాంటి చూపించ, అప్పుడు చాయగ్రహకంతో చాలా చిత్రాలు తీసి అంతర్జాలంలో పెట్టారు. ఆరోజు నుంచి గత మూడు వారాలుగా ఎప్పుడెప్పుడు ముండన కార్యం కోసం ఎదురు చూస్తూ, లోదుస్తులు బహిరంగ ప్రదర్శన చేసే ఈ ముండ అతులు పెంచింది. ఈ పూకు అతులు పెంచే లంజ ముండ అతులు కత్తిరించాలేదని ప్రతి రోజు మూడు నాలుగు సార్లు తనికి చేయించుకొన్న. షూటింగ్ వున్నా రోజుల్లో, సెట్లోకి రాగానే నిర్మాత ముందర గుడ్డలన్నీ విప్పుకొని కొన్ని అతుల పొడుగు కొలిచి క్రితం సారి కొలిచిన దానితో పోల్చి, నేను కత్తేరేయించుకోలేదని నిర్ధారణ చేసుకునేవాడు. హీరో, దర్శకులైతే నా మేకప్ గాదిలోకోచ్చి గుడ్డలు లోంచే పూకుమీద చెయ్యేసి అతులు తియ్యలేదని తనికి చేసేవారు.
నయనతార: (నా జుట్టు వదిలేసాడు, నా అయ్యవారికి అయిపోతున్నట్లుంది, చుక్క కింద పడకుండా మొత్తం తాగాలి అనుకొంటూ, బయటికి రాకముందే, స్ట్రాతో శీతల పానీయం పిల్చినట్టు, లవడ రసం పిల్చింది. అయిపోయిన తరువాత కూడా, లింగం చప్పరింత అపగూడదు, అందుకే ఇంకా చప్పరిస్తున్న.)
తమన్నా: ఈ విదంగా మధ్యమధ్యలో వాళ్లకు ఇష్టం వచ్చినపుడు వచ్చి చూసుకొనే వారు. (శిక్ష పడ్డపుడు ఈ సమితిలోనే కాదు బయట కూడా మేం వల్ల అధినంలో ఉంటాము.) షూటింగ్ లేని రోజుల్లో ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు నెనుఎక్కదున్న వెంటనే బాత్రూంలో వెళ్ళి చరవాణిలో(cell phone) పూఅతులును చూపించి తనికి చేయించుకొన్న. ఒక సారైతే రాత్రి కారులో ఉన్నపుడు తనికికి అంగవస్త్రం లోపలినుంచి లోపలే విప్పి, లంగా లోపల కాళ్ళ మధ్యలో చరవాణిని పెట్టుకొని చూపించా నా కార్ డ్రైవర్ కు కనబడకుండా.
నిర్మాత: (నయనతార జుట్టు పట్టుకొని తలను తన వైపుకు ఎత్తి, అయ్యవార్లు బానిస ముండల కొవ్వు తీసేటప్పుడు అయ్యవార్లను చూస్తూ తియించుకోవాలి.) నీకు గుడవడంలో P. HD. ఇవ్వాలే. ఎం చికుతారే. ఆపకు ఇంకా చీకు. గుద్ద బలిసిన తమన్నా, బిరడా తోయించుకునే ముందు, లంజ ఇంచుకున్న గుద్ద గుహ అతిక్రమణ గురించి చెప్పి, నయనతార ముండతో కలసి బర్రె గోద్దేలు వేసి, లంజాలాంకరానికి వెళ్ళు.
రమ్యకృష్ణ, త్రిష: (గోద్దెలు వేయటమంటే పశువులు పెండ వేసినట్టు గుద్దలో పెట్టుకోచ్చినా వాటిని బర్రేలాగే వొంగొని వెయ్యాలి. అబ్బ వీటి పరువు లోపలి రాకముందే అద్బుతంగా తీస్తున్నారు. మా అయన కూడా నాలో ఏదైనా పెట్టి నన్ను ఇలా అందరిముందు చేయించాల్సింది. )
నయనతార: (వీడు మమ్ముల్ని పశువులకన్న హీనంగా చూస్తున్నాడు, పశువులైన స్వేచ్చాగా ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు గోద్దేలు వేస్తాయి, మేం మాత్రం ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎప్పుడు వేయమంటే అప్పుడు పెండేయ్యాలి. అనుకొంటూ చికడం మొదలు పెట్టింది. తమన్నా చెప్పిన తరువాత నా యజమాని అనుమతి పొంది, అప్పుడు వెయ్యడానికి వెళ్ళాలి.)
తమన్నా: (నయనకు కూడా నాలాగే గుద్ద గుహ కేలికించుకొని, గోళాలను తోయించుకొని వచ్చిందన్నమాట.) ఈ సాయంత్రం షూటింగ్ అయ్యాకా నా పూఅతులు తనికి చెసి, ఇక్కడకు తిసికోస్తున్నామని, నా బొంకు తానం అందరికి చూపించాడానికి ప్రవేశం ద్వారం వద్ద నేను గోద్దేలేయ్యలని, నన్ను బానిస లంజ దెంగుడు ఆసనంలో ఉంచి(పక్క మీద వేలికిల్ల పడుకొని చేతులతో కాళ్ళు పట్టుకొని విప్పదిసి పడుపు లంజ కింది రెండు బోక్కలు సునాయాసంగా వారికి అందుబాటులో ఉంచాలి) హీరో నా కాళ్ళు, చేతులు పట్టుకొని, జూనియర్ కళాకారిణి వేళ్ళకు మంచినునే రాసి నా గుద్ద గుహాంత కేలికింఛి గోలిల ఆక్రమణకు నన్ను తయారుచేసారు ( నా స్థాయి ఏంటో దానికి, నాకు, పెద్ద హీరోయిన్ అవ్వడానికి అదెంత దిగజారి నాలాగ బానిస ముండగా తాయరావ్వలో దానికి తెలియజేయడానికి, జూనియర్ కళాకారిణితో నాకు గుద్ద ఆడించారు). దాని వెళ్లకున్న నూనంత నా ముడ్డి ద్వారానికి, బిలమంతా పట్టించి కొన్ని గోలీలు నాతో అడిగించుకొని లేక్కపెట్టించి, తోసారు. నేను అయ్యా లంజాలయం ముందు గోద్దేలు వెయ్యడానికి, ఈ పాదాక్రాంత లంజ గుద్దలోకి మొదటి గుండు నుకించండయ్య అనగానే నా గుద్ద బొక్కలోకి ఒక గోలీని లోపలికి జూనియర్ కళాకారిణినికి తోసింది. మొదటిది ఎవ్వరికైనా ఎంత నూనెతో పట్టించికొని, రాయించుకొన్న చిన్నదైన కొంచెం బలవంతంగానే తోయ్యలె, అది బాగా అరితేరినట్లుంది అది నా కండ్లలోకి నేనంత బరితెగించిన లంజ ముండనో అన్నట్లు చిన్నచూపుతో చూస్తూ, గోలితో కొంచం తోస్తూ, బయటికి తీసి, నా స్పందన చూసి, మళ్ళి కొంచం ఎక్కించి, నా మనస్సుతో, బొక్కతో చాలా సేపు ఆడుకొని పూర్తిగా దాని వేలుపోడవంత లోపలికి తోసింది. నేను నా దిగజారుడుతనం జూనియర్ కళాకారిణి ముందు అనుబవిస్తూ, అయ్యా లంజాలయం ముందు గోద్దేలు వెయ్యడానికి, ఈ పాదాక్రాంత లంజ గుద్దలోకి రెండో గుండు నుకించండయ్య అని ఆడుకొని, మొత్తం పది గోలీలు పెట్టించుకొన్న. గోలీలు ఎంత లోపలి తోసినా కొన్ని బయకి జారిపోతుంటే, బిరడాతో గూబిలం మూయించి గోలీలు జారిపోకుండా చెసి, బిరడా ముద్దిలోంచి ఉడకుండా బిరడకు గాలికొట్టి నా బెజ్జంలో తట్టేతట్లు చేసారు. నాకు ఇంత చేసినందుకి జూనియర్ కళాకారిణి పప్పా నామోఖం మీద పెట్టుకొని పూ ఆలయంను నా నాలికతో తడిపి దాని అగ్ని పర్వతం లావా చిమ్మడానికి సిద్దం చెసి, అది నా మొఖం మీద లావా చిమ్ముతుంటే, హీరోగారు, దాని పూకు పగలదేంగాడు. అయిపోయిన తరువాత ఇద్దరి కార్చింది పిల్చిదానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్న. (ఇప్పుడు అన్ని వదులుకొని అందరి ముందు వాటిని బర్రె పెండ వేసినట్టు గోలీలను కింద వెయ్యాలి. అది తలచుకొంటే, అవమానంతో నేను పులకించిపోతున్నాను. మరి నయనతారకు ఎన్ని తోసారో, తోలు కచ్చడం అవి రాకుండా అపుతుందో లేకపోతె దాని బొక్కలు ఏమైనా కుక్కారో, దానితో చెప్పిస్తే బాగుండు.)
నిర్మాత: (మళ్ళి జుట్టుపట్టుకొని లేపి) నయనతార బర్రె ముండా, ఇంకా లేచి నీ బిలాతిక్రామల గురించి చెప్పు.
నయనతార: నాకు తమన్నాకు జరిగిన విదముగానే, జూనియర్ కళాకారిణితో బిలాతిక్రామల జరిపించుకొని, అవి బయటికి రాకుండా తోలు కచ్చడం చాలా బిగుతుగా కట్టించుకొని, హీరోగారితో దాని పూ దూల తిర్పించి, వారి ఇద్దరి సొల్లు తాగాను. అయినాప్పదికి కచ్చడం వదులు అయి గోలి పావు బాగం బయటికి వచ్చి, మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. అప్పడినుండి సగం బొక్క విప్పుకొనే తిరిగుతున్నా.
దర్శకుడు: ఇంకా పంది గోద్దేలు వేసే బంగిమ పెట్టె పూకా.
నయనతార: (అందరి ముందు నాకు వారం క్రితం కసేకించే హావభావాల కోసం పాల పికతో పాటు నా దిమ్మలోకి ఏమి దించుకొని సంతృప్తి పడకుండా తొడిగిన తోలు కచ్చడం ఇప్పుడు విప్పి గోద్దలో ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు పెట్టినా చిన్ని గోలీలు వీరందరి ముందు ఒక పశువులాగా వెయ్యాలి. వాహనం దిగి లోపలి వాళ్లకు నాకు జరిగే అవమానం కనబడేటట్టు చీరా నడుము వారకూ ఎత్తి దూరవాణి వైపు ముడ్డి పెట్టి, బానిస లంజా గోద్దేలు వేసే అసనం వేసి (చేతులు చాపి వాహనం మీదపెట్టి కాళ్ళు వేడంగా చెసి అయ్యవార్లను చూస్తూ వొంగోవడం) నాకు తోదిగినా కచ్చడం పిర్ర కొండల మధ్యనుండి గుద్ద బొక్క కప్పేసినా పావు గోలి బయటి వచ్చి విప్పుకున్న నా రంద్రం అందరికి చూపించి గోద్దేలేయ్యడానికి సిద్దపడ్డ. తమన్నా కూడా నాలాగే వొంగింది. )
నిర్మాత: (నయనతార వైపుకు వాహనంలోనే జరిగి, రెండు సండ్లపై చేతులు వేసి, దర్శకుడు కూడా తమన్నా పిందెలు చేతులతో కప్పి) మేం ఈ హారెన్ నొక్కినపుడే గోద్దేలు వెయ్యలే గుద్ద గుల లంజల్లరా.
నయనతార, తమన్నా, రమ్యక్రిష్ణ, త్రిష: (అబ్బ యిది కూడా విరి అదుపాజ్ఞలలోనే చెయ్యలా, ఇంతాగా దిగజార్చుతే మాలాంటి ముండలెంత సుఖపెడతాయో).
దర్శకుడు: (తమన్నాకి ఒక సన్నని సువ్వా ఇచ్చి) దీనితో బిరడాలోకి కుచ్చితే గాలి పోయి బిరడా మధ్య గోలి చిన్నదై బిరడా వస్తుంది, బిరడా తీయ్ లంజ తీయ్.
తమన్నా: (నేను సువ్వా తీసికొని ఒక చేతితో గాలిపోయిన వెంటనే బిరడా బయటికి రాకుండా పట్టుకొని, ఇంకో చేతితో బిరడకు కుచ్చికొని, గోలీలు రాకుండా ప్రయత్నిస్తూ, బిరడా నెమ్మదిగా గుద్దలో ఆడిస్తూ, చివరి సారిగా బిరడాని వేగంగా లోపలి తోసి, గోలీలను ఇంకా లోపలి తోసి, బిరడా తీసి చటక్కున గుద్ద ముసి గోలీలు బయకి రాకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నించా).
నయతారా: (ఇదే సమయంలో నిర్మాత రిమోట్ కంట్రోలుతో నా కచ్చడం తాళం తీసాడు, అప్పడికే గుద్వారంలో ఇరుకొని బయటికి కనిపిస్తున్న గోలి నేను లోపలి తోసుకోనేలోపుల్నే ఆగక కింద పడింది. మిగితావి పడకుండా వొళ్ళంతా బిగిపట్టి బలవంతంగా గుతలుపులు మూసా. ) ముండాలారా, అనుమతి లేకుండా వెయ్యద్దని తెలియదే లంజ?
తమన్నా: ( నాకు రెండు గుండ్లు పడ్డ శబ్దం వినబడింది, నేను ఒక్క గుండు కూడా కింద పడేయ్యలేదని అనుకున్న కాని నేను పడేసినట్టున్నా. ఎలా దండించుకోవాలో)
నయనతార: (తడుముకోకుండా) అయ్యా ఈ లంజ ముండ పాలిండ్లను రెండు పికండి. (మామూలుగానైతే లాగి లెంపకాయలు వేయించుకోవాలి, కాని నాకు, సండ్ల సలపరం తగ్గుదని అవసరం కన్నా పెద్ద శిక్ష ఆడుకున్నా. నాకు వెంటనే పుచ్చకాయను చేతితో కొడితే వచ్చే శబ్దం వినబడి, అది ఎక్కడనుండి వచ్చేందో తెలిసే సరికే, నా సళ్ళు నొప్పి తెలిసి, నాకు తెలియకుండానే నా బొక్కలు ఒక్క క్షణం విచ్చుకొని, పూకు కారుతూ, ఇంకొక గుండు కిందపడింది. మళ్ళి వెంటనే నా రెండు కుండలకి చేరోక్క దెబ్బ తగిలింది. ఈ సారి మాత్రం వొళ్ళు దేగ్గరపెట్టుకొని గుద్ద బొక్క విపకుండా అపగాలిగాను. నాకు రెండు పడ్డాకా సమ్మగుంది.)
తమన్నా: (నేను నాయన లాగే మొదటి దెబ్బ దానికి పడ్డాడో నాకు పడ్డాడో అర్దమైయ్యే సరికే ఇంకొకటి నా గుద్దలోంచి జారిపోయి రెండో సారి నా రెండు బత్తాయిలు పేలిపోయాయి అయినా నాకు ఇంకా సోయి రాలేదు, ఇంకో గుండు రాలింది, నాకు పూర్తిగా అర్దమైయి నా దొడ్డిదారి ముసేసరికి మూడు గుళ్ళు కింద పడి, ఒక్కక్క చనుగుబ్బకి మూడు అంటించుకొన్న. పడితే పడ్డాయి కాని, నా తీట కొంచం తీరింది.)
రమ్యకృష్ణ: (నాకు కూడా ఇట్లా రెండు వేయించుకోవాలని ఉంది, వెయ్యరాదురా. ఇలా జుట్టు లాగే బదులు రెండు వెయ వచ్చుకాదా. మాకు తెలియకుండానే నేను, నయనతార తమన్నా త్రిష సన్నని ముల్గుళ్ళు ముల్గాము. )
ద్వారకపరి: పూకుముండలాందరు బానిస లంజ శృతిలైనాయి (ఒకదానికి ఎం చేస్తే మిగితావాటికి అది చెయ్యకపోయినా చేసినట్టే అనుబూతి పొందుతుంటాయి. అప్పుడు, ఒక్కతి తప్పు చెసి శిక్ష పడితే మిగితా అందరికి అదే శిక్ష అమలు చేస్తారు.) బండ పూకు రమ్య లంజ గుబ్బలు గులాగా ఉందా? పికించుకొవాలనుందా లంజా?
రమ్యకృష్ణ: (చాలా దీనంగా) అయ్యా ఈ బండ పూకు లంజ పాలిండ్లను రెండు పికించుకోవాలని తహతహాలడుతున్నది, నయనకు, తమన్నాకి వేసినట్టే మా పాల ముంతలాని వాయించండి.
ద్వారకాపరి: త్రిష,మొదట నువ్వు పికవే, తరువాత నివి పికించుకొంటవో, జుట్టు లాగించుకొంటవో నీ ఇష్టం.
త్రిషఈ లంజ ఉన్నది ఊరుకోక, నా బుజ్జిముండలను పికిస్తుంది, ఇలా అప్పుడప్పుడు అందరు పికించుకొంటుంటే, నాకూడా ఇష్టమే, నేను కొట్టించుకోవాలనే కాదా ముల్గాను. అక్క జుట్టు వదిలి) అక్క ఒకే సారి నయనకు పికినట్లు రెండు చేతులతో పికుతా గుద్ద కూలాయి వదలకు (అంటూ ఒకే సారి రెండు పికా, అక్క బిరడా జర్చకుండా చక్కగా పికించుకోంది. ఇంకోసారి రెంటిని పికి) అక్క నా సళ్ళు కూడా సరుచు. (నేను అనడం ఆలస్యం ఆగకుండా నలుగు వేసింది, నేనెంతో కష్టపడి బిరడా కింద పడకుండా ఆపుకున్నాను. మేం అందరం గుద్ద గట్టిగా మూసి, కన్నీళ్ళతో పూకులు తడుపుకోన్నం.)
ద్వారకాపరి: ఇంకా జుట్లు వదిలి, బయటి బర్రె ముండలకి జరుగుతున్నట్లే, అవి గోలి వేసినప్పుడల్లా రొమ్ములు నొక్కుకుంటూ బిరడా కింద వేసి, మళ్ళి లోపల తోసుకోండి.
రమ్యకృష్ణ: (నేను త్రిష చెల్లి సండ్లను రెండు చేతులతో కప్పి నిమరుతూ బయటివి ఎప్పుడు గోలి వేస్తాయోనని ఎదురుచూస్తున్నాను. చెల్లి కూడా నా పెద్ద బంతులను పాముతుంది.)
తమన్నా: (గుబ్బలు గుయ్యిమనిపింఛి అట్లే నా పండ్లను వదలకుండా ఎద మర్దన చేస్తూ, నా వేసిన దెబ్బలకు ఉపశమనం చేస్తూ, నా పండ్లతో అడుకొంటున్నాడు. కొంచం నొక్కి, నేను గోద్దేయ్యడానికి మొదలుపెట్టగానే, నా ఎత్తులను వదిలి, యిది పెండ వేసే నొక్కుడు కాదని, నన్ను ఆటపట్టిస్తున్నాడని అర్దమై పెండేయ్యటంమానేస్తే మళ్ళి మెళ్ళిగా నొక్కుతూ నన్ను కవ్విస్తూ ఎడిపిస్తున్నాడు. ఇలా నాతో బంతాట ఆడుకొని ఒకేసారి కసకసా ఐదారు సార్లు పిసికి పూలుసు చెయ్యగానే, నేను గోలిలన్ని టపటపా వరుసాగా ఆగకుండా గోద్దేలేసా.)
నయనతార: (నాకు తమన్నకి జరిగినట్లే, నా మామిడి రాసాలను పట్టి, వాటితో ఒక్క అట ఆడుకొని నన్ను నాతో నా వెనుక బొక్క విప్పించి, మూయించి, తమన్నా అన్ని వేసినపుడు, నాతో ఒక్కటే వేయించి. నెమ్మదినెమ్మదిగా ఒక్కకటి నాతో తోయించాడు.)
త్రిష: (బయటివి వేసినపుడల్లా, నేను అక్క ఒకరివి ఇంకొకరు గట్టిగాపోటిపడి పిండుకొని, మలికంధకాలు తెరిచి బిరడలు పడెయ్యడానికి ప్రయత్నిచాను కాని నేను నా ఇరుకు గుద్దలోంచి బిరడా వెయ్యలేకపోయా. అక్క మాత్రం బిరడా పడేసి, నా కష్టం గ్రహించి, నా బంతులు వదిలి తన చేతితో నా బిరడా మోటుగా లాగిపడేసింది. ఇట్లా నాయన ఎన్ని సార్లు గోలి వేస్తె అన్ని సార్లు మేం కూడా మా బయిలాలను పిండుకొని బిరాడలు పడేసి పెట్టుకున్నాం. లంజలా శృతిలో ఉన్నంగా, మా అందరికి ఇంచుమించుగా అన్ని ఒకేలాగా చేస్తారు.)
నిర్మాత: ఇంకా లోపలి వెళ్ళి, లంజాలంకరాలు చేయించుకొ పొండే.
నయనతర: (నేను కారు మీదనుంచి చేతులు తీసి, కాళ్ళు దెగ్గర పెట్టి బానిస లంజ విశ్రాంతి బంగిమలో, నాలాగే, తమన్నాకూడా నిల్చోగానే (కాళ్ళు దేగ్గరా పెట్టుకొని చేతులు సండ్ల కింద పెట్టి సండ్లను కొంచం పైకి జరిపి తలొంచి వాటిని చూసుకుంటూ మాకు ఇప్పడి వరకు జరిగిన అవమానాలు తలచుకోవాలి, అవి తలచుకొంటే మా బంతులు గాలి కొట్టినట్లు ఉబ్బి మేం మదానంద తాండవం చేస్తాం), నా చేతి సంచి బయటికి విసిరి, తెరిచినా ద్వారం గుండా లోపలి వెళ్లారు.)
తమన్నా: (నేను బానిస లంజ విశ్రాంతి స్థితిలో నిల్చోగానే, నా మొఖం పై నా చేతి సంచి తగిలి కింద పడింది. నేను సంచి అందుకొని, నా గుద్ద గునపం, గోలీలను అందులో వేసుకొని. సంచి మేడలో వేసుకొని, సంచి తాడులు నా పర్వతాల మధ్య నుండి పోయి, సంచి సండ్ల కింద ఉండి నడుస్తున్నపుడు వాటికి తగిలి గిలిగింతలు పెట్టుద్ది. నా సోల్లులో మునిగి తేలినా నా బంతులు నా జకేట్టుకి అంటుకొని, జాకెట్టు వేసుకొన్న వేసుకోనట్టే అంత అందరికి చూపిస్తూ, లంగాతో చెప్పులు లేకుండానే నేను లోపలి వెళ్ళాను.)
నయనతార: (నేను కిందనున్న నా కచ్చడం అందుకొని, నా మదచిత్తడిని చప్పరించి, శుబ్రం చెసి సంచిలో వేసుకొని, గోలీలను ఏరుకొని, గుద్దలోకి పోయినవి ఇప్పుడు సాఫ్ చేయనవసరం లేదు, అందుకే తమన్నా దాని గుద్ద గునపం చేయలేదు, ఇద్దరం గుండ్లు కూడా శుబ్రం చెయ్యలేదు. కాని ఒక్క సారి లోపలి వెళ్ళాకా మా దొడ్డిదారిని శుబ్రపరచి పారదర్శక పట్టి లోపలి తొడుగుతారు, మా మలద్వారాలన్నీ దెంగినపుడు మా రంకు మొగుళ్ళకి అంటకుంట. అప్పుడు మాలో ఏది వెళ్ళిన బయటికి వచ్చినపుడు సాఫ్ చెయ్యాలి. నేను చీరా విప్పి మడతబెట్టి, దాన్ని కూడా సంచిలో పెట్టుకొని కేవలం ముచ్చికలు కనబతట్టు నా సోల్లుతో తడిసిన రవిక, పల్చని లంగాతో, నా చేతి సంచిని చేతికి వేసుకోకుండా మెడకు తమన్నలాగే నా కొండలమద్యలోంచి తాడు వేసుకొని సండ్ల కింద పెట్టుకొని, పెద్దాపురం పిట్టలా లోపలి వెల్లుతున్నాము. లోపలి వెళ్ళేటప్పుడు మా వంటి మీద రెండు గుడ్డలే ఉండాలి అందుకే, చీరా విప్పా.)
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Indian telugu boothu Latest sex kathalu ISS.club 0 50,018 27-11-2018 03:34 PM
Last Post: ISS.club
  Telugu seelavathy Puku Kathalu ISS.club 0 59,263 27-11-2018 02:27 PM
Last Post: ISS.club
  Aunty ni vongo petti dengutha lanja telugu kathalu ISS.club 10 229,707 18-07-2018 03:15 PM
Last Post: ISS.club
  Telugu boothu kathalu in telugu font ISS.club 7 364,982 18-07-2018 03:00 PM
Last Post: ISS.club
  telugu incest puku dengudu kathalu ISS.club 2 554,812 04-05-2018 10:37 PM
Last Post: ISS.club
  Virgin puku dengudu telugu sex kathalu ISS.club 4 618,468 04-05-2018 11:44 AM
Last Post: ISS.club
  .పిన్ని బ్లౌసె లొ బ్ర లెదు.. -- Telugu hot pinni sex kathalu ISS.club 1 913,583 24-04-2018 11:36 PM
Last Post: ISS.club
  Pookulo Chesina Raccha -- Telugu kama kathalu ISS.club 0 214,212 24-04-2018 10:33 PM
Last Post: ISS.club
  2018 Telugu puku kathalu in telugu font ISS.club 3 272,530 24-04-2018 10:25 PM
Last Post: ISS.club
  Latest sex kathalu in telugu font ISS.club 0 199,223 22-04-2018 11:05 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | nr.tzarevich.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


telugusexstories in teluguindian sexy kahanisex story hindi websitesexy story with mamitamil home sex storytelugu buthu storiesiss sexnew marathi sex storiesxxx sex com telugukama kathalu pdftelugu kutta denguduபுடவை தூக்கி காட்டும் maamigallocal indian slutshindi esx storiesHindi bolta hai ki mughe ourchodotelugu and odia sex storiestamil sex stories pakkathu veetu akkapuku dulamarathi zavazaviindian friend wifemalayalam aunty hot videosdesi telugu auntyWww.marathisexkathacomசுண்ணி புண்டை சண்டை காம கதைகள்kannada sex picturemarathi zavazavi katha 2010desi sex suhagratchoot phad diyakuwari chudai kahanididi ki chut chudaimallu kamaകൊച്ച് കുണ്ണodiasexstoriesxxx hot sex tamiltelugu lanjala sex videossexy dulhanchudai ki kahani with fotoजादू औरतका करके सेक्सी विडिओ xxnx Malayalam insest stories. അമ്മയും മകനും മകളും hindi srx storyfuking story in hindikamaveri sex videostamil kama oolஅம்மாவின் ஓழ் கட்டளைtamil sex www comಇಂಡಿಯನ್ ಸಾರಿ sex videosसेक्स कहानी घर कि धोबनmalayalam group sexactress sex stories tamilmummy ki chudai bete ke sathdevar bhabhi sex storyxx sex hindioriya sexy kahanigaand marne ki kahanihindi xx commarathi kamvasnaSana Sana samajhne wala sexykodura pundai xxx tamil storebaap beti chudai kahanipussy storiesindian sex video in marathiamma magan tamil kama kathaijiji ki chudaisister chudai storychoda chudi dekhlamsuper hit kannada movies 2014ಸೀರೆ ಬ್ರಾ ಅನಿತಾ ಗೀತபால் குடிக்கும் செக்ஸ் கதைகள்indian sex full sexfree hindi sex story comfree online hindi sex storiesindian xxx marathikannada sex xxxchut ki bhukஓலு கதைசின்ன பையன் ஓக்கற வீடியோlanja sandludidi ki chudai with picstamil father sexگانڈrajkumari ki chudaiஅம்மாவ அடியில் பாருxxx bhabhi storynude sex telugudidi ki chudai with photomassage and sex storiesoolkathaihindi xx comghar me chudaimarathi aunty xxxdesi sex story mobiletop sex storiesragava and parvathi sex stories telugu