Kannada Real Life Sex Katha - Printable Version

+- Indian Sex Stories (//nr.tzarevich.ru)
+-- Forum: Sex Stories (/forum-1.html)
+--- Forum: Kannada Sex Stories - ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಥೆಗಳು (/forum-8.html)
+--- Thread: Kannada Real Life Sex Katha (/thread-14.html)

Pages: 1 2


RE: Kannada Real Life Sex Katha - ISS.club - 05-07-2014 11:41 AM

ಆ ದಿನದಿ೦ದ, ಪರಸ್ಪರ ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸೆ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಓಲೈಸುವ ಮಗನನ್ನು ಕ೦ಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವ೦ತಾಗಿದೆ. ಅದೇಕೋ ಪೂರ್ಣ ಸ೦ಭೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿನ್ನೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುರುಷ ಸ೦ಪರ್ಕ ಬೇಕು, ದೇಹದ ಬಯಕೆಗೆ ಒ೦ದು ದಾರಿ ಬೇಕೆ೦ದು ಮನ ಚಡಪಡಿಸಿ ಮಗನ ಕೈಯಾಟಕ್ಕೆ ದೇಹ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನ ಸ್ಪರ್ಷ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ೦ತೇ ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆಯಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ದಿನಾಲೂ ನನ್ನ ಎದೆಬಾಗವನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿಸಿ ಮುದ್ದಾಡಿ, ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಮರ್ದನ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರನೆ೦ದು ಮನ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಓಲೈಸುವ ಪರಿ ಕ೦ಡು ಮನ ಹರುಷದಿ೦ದ ಹಾಡಿವದ೦ತೂ ನಿಜ. "ಅಮ್ಮಾ, ನನಗೆ ನೀನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರತಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸುಖಿಸುವದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ, ನನ್ನ ಮನದನ್ನೆ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ೦ತೇ ಉದ್ರೇಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಮಿನಿ ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಡದಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ" ಎ೦ದವನು ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ೦ತಹ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆ ನನ್ನದು.

ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಬಯಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಾಯಿಗೆ ಸುಖ ನೀಡಲು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ತಯಾರಾಗುವ ಅವನನ್ನು ಕ೦ಡು ಎದೆಯುಬ್ಬುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುವ೦ತೇ ದಿನ ನಿತ್ಯ ವೀರ್ಯ ಮೆತ್ತಿದ ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊ೦ಡು ದಿನವೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಅವನಿಗಾಗಿ ದಾರಿಕಾಯುತ್ತೇನೆ೦ದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಮುದ್ದಾಡಿ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಮಾಡುವ ಅವನನ್ನು ಕ೦ಡು ಈ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಹಾಡುತ್ತದೆ ತ೦ದೆ. "ಓ ನನ್ನ ರತೀ, ಮಾತೃ ಮಡದೀ" ಎ೦ದು ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಸ೦ಭೋಧಿಸುವಾಗ ಮನ ಹುಚ್ಚೇಳದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ತ೦ದೆ?

ತಾಯಿಯನ್ನು, ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ೦ದು ನನಗೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕ೦ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಸಾ೦ಗತ್ಯವನ್ನ ಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತದೆಯೆಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. "ಅಮ್ಮಾ, ಹೇಗೂ ಸ೦ಭೋಗ ಸುಖಕ್ಕ೦ತೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೃಶ್ಯ ಸುಖ ನೀಡಬಾರದೇ ತಾಯೀ ಎ೦ದು ಅವನು ಬೇಡುವಾಗ ಮನ ನರಳುತ್ತದೆಯೆಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ನನ್ನ ಬಯಕೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನೆದುರು ನಗ್ನವಾದರೆ, ಅವನನ್ನು ಸೇರದೇ ಇರಲಾರದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ನನ್ನದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಮಗನ ಆಸೆ ಕ೦ಡು ಮರುಗತೊಡಗಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಭಗವ೦ತ?

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒ೦ದು ದಾರಿ ಕ೦ಡು ಕೊ೦ಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಎನೆ೦ದರೂ ಕೇಳದೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗುವ ಆಸೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾನೆಯೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆನ್ನಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. "ಪುತ್ರ ವಧುವಾಗು ತಾಯಿ, ಮಗನ ಕಾಮಿನಿಯಾಗು ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದು ಕಾಡಿಸುವ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ!

ಅವಶ್ಯಕತೆಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ. ತಾಯಿಯ ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಅದೇಕೋ ನನ್ನ ಮನ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಾರಿಕ೦ಡುಕೊ೦ಡೆವು ನಾವು. ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ನಳಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಅವನ ಸ೦ಗಡ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ನಗ್ನ ದೇಹದೊಡನೆ ಆಟವಾಡಲು ತೊಡಗಿದ. ಅವನ ಬೆರಳುಗಳು ನನ್ನ ದೇಹದೊಡಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ರ್*ಆಗಲಹರಿ ಹರಿಸಲಾರ೦ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ತು೦ಟ ಬೆರಳುಗಳು ಎಲ್ಲೆ೦ದರಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಉದ್ರೇಕದಿ೦ದ ನಾನು ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸುಖದ ಚು೦ಬನ, ಹಿತವಾದ ಕುಚ ಮರ್ದನ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ರಸಿಕತೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಆತ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಷಿಸಬೇಕೆನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ನಿಪುಣ ಆತ. ಹುಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಡಿಸುತ್ತ ಹಾಗೇ ಆತನ ಕೈ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನನ್ನ ಯೋನಿಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನರಳುವ೦ತಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ಆ ಕೂದಲ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ರಸಸುರಿಸುವ ಯೋನಿಯ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಡಿಸಿ ಕೂಗು ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿತ್ತಾನಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಸ್ಖಲನದ ಸುಖ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆತ. ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹ ಬೆಸೆಯುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಾ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆ೦ಡತಿಯೆ೦ದು ಸ೦ಭೋದಿಸುತ್ತಾ ಸ೦ಭೋಗದ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಡುವಿಗೆ ನಡು ಸೇರಿಸಿ, ತನ್ನ ನಿಮಿರಿದ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ನನ್ನ ಯೋನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಷಿಸಿ ಕಾಮದ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುತಿದ್ದ. ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಾಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ನಾನು ನನ್ನ ರತಿಯನ್ನು ಅವನ ಮದನಾ೦ಗಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವ೦ತೆ ಪ್ರೆರೆಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರ ಮದನಾ೦ಗಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಖಲನದಲ್ಲಿ ಅ೦ತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ೦ತೆ ಮಾಡುವ ಅವನ ರಸಿಕತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

ಈ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸ೦ಭ೦ದ ಅದೆಷ್ಟು ಅ೦ದದ ಸ೦ಭ೦ದ ಭಗವ೦ತ. ಮಮಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮ ನುಸುಳಿದಮೇಲ೦ತೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟಿಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದೇನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಮನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು "ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾ" ಅ೦ತ ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದೆ ತಿರುಗುತ್ತ, ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಅರಳಿಸಿ ಕೆರಳಿಸಿ ಬಿಡುವ ಈ ಕ೦ದನನ್ನು ಈ ಮನ ಆರಾಧಿಸತೊಡಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ. ಸಮಯಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಗ್ನನಾಗಿ ತನ್ನ ಮದನಾ೦ಗವನ್ನು ನಿಮರಿಸಿ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವ ಅವನನ್ನು ಈ ದೇಹ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ೦ತೇ ಬಯಸುತ್ತಿರುವದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಮಗನ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಚಾರ ಬರಬರುತ್ತಾ ನನಗೂ ಸರಿಯೆನಿಸತೊಡಗಿದೆ ತ೦ದೆ. ದೇಹದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವೇ ಸ೦ಭೋಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಎ೦ದು ಕ೦ದ ಹೇಳುವದು ಸರಿ ಎನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯೆಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ತಾಯಿ ಮಗ ಕೂಡುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಭ೦ದ ವಿಧಿಸಿರುವದು ಈ ಸಮಾಜವೇ ಹೊರತೂ ನೀನಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಕಾಮ ಸಲ್ಲವ೦ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಸೆಯೇಕೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು? ಎ೦ದು ಅವನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ಪರ್ಷ, ಆ ಮುದ್ದಾಟ, ಬೆರಳಾಟ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಟ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ರೇಕದ ತುತ್ತ ತುದಿ ತಲುಪಿಸುವಾಗ, ನಿಜ ಭೋಗ ಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸ೦ಗತಿಯೊ೦ದು, ನನ್ನನ್ನು ಸ೦ಧಿಗ್ದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ದೇವರೆ. ಅ೦ದು ರವಿವಾರ, ನಾನು ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೊ೦ದು ಗ೦ಡು ಮಗು. ಎರಡೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳಲ್ಲವೇ ಇದು. ಶುನಕಗಳಿಗೆ ಕಾಮದ ಮಾಸ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತಾಯಿ ನಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬ೦ದ ಆ ಮಗ ನಾಯಿಗೆ ಏನೆನ್ನಿಸಿತೋ? ತಾಯಿಯ ಯೋನಿಗೆ ನಾಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಲಾರ೦ಭಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಮೊದ ಮೊದಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದರೂ, ತಾಯಿ ನಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಸ್ಥಬ್ಧವಾಗಿ ನಿ೦ತುಕೊ೦ಡು ಬಿಟ್ಟಿತು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ, ತಾಯಿಯ ಯೋನಿಯನ್ನ ಆ ಮಗು ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕುವುದನ್ನ, ತಾಯಿ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಆನ೦ದಿಸುವದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ರೋಮಾ೦ಚನ. ನನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನೆಯೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಮನದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದಿತು. ಆತ ಕೇಳಿದ್ದ, "ಅಮ್ಮಾ ಪಷು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿದ ನಿರ್ಭ೦ಧ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇಕೆ"? ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅದು! ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಯೋನಿಯನ್ನ ನೆಕ್ಕುವ ಆಸೆಯನ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ಸಲ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದ. "ಅಮ್ಮಾ, ರತಿ ಮಕರ೦ದವನ್ನ ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಮದನಾ೦ಗಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ, ನಾಲಗೆ ಒಳ ತೂರಿಸಿ, ಆ ರಸವನ್ನ ಹೀರುವಾಸೆ ನನಗೆ" ಎ೦ತ. ನನ್ನ ಮನದ ದ್ವ೦ದ್ವದ ಕಾರಣ ನಾನೊಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದರ್ಷನ ನಡೆದಾಗ ಆದ ಉದ್ರೇಕ ಹೇಳಲಸದಳ ಭಗವ೦ತ. ಆನ೦ದ ಅನುಭವಿಸಿದ ತಾಯಿ, ತಿರುಗಿ ಕ೦ದನ ಶಿಶ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ೦ಯಮದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದುಹೋಯಿತಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. "ಅಮ್ಮಾ ಈ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನನ್ನ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಚೀಪುವ೦ತಾಗುವದು ಯಾವಾಗಮ್ಮಾ"? ಎ೦ದು ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು ನೆನಪಾಯಾಯಿತಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಮಗನ ಲಿ೦ಗಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ತಾಯಿ, ತಿರುಗಿ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿ೦ಬಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿ೦ತಾಗ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಹ್ವಾನದ ಅವಷ್ಯಕತೆಯಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮು೦ಗಾಲು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಗ! ಮಗನ ಸೊ೦ಟ ಚಡ ಪಡಿಸುತ್ತ, ಗುರಿ ಹುಡುಕಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ, ಆ ಶಿಶ್ನದ ತನ್ನ ಕವಚದಿ೦ದ ಹೊರಬರಲಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ, ಹುಚ್ಚಳಾಗಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಕೆಲ ಸಲದ ಪ್ರಯತ್ನದ ನ೦ತರ ಆ ಮಗ ಗುರಿ ಕ೦ಡುಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ತೂರಾಟ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಮಗನ ಲಿ೦ಗ ಪ್ರವೇಷವಾಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳ ಸೇರಿದ್ದ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸ್ಥಭ್ದವಾಗಿದ್ದರು ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರೂ! ನನ್ನ ಕೈ ನನಗರಿವಿಲ್ಲದಯೇ ನನ್ನ ಸೀರೆಯೊಳಗೆ ತೂರಿಕೊ೦ಡು ನನ್ನ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ತೀಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರ೦ಭಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಶುನಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಮಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿ೦ದ ಇಳಿದು ತಿರುಗಿದ್ದ. ಗ೦ಟು ಒಳ ಸೇರಿಕೊ೦ಡಿತ್ತು. ತಿರುಗಿದರೂ ಅ೦ಡಿಗೆ ಅ೦ಡು ಅ೦ಟಿ ಕೊ೦ಡೇ ಇತ್ತು. ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೇ ಇತ್ತು ಆ ಕೂಡುವಿಕೆ! ತಾಯಿ ಹಿತವಾಗಿ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕ೦ದನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಸಾಧಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ! ಭಗವ೦ತ, ತಡೆಯಲಾರದೇ ಕೂಗಿಕೊ೦ಡು, ಸ್ಖಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿದ್ದನೋ? ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ನನ್ನದರಿ೦ದ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣವೆ೦ದುಕೊ೦ಡು ಬಾಥ್ ರೂ೦ ಸೇರಿದೆ. ಮೈ, ಮನವೆರಡೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾ೦ತವಾಗಿಸಲೆ೦ದು ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದೆ. "ಅಮ್ಮಾ ಬೆನ್ನು ತಿಕ್ಕಲೇ"? ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಗ ಒಳಬ೦ದ. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಬೆನ್ನುಜ್ಜುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಾಡುವದು ಪರಿಪಾಟವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಕೆಲ ತಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ. ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಾಗ, "ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲಾ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡೆಯಲ್ಲೋ" ಎ೦ದು ನಾನ೦ದಾಗ, ನನ್ನ ತುಟಿಗೊ೦ದು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, "ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅವಷ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಗ್ನನಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಭೂಪ. "ಥೂ ಪೋಲಿ" ಎ೦ದು ಅವನನ್ನು ನಾನು ಬೈದರೂ, ಅವನ ತು೦ಟತನ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೆಟೆದುನಿ೦ತಿದ್ದ ೫' ಉದ್ದದ ಆ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಡಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ, "ಅಮ್ಮಾ, ಬೇಡ, ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ರಸಕಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್, ಬೇಡ, ನನಗೆ ಉದ್ರೇಕದ ಶಮನ ಈಗಲೇ ಬೇಡ" ಎ೦ದಾಗ ಕೈ ಹಿ೦ತೆಗೆದೆ. ಅಬ್ಯಾಸದ೦ತೇ, ನನ್ನ ಕುಬುಸ ಬಿಚ್ಚಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನುಕೊಟ್ಟೆ. ಬೆನ್ನುಜ್ಜಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದ. ಏನೂ ಮಾತಿಲ್ಲ! "ಯಾಕೋ?, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀಯೆ?" ಎ೦ದಾಗ, "ತಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಕರಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಮ್ಮಾ, ಆ ಶುನಕ ತಾಯಿ ಮಗನ ಕೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕ೦ಡು" ಎ೦ದ. "ನನ್ನದೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಕಣೋ" ಎ೦ದು ನಾನ೦ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು "ಅಮ್ಮಾ, ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕೇ ಬೇಕಮ್ಮ" ಎ೦ದು ನರಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕುಲುಕಿಹೋಯಿತಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

ಇನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅವನ ತಬ್ಬುಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೆ೦ದು, ಅವನಿ೦ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊ೦ಡೆ. "ಬೆನ್ನುಜ್ಜಿದ್ದು ಸಾಕಾ ಅಮ್ಮಾ" ಎ೦ದವನು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ! ಸಾಕು ಕ೦ದಾ, ಪ್ಲೀಸ್" ಎ೦ದೆ. "ನನಗದೇ ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಹತ್ತಿರ ಬರಲೇ"? ಎ೦ದು ತು೦ಟತನ ತೋರಿಸಿದ ಮಗನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅ೦ತನ್ನಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ಭಗವ೦ತ.

ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನೇ ಹೊರತೂ ಬಲಾತ್ಕರಿಸುವವನಲ್ಲ ಆತ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನೇನಾದರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಖ೦ಡಿತ ನನಗೆ ಭೋಗದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಬಾಥ್ ರೂ೦ ನಿ೦ದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಭೋಗಿಸಿಬಿಡಬಾರದಿತ್ತೇ ಈತ ಎ೦ದುಕೊ೦ಡಿದ್ದು ನಿಜ ತ೦ದೆ. ಅಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕಗೊಡಿದ್ದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತದು. ಆತ ಮರೆಯಾದಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಸಾವರಿಸಿಕೊ೦ಡು, ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿತ್ತು. ಸ್ನಾನದ ನ೦ತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದು ನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿ. ಅ೦ತೇ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನದ ನ೦ತರ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ಪೂಜೆಯ ಕೈಕರಣಗಳು ಮುಗಿದು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಜಪಿಸಲು ಆರ೦ಭಿಸುವಾಗ ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ ಅ೦ದು ಬೇಗನೆ ಒಳ ಬ೦ದ. "ಓ ತ೦ದೆ", ಹುಟ್ಟುಡುಗೆಯಲ್ಲಿದನಲ್ಲ ಆ ತು೦ಟ! ಆ ಉದ್ರೇಕ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇತ್ತಲ್ಲ! ಅದಷ್ಟೇ ತಹ ಬ೦ದಿಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನ ಹಾಗೂ ದೇಹ ಆ ಸು೦ದರಾ೦ಗನ ಮದನಾ೦ಗದ ದರ್ಷನವಾಗುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಜು೦ ಎ೦ದು ಬಿಸಿಯಾದವಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

ಕೇಳಿದೆ "ಇದೇನೋ ಹೀಗೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಕೋಣೆಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದೀಯೆ"?

"ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಹೀಗೇ ಆಗಿಹೋಗಿದೆಯೆಮ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನೇ ಅರಿಕೆಮಾಡೋಣವೆ೦ದು ಬ೦ದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಬ೦ದು ಕುಳಿತುಕೊ೦ಡನಲ್ಲ! ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನ ವ್ಯಾಕುಲವಾಯಿತಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ ಅ೦ದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಮಗನ ಆ ನಿಮಿರಿದ ಲಿ೦ಗ ನನ್ನ ಮನದ ಆಸೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಿಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳುವದೆ೦ದು ತೋಚದೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗ್ನನಾದರೂ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಅವನ ಮದನಾ೦ಗದ ಕಡೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದವಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಯೋನಿ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದೆಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮನ ಸ್ಥಿಮಿತತಪ್ಪಿತ್ತು. ಕೈಗಳು ಯಾ೦ತ್ರಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತದ್ದವು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ನನ್ನ ರೂಡಿ. ಹಾಗೇ ಮಾಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಈ ಮಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಥಬ್ದವಾಯಿತಲ್ಲ.


RE: Kannada Real Life Sex Katha - ISS.club - 05-07-2014 11:41 AM

ಅವನ ಅರಿಕೆಯ ವೈಕರಿ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. " ಹೇ ದೇವರೇ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ಹಡೆದವ್ವ ನಿಜ. ನಾವುಗಳು ನಿನ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಷ್ಟೆ. ನೀನೇ ಸೂತ್ರದಾರ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮನ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅ೦ಕುರಗೊ೦ಡಿತೋ ನಾನರಿಯೆ ಭಗವ೦ತ. ಒಮ್ಮೆ ಇವಳಲ್ಲಿ ಮನ ನಾಟಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಹಿ೦ದೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದು. ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಯಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗಿನಿ೦ದ ಅವಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಧಗಳಿಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ನನ್ನ ಇ೦ದಿನ ವರೆಗಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ರೇಕ ಕೊಟ್ಟ, ಇನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು, ಈ ತಾಯಿ. ಓ ಭಗವ೦ತ, ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರತಿ ಇವಳು. ಈ ರತಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತ ನಾನು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಳೇ ಕಾಮ ದೇವತೆ. ಈ ದೇವತೆಯನ್ನ ಭೋಗಾರ್ಚನೆಯಿ೦ದ ಸ೦ಪ್ರೀತಗೊಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ".

ಆತ ಮು೦ದುವರೆಸಿದ್ದ. "ತ೦ದೆ, ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಾಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ೦ದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ 'ಗಿಲ್ಟಿ' ಭಾವನೆಯಿ೦ದ ಮಾಡಬಾರದು ಎ೦ದು ನ೦ಬಿರುವವ ನಾನು. ಮೊದಲಲ್ಲಿ, ಮಾತೆಯನ್ನು ಮನ ಬಯಸಿದಾಗ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು, ಉದ್ರೇಕ ತಾಳಲಾರದೇ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡಿ ಸ್ಖಲಿಸಿದ ನ೦ತರ ಮನ ಕಸಿವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾಜ ತಾಯಿ ಮಗನ ಕಾಮವನ್ನ ತಪ್ಪು ಎ೦ದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣದಿ೦ದ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಿ, ಮನದಲ್ಲೇ ಮ೦ಥನ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ತಾನೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ವಿಧಿಸಿಕೊ೦ಡ ನಿರ್ಭ೦ದ ಎನ್ನುವದು ಮನದಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ, ಮನ ನಿರ್*ಆಳವಾಗಿ, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಮಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆ ಭಗವ೦ತ. ಯಾಕೆ, ಯಾರಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಾಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವ ನೀನು. ನನ್ನ ಈ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಪ್ರಚೋದಕ ಎ೦ದು ನ೦ಬಿರುವವ ನಾನು. ಈ ರತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಉದ್ರೇಕಕೊ೦ಡ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಾನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ನನಗನ್ನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಮಾತೆಯನ್ನ ಬಯಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗಿನಿ೦ದ ಬಹುಷ: ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಅವಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡಿರುವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ನನಗೆ ಅನುರೂಪಳಾದ ಹೆಣ್ಣು ಇವಳು. ಭಗವ೦ತ, ನನ್ನ ಈ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಷ ಒ೦ದೇ, ಮನಸೂರೆಗೊ೦ಡ ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಳ ಸ೦ಗಾತಿಯೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ದು. ಬಗವ೦ತ, ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಕಾಮ ತಾನೇ? ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಕಾಮ ತಾನೆ? ನನ್ನ ಕಾಮದಾಸೆಯ ಹಿ೦ದಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನಮ್ಮ ತ೦ದೆ. ಅವಳನ್ನು, ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ಕಾಮಿಸುವವ ನಾನು. ಅವಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನನಗಿನ್ನಿಲ್ಲದ ಆಸೆ. ಅವಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಬೆಸೆಯಬೇಕು, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒ೦ದಾಗಿ ಆ ಸುಖದ ಪರಕಾಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವದೇ ಈ ಮಗನ ಬಯಕೆ. ನನಗನ್ನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬಯಕೆಯೂ ಅದೇ! ಅವಳು ನನ್ನ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ಧಿಯಾದಾಗ ಅವಳ ದೇಹದ ಕ೦ಪನ, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಆ ಮಾದಕತೆ ಅವಳ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎ೦ದು ನ೦ಬಿರುವವ ನಾನು.

ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಮನ್ಸ್ಸಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿದ್ದವು. ನನ್ನ ತನು ಮನ ಆನ೦ದದಿ೦ದ ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆತ ಮು೦ದುವರೆಸಿದ್ದ "ಭಗವ೦ತ, ಷಟ್ ಕರ್ಮಯುಕ್ತಾಯ ಮಮ: ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ: ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಈ ಆರೂ ಗುಣಗಳ ಸ೦ಗಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಎ೦ದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ತ೦ದೆ.
ಕಾರ್ಯೇಷು ದಾಸಿ, ಕರಣೇಷು ಮ೦ತ್ರಿ - ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದಾಸಿಯ೦ತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೂ ಮ೦ತ್ರಿಯ೦ತೆ, ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.

ಬೋಜ್ಯೇಷು ಮಾತಾ, ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿ - ಉಣಬಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರು೦ಟೇ? ಕ೦ದನ ತಪ್ಪುಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಮಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರು, ತ೦ದೆ.

ರೂಪೇಷು ರ೦ಭಾ, ಶಯನೇಷು ವೇಷ್ಯಾ - ನಾನ೦ದ೦ತೇ, ಈ ಅಮ್ಮನೇ ನನಗೆ ರ೦ಭೆ, ಊರ್ವಷಿ ಎಲ್ಲಾ, ಇನ್ನುಳಿದಿದ್ದು ಒ೦ದೇ, "ಶಯನೇಷು ವೇಷ್ಯಾ ಅ೦ದರೆ ಕಾಮ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣೆ. ನನ್ನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಮಾತೆ, ತನ್ನ ಹೆಣ್ತನವನ್ನ ಅರಳಿಸಿಕೊಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವವನ ಆನ೦ದಕ್ಕೆ ಮೇರೆಯಿರಲಾರದು. ತಾಯಿಯ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಷ ಮಾಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದ೦ದಿನಿ೦ದ ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳ ದೇಹ ಅರಳುವ ರೀತಿ, ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ ಮಾದಕತೆ, ಅವಳು ಸ್ಖಲಿಸಿವಾಗ ಛೀತ್ಕರಿಸುವಾಗಿನ ಆ ಉನ್ಮಾದತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ, ಭಗವ೦ತ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ರಸಿಕತೆಯ ಮೂರ್ತಿ. ಅವಳರಳಿ ಭೋಗಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರೆ, ಆ ಗ೦ಡಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ! ಈ ರ೦ಭೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನನ್ನ ತ೦ದೆಯೇ ಧನ್ಯ. ಭಗವ೦ತ, ಈಗಿಲ್ಲದ ಆ ತ೦ದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತು೦ಬುವ ಬಯಕೆ ನನ್ನದು. ದೇವರೇ, ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದ ಬಯಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು ಎ೦ದು ನ೦ಬಿರುವವ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲೂ ರತಿಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನನ್ನಮ್ಮನ೦ತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿ ಉದ್ರೇಕವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಆ ಗ೦ಡೇ ಧನ್ಯ ಅ೦ತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಗವ೦ತ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡುವದೊ೦ದೇ, ಮಾತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡುವ ಮನ ಕೊಡು ತ೦ದೇ"

ಎ೦ತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಮಗನದ್ದು. ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನವಿರಾಗಿ ಕ೦ಪಿಸಿದೆನಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಬಯಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆ೦ತಹ ನಿರ್ಧಾರ. "ಈಗಿಲ್ಲದ ತ೦ದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತು೦ಬುವ ಬಯಕೆ ನನ್ನದು" ಎ೦ದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹಾಡತೊಡಗಿದ್ದು ನಿಜ ತ೦ದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ವರಿಸಬಯಸುವ ಗ೦ಡು ಇದ್ದಾನೆ೦ದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮನ ಹರುಷಗೊ೦ಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಮಾತೆಗೇ ಪತಿಯಾಗಬಯಸುವ ಈ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದ ನಾನೇ ಧನ್ಯ. ಇ೦ತಹ ಪುತ್ರನಿಗೆ ವಧುವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನನ್ನದಾಗಿದೆಯೆಲ್ಲಾ ಎ೦ದು ಮನ ಆನ೦ದದಿ೦ದ ಅರಳಿದ್ದು ನಿಜ, ತ೦ದೆ.

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದ ಮಗನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸದೇ ಇರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ. ಹಾಗೇ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಾಗ ಕ೦ಡದ್ದು, ನಿಮಿರಿ ಪುಟಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪುರುಷಾ೦ಗ! ಮು೦ದೊಗಲು ಹಿ೦ದೆ ಸರಿದು ಮಿರಮಿರನೆ ಮಿ೦ಚುತ್ತಿತ್ತು ಅವನ ಶಿಶ್ನದ ಬುಗುಟ. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕ ರಸದ ಬಿ೦ದು! ಹೇಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ತ೦ದೆ? ಕೈ ತಾನಾಗಿ ಆ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ! ಪೂಜಾಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ೦ಬುದನ್ನೂ ಮರೆತ ಕ್ಷಣವದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವನ ಮದನದ೦ಡ! ನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದಿನ್ನೂ ಉಬ್ಬುತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅ೦ದೆನಿಸಿತು. ಮನ ಕೆರ್*ಅಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಡಿಸದೇ ಇರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ತೆರೆದ ನನ್ನ ಕ೦ದ ಹಾಗೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಲಿ, ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತನ್ನಿಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಾಗ ನನ್ನ ಆನ೦ದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದು ನಿಜ ತ೦ದೆ. ಅವನ ತಬ್ಬುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋದೆ.

ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಬೆಸೆದಿತ್ತು. ಅವನ ನಾಲಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ತೂರಿಕೊ೦ಡಿತು. ಭಗವ೦ತ, ನಿನ್ನ ಎದುರೇ ಈ ಕಾಮಿಗಳ ಆಟ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ತು೦ಟ ನನ್ನ ಕುಬುಸ ಬಿಚ್ಚಿ ಎದೆಯನ್ನು ನಗ್ನ ಮಾಡಿ, ಮಾತೆಯ ಮಾಗಿದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನ ಮರ್ದಿಸತೊಡಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಪರವಷಳಾದಒತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಹದ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗ. ಮೈ ಮನಸ್ಸೆರಡೂ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವನ ಎಡೆಬಿಡದ ಆ ಚು೦ಬನ, ಮೊಲೆಗಳ ಮರ್ದನ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ತೇಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೇ ಇದ್ದೆವೋ ತಿಳಿಯದು. ಕ೦ದ ನನ್ನನ್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಅವನ ಎದೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ. ನಾನುಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಅವನ ನಿಗುರಿದ್ದ ಲಿ೦ಗ ನನ್ನ ಯೋನಿಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವಾದಾಗ, ಅವನನ್ನು ದೂರಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಆತ. ಹುಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಬೈದೆ. "ಇದು ನಿನ್ನ ತು೦ಟಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಯವಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾ, ನನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇ, ಅವನ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗಲೇ, ತೊಡಗಿದೆ.

ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗ, ಉದ್ರೇಕಿತ ಮಾತೆ ಮಗನ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಸ೦ದರ್ಭವದು. ಅವನ ಕೈ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮರ್ದನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಅವನ ಮದನಾ೦ಗ ನನ್ನ ಯೋನಿಯ ಸ್ಪರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮನ ವಿಚಲಿತ. ಏನೇ ಆದರೂ ನನ್ನ ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯ ಉಳಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದು ನಿನ್ನ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಜಪಿಸುವ ಕೊನೆ ಹ೦ತಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜಪ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯೊ೦ದಿಗೆ ನಮ: ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಪುತ್ರ ಲಿ೦ಗ ಮಾತೆಯ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಷಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿತ್ತಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ನಮ:ದಿ೦ದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತಿದ್ದ೦ತೇ ಕ೦ದನ ಲಿ೦ಗದ ಉಜ್ಜುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿ೦ದ೦ತೇ, ನನ್ನ ಉದ್ರೇಕದ ಸ್ತರವೂ ಏರಲಾರ೦ಭಿಸಿತಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಬಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಕಾಮ ಸಮ್ಮಿಳನಗೊ೦ಡ ಅವರ್ಣನೀಯ, ಅತ್ಯುದ್ರೇಕದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಇದ್ದೆವು. ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ನಾಮೊಚ್ಚಾರಣೆ ಹಾಗೂಚ೦ದ್ರನಾಡಿಗೆ ಲಿ೦ಗದ ತಾಡಣಗಳು ಲಯಬದ್ದವಾಗಿ ನಡೆಯಲಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದವು ಭಗವ೦ತ. ನನ್ನ ಯೋನಿಯಿ೦ದ ರಸದ ಜಲಪಾತ ಕ೦ದನ ಲಿ೦ಗವನ್ನ ತೋಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಸ್ರಬಾರಿ ತಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡ ನನ್ನ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ನಿಮಿರಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಉದ್ರೇಕದ ಪರಕಾಷ್ಟೆ ತಲುಪಿ ನಾನು ರತಿಸ್ಖಲನ ಹೊ೦ದಿದಾಗ ಚೀತ್ಕರಿಸದೇ ಇರಲಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸುಖದ ಆ ಅಮಲು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಈ ದೇಹ ಅದೆಷ್ಟು ಉತ್ಕಟತೆಯಿ೦ದ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಬಹುದೆ೦ಬುದರ ಅರಿವು ನನಗಾಯಿತು.

ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಸುಖದ ಆಕ್ರ೦ದನ ಕೇಳಿ ಅವನ ಮದನಾ೦ಗ ರಸ ಕಾರಿಕೊ೦ಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಯೋನಿಯ ಕೂದಲೆಲ್ಲಾ ಅವನ ವೀರ್ಯದಿ೦ದ ನೆನೆದು ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಕೆಲ ವಾರವಾಯಿತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆದುರೇ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆ ದಿನ ಸುಖಿಸಿಕೊ೦ಡಮೇಲಿ೦ದ, ಅದೇಕೋ ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವಿನ ಈ ದೇಹ ಸ೦ಭ೦ದಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಬ೦ದ೦ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆದುರೇ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸುಖಿಸುವಾಗ ಅದೇನೋ ತನ್ಮಯತೆ, ಭಕ್ತಿ ಬ೦ದುಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲ. ಭಗವ೦ತ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅದರ ನ೦ತರ ವಾರಾ೦ತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸುಖಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಮಗನ೦ತೂ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. "ಅಮ್ಮಾ, ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಲೇಬೇಕೆ೦ದು" ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವನ ಆಸೆ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿ೦ದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಆ ವಿರ್ಯವನ್ನು ತೀರ್ಥದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನಲ್ಲ! ಪೂಜೆಗೆ೦ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ೦ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ನಿನ್ನೆದುರೇ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಯೋನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊ೦ಡು, ಉದ್ರೇಕಹೊ೦ದಿ, ಆ ಉದ್ರೇಕದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಪಠಣೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಹಸ್ಥಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ನಿತ್ಯದ ಪರಿಪಾಠವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಆಸೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಭಗವ೦ತ? ಕ೦ದನ ಕಾಮಿನಿಯಾಗು ಎ೦ದು ಈ ದೇಹ ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಯೋನಿಯ೦ತೂ ಸದಾಕಾಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ನರಳುತ್ತದೆ. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ನಿಮಿರಿಯೇ ಇರುವ೦ತಾಗಿದೆ. ಕ೦ದನ೦ತೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ವರಿಸಲೆ೦ದು ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇ೦ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನೆದುರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ತ೦ದ ಮ೦ಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಟು, "ಓ ತ೦ದೇ, ಈ ತಾಯಿಯನ್ನ ಓಲೈಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಗನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಷಸಿಗಲಿ, ನನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಓ ಗೊಟ್ಟು ನನ್ನವಳಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ರತಿಪೂಜೆಯನ್ನ ನಿನ್ನೆದುರೇ ಮಾಡುವದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರತಿಯಾದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನಳಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಯೋನಿಗೆ ಹಸ್ತಮೈಥುನಾರ್ಚನೆ, ಮುಖಮೈಥುನಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಬಯಕ್ಯನ್ನು ನೀನು ಈಡೇರಿಸುವೆ ಎನ್ನುವ ನ೦ಬುಗೆ ನನಗಿದೆ ಭಗವ೦ತ. ಕ೦ದನ ಕೈಕರಣೆಗಳಿ೦ದ ತಾಯಿ ಅರಳಿ ತನ್ನ ಹೆಣ್ತನವನ್ನ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾದಾಗ, ಈ ಮಾತೃ ಭಕ್ತ, ಮಾತೃ ಕಾಮಿ, ತನ್ನ ಹಡೆದವ್ವನನ್ನ, ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಭಕ್ತಿಯಿ೦ದ, ನಿನ್ನೆದುರೇ ಲಿ೦ಗಾರ್ಚನೆಯಿ೦ದ ಸುಖಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ, ನಡುವಿಗೆ ನಡು ಬೆಸೆದ ಆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾತೃ ರತಿಯನ್ನ, ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವ, ಲೈ೦ಗಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿಕೊಡುವ ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಡದಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನನ್ನದು ತ೦ದೆ. ಈ ಸ೦ಭ೦ದಕ್ಕೆ, ಕಾಮವೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವದರಿ೦ದ, ಮಾತೃ ಯೋನಿಯನ್ನ ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಷವಾಗಿರುವದರಿ೦ದ, ತಾಯಿಯ ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಈ ಮ೦ಗಲಸೂತ್ರವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ, ಅವಳ ಯೋನಿಗ್ರಹಣವನ್ನ ಮಾಡುವದೇ ಈ ಮಾತೃಕಾಮಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ತ೦ದೆ" ಈ ಅಮ್ಮ ಪುತ್ರ ವಧುವಾಗಿ ಈ ಮಗನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ತರುವ೦ತಾಗಲಿ. ಮಾತಾಪತಿಯಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಮಾತೃರತಿಯ ಪೂಜೆಮಾಡುವ ನನ್ನ ಈ ಸ೦ಕಲ್ಪ ನಿಜವಾಗಲಿ ಭಗವ೦ತ. ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರತಿಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಾ ಹುದುಗಿಸಿ, ನಾನು ಜನ್ಮ ತಳೆದ, ಆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕ೦ದನ ಮದನಾ೦ಗ ಪುನ: ಪುನ: ತಡಕಾಡಿ, ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲಿಸಿ, ಈ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಸ೦ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿ೦ದ, ಯಶ ಸಿಗಲಿ" ಎ೦ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನಲ್ಲ ಈತ!

ಭಗವ೦ತ, ನೀನೇ ನನಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸು. ಮನದ ಈ ದ್ವ೦ದ್ವವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ, ಕ೦ದನ ಮಡದಿಯಾಗಿ, ಸ೦ಸಾರಸುಖವನ್ನ ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಈ ಸದವಕಾಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ೦ತಹ ಮೂರ್ಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಲ್ಲ ಅ೦ತ ನನ್ನ ಅ೦ತರಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮನ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಬಯಕೆಗೆ ಓ ಗೊಡಲೇ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮಗ ತಾಯಿ ಮಗನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮ ಸಾಧುವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಭ೦ದವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆ ಎನ್ನುವ ಈ ಜಿಜ್ನಾಸೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿ ತ೦ದೆ?Online porn video at mobile phone


fil sex storiesapni didi ko chodatamil kama kathai with photostelugu sex stills"బాగా దాహమేస్తుంటే పైకి లేచాను. ‘మమ్మీ, మంచి నీళ్లు’ అంటూ చేత్త"خالد فیضان جمال urdu incest sex kahanimarwadi chut ki chudaitamil bad storiessexi storeysex kambi kathagal malayalam Hostelsuhagrat pichindu girl sex storymaa ki chut chudai ki kahaniAunty kama ಅಂಟಿsex mamicollege sex stories in tamilmarathi sexisex stories of bollywood actresshot urdu kahani hindiاماں کے کہنے پر بہن کی پھدی لی site:vvolochekcrb.ruxxx tamil sex freeincest stories in tamilland se choot ki chudaihot aunty kathamaa bete ki hindi chudai kahanichudai bahanindian desi chudai storyమా అమ్మ నాకు అక్కకు పెళ్లి చేస్తానంది మదన్మోహన్. అప్పుడు నాకు ఇరవయ్యి ఏళ్లు. మా ఇంట్లో నేను అమ్మ అక్కయ్య ఉండేవాళ్లము. మా అక్కయ్యకు 30 ఏళ్లు.ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. మా నాన్న ఎన్ని సంబంధాలు తెచ్చినా అక్కయ్య కు నచ్చేది కాదు. దాని మనసులో ఏముందో తెలీది. అమ్మకు విసుగెత్తి ఊరుకొంది. ఇంతలో నాన్న యాక్సిడెంటులో పోయాడు. ఇంక అక్కtamil rep sex videohindi six xxxసేక్స్.మ్.hindi font sex kahanimalayalam sex ladiesbahan ki boor ki chudaimaa ki chudai sote huesexy story in marathi newचूत में जीभ घुसेड़ दीm indiansexstorieslavanya lanjayanamamma magana sex storiesathai sex videoshot aunty marathiநான் அவள் ஜட்டியில் கை வைத்து கழற்றினேன்Dhoban our uska beta sex stories full ntarwasnasexy marathi comnew sex kahanibhai behan ki sexy hindi storyhousewife gangbang storiesaunty cheating sexdesitamilsextelugu aunty dengudubahu ki chudai hindi sex storyholi chudai kahani పచ్చి లంజల సెక్స్ స్టోరీస్aunty kama kathai tamilmaa aur behan ko chodajabardasthi xxxathai kama kathai in tamiltamil kama hot storyssex story in hindihot fucking in telugupapa ne chut mariserial sexchudai ki batein hindi mebaba ne mujhe chodaurdu sex chudai storiessexy kahani with photodevar bhabhi chudai storytamil dirty stories 2016new malayalam fuckകമ്പിക്കഥകൾ 2019desi adult picswww indiansexstories inhinde xnxxdidi chudai storymaa ko choda maineurdu erotic storiesindian wife sex with bossnew fuck story in hindiindian sex and hotchudai ki kahani xxxtamil kama store comodia bhai bhauni sex storyகணவர் தயக்கம் Sex storyMami brobr jabardasti sex goshtidesi kahani mobilebhabhi chodadesi sex પત્ની કે સાથ